ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

Academic Reading

Reading is the second skill tested on the exam day, and the Academic version of the test is taken for educational purposes. There are three sections or three reading passages with approximately 40 questions. The three reading passages are on topics of general interest and usually these passages are taken from books, newspapers, journals, publications or magazines. At least one passage contains detailed logical argument. The reading passages are sometimes illustrated with diagrams, tables, pictures or graphs and each passage has accompanying questions.

Section 1

 • One long passage
 • Academic context
 • 20 minutes of time

Section 2

 • One long passage
 • Academic context
 • 20 minutes of time

Section 3

 • One long passage
 • Academic context
 • 20 minutes of time

icon-tablet

Format

 • 3 passages (2000-2500 words in total)
 • 40 questions
 • 1 mark for each question
 • 60 minutes of time
 • No extra transfer time

icon-news

Contents

 • Non-verbal materials
 • Diagrams
 • Graphs
 • Illustrations
 • With narrative, descriptive, discursive or argumentative styles of articles

icon-tablet

Texts

 • Authentic texts extracted from magazines, journals, books, newspapers
 • Texts are all of an academic nature
 • At least one article with detailed logical argument

icon-bag

Question Types

 • True/False/Not Given
 • Yes/No/Not Given
 • Short Answer Questions
 • Sentence Completion
 • Sentence Completion with a Box
 • Multiple Choice Questions
 • Table Completion
 • Flow-chart Completion
 • Diagram Completion
 • Note Completion
 • Summary Completion
 • Summary Completion with a Box
 • Classification
 • Matching
 • Pick from a list
 • Paragraph Headings
 • Finding info in paragraphs
 • Global Multiple Choice Qs

Basic Questions for Academic Reading

1WHAT IS THE DIFFERENCE BETWEEN THE GENERAL TRAINING READING MODULE AND THE ACADEMIC READING MODULE?

The reading passages and questions are easier in the General Training module of IELTS. However, you need to get a higher number of correct answers to achieve the same band score as someone taking the Academic module.

2WHAT ARE THE READING PASSAGES ABOUT?

In the Academic IELTS module, the passages will cover three diverse academic topics. You do not need any knowledge of these topics before taking the test.

3WHAT ASPECTS OF READING ARE TESTED IN IELTS ACADEMIC READING?

Candidates are tested on their ability to identify main ideas, supporting ideas, writer’s opinions and specific information.

4CAN WE START THE NEXT TEST IF WE FINISH THE READING TEST SOONER THAN ONE HOUR?

No. you have to wait until the 60 minutes is finished. So, if you have finished the exam with time to spare, DON’T just sit there!! Check what you have done.

5ARE CANDIDATES PENALIZED FOR SPELLING AND GRAMMAR MISTAKES MADE IN THEIR ANSWERS?

Most words that candidates will need to answer the questions will be given in the passage so they should be encouraged to transfer their answers to the Answer Sheet with care. Candidates should be made aware that poor spelling and grammar are penalized.

6ARE THERE ANY PENALTIES FOR INCORRECT ANSWERS?

No, attempt all the questions; there are no penalties for incorrect answers, so you have nothing to lose

7CAN I USE A PEN FOR THE READING TEST?

No. You must do it in pencil.

8CAN I MAKE NOTES ON THE READING QUESTION PAPERS?

Yes. The IELTS Examiner will not see your question paper.

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)