ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนกรกฎาคม วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 27 กรกฎาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 29 กรกฎาคม เดือนสิงหาคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 สิงหาคม ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 29 กรกฎาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 31 กรกฎาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 8 สิงหาคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 30 กรกฎาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 7 สิงหาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 24 กรกฎาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 26 สิงหาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 2 สิงหาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 5 สิงหาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดา+วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 กรกฎาคม ค่ะ

IELTS คืออะไร?

IELTS ย่อมาจากคำว่า International English Language Teaching System ซี่งเป็นการทดสอบความสามารถในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการ ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท นั่นก็คือ Academic และ General Training

รูปแบบการสอบ IELTS จะเป็นการสอบวัดทักษะทางภาษาทั้งสี่ด้านและมีด้วยกันสี่หมวด ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ผู้เข้าสอบ IELTS จะต้องสอบทักษะด้านการฟัง การอ่าน และการเขียนในวันเดียวกันทั้งหมดโดยไม่มีการหยุดพักระหว่างการสอบ แต่สำหรับในส่วนทักษะด้านการพูด อาจสอบในวันเดียวกันกับการสอบอีกสามทักษะ หรือภายในเจ็ดวันก่อนหรือหลังจากนั้น แล้วแต่ทางศูนย์สอบจะกำหนด โดยการสอบทั้งหมดจะใช้เวลาไม่เกินสามชั่วโมง

รูปแบบการสอบ IELTS ในแต่ละทักษะ

ทักษะ Listening

เป็นทักษะแรกที่จะได้เจอในการสอบ ประกอบไปด้วยคำถาม 40 ข้อ มีเวลา 30 นาที ในการทำ และ 10 นาทีในการใส่คำตอบลงในกระดาษคำตอบ

รูปแบบการสอบ

ทักษะ Reading

ทักษะที่ 2 ในการสอบ IELTS ประกอบไปด้วย 3 บทความ และคำถามจำนวน 40 ข้อ มีเวลาในการทำ 60 นาที แบ่งรูปแบบการสอบออกเป็น

ACADEMIC  GENERAL

ทักษะ Writing

ทักษะที่ 3 ในการสอบ IELTS ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ Writing Task I และ Writing Task II มีเวลาให้ 60 นาที แบ่งรูปแบบการสอบออกเป็น

ACADEMIC  GENERAL

ทักษะ Speaking

ทักษะสุดท้ายในการสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ใช้เวลา 11-14 นาที อาจจะสอบในช่วงบ่ายของวันเดียวกับการสอบ 3 ทักษะ หรือวันถัดมา

รูปแบบการสอบ

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)