ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนตุลาคม วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 24 ตุลาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 ตุลาคม เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 1 พฤศจิกายน ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 23 ตุลาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 30 ตุลาคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 ตุลาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 14 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 6 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 ตุลาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 ตุลาคม ค่ะ

ถึงเวลาที่จะพิชิตข้อสอบ IELTS Listening แล้วรึยัง?

ประเภทคำถามในการสอบ IELTS Listening และเทคนิคในการทำข้อสอบ

IELTS Listening มีแนวทางในการพิชิตข้อสอบอย่างไร?

IELTS Listening มีแนวทางในการพิชิตข้อสอบอย่างไร?

Listening Test Duration: – 40 minutes

ข้อสอบ IELTS Listening นั้นจะ ประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งเรื่องที่ต้องฟังออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งจะเพิ่มระดับความยากขึ้นไปเรื่อยๆ เนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่ชีวิตประจำวันไปจนถึงงานวิชาการ โดยข้อพึงระวังก็คือ ข้อสอบนี้จะเปิดให้ฟังเพียงครั้งเดียวเท่านั้น  ข้อสอบฟังมีความยาวประมาณ 30 นาที และผู้สอบมีเวลา 10 นาทีในการคัดลอกคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

การทดสอบจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน (part) คือ

 1.    การพูดในที่สาธารณะ เป็นการพูดระหว่างคนสองคน (ซึ่งโดยมากแล้วจะอยู่ในรูปแบบของการเติม Application form)
 1. การสนทนาระหว่างคนสองคนในเรื่องทั่วไป
 2.    บทสนทนาทางโทรศัพท์ หรือการสัมภาษณ์ทางวิทยุของคน 2-3 คน
 3.    การบรรยายของอาจารย์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นการพูดคนเดียว
 • การทำข้อสอบมีเทคนิคดังนี้
 1. ก่อนเริ่มทำการสอบ จะมีเวลาที่มีค่าที่สุดประมาณ 1-2 นาที ในช่วงที่เป็นการแนะนำการสอบ…..ให้ทำการอ่านปัญหาข้อสอบ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ว่า ในช่องว่างต่างๆ นั้น (คำตอบ) ควรจะเป็นอะไร (part of speech) เป็น Noun, Verb, Adverb, Adjective, Number, Currency, Day, Date, etc. (อย่าลืมตัวเลขพิเศษ พวก $20, £10, 1st, 2nd,3rd, 4th)
 2. จากนั้นทำการเขียนสิ่งที่ตนเองคาดเดาว่าจะต้องเป็นคำตอบ เอาไว้ใน Question booklet ให้เราเดาทุกอย่างที่จะเป็นไปได้เลย (เท่าที่เรามีเวลา)
 3. ทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้ยินคำว่า “Now we shall begin” ต้องกลับมาที่ คำถามแรก แล้วเตรียมตั้งใจฟังให้ดี
 4. อย่าลืมอ่าน Instruction ให้ดี ว่าให้เติมคำแบบไหน No more than three words, No more than two words เพราะในแต่ละ Part มักจะไม่เหมือนกัน
 5. อย่าลืมฟังให้ดี ว่าแต่ละช่วงของการฟัง เริ่มจากข้อใดถึงข้อใด ดังนั้นเราควรขีดเส้นใต้เอาไว้ด้วยนะคะ
 6. เมื่อจบในแต่ละส่วน จะมีเวลาให้ทบทวนคำตอบและอ่านคำสั่ง ซึ่งเราควรใช้เวลาที่มีค่านี้ทำแบบเดิม (ตามข้อ1)
 7. ในส่วนของการตอบคำถาม ถ้าหากเป็นตารางสังเกตให้ดี สำหรับ ทิศทางของการตอบในตาราง…เพราะไม่แน่นอน         ..บางทีไปทาง Row บางทีไปทาง Column
 8. เขียนทุกอย่างที่ได้ยินเอาไว้…เลือกเอาเฉพาะที่สำคัญ อย่าลืมว่าสิ่งที่เราเดา ไว้นั้น จะช่วยจำกัดการฟังของเราใหแคบลงว่าเราควรจะฟังอะไร
 9. อย่ารีบร้อน พยายามใจเย็นเพื่อรอฟังตามที่เราคาดเดาไว้ อย่ารีบนำสิ่งที่ได้ยินในตอนแรกมาตอบ เพราะในการทดสอบ มักจะมีการแก้ไขคำพูดเสมอๆ เช่นพูดถึงวันที่ มาถึง แต่ความจริงเราจะต้องตอบวันที่จะไป หรือ in three consecutive days หรือ เวลา ผู้พูดมักจะไม่ตรงๆ เช่น quarter to seven หรือ fifteen minutes to seven รวมถึงตัวเลขมักจะมีการแก้ด้วยเช่นกัน
 10. สำหรับโจทย์ที่เป็นแผนที่ หลังจากเราใช้เวลาในการดูหัวข้อต่างๆ แล้ว พี่แนะนำให้ใช้นิ้วมือไล่ตามคำพูดไปเลย เพราะไม่เช่นนั้นเราจะสับสนว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้ว
 11. เรามีเวลาอีก 10 นาทีหลังจากเสียง จบลง ตอน Transfer คำตอบ ให้ตรวจสอบอีกที ถึง Spelling และ General reference โดยดู Article ให้ดี เพราะจะสามารถช่วย ระบุได้ว่าเป็น Singular countable noun (หลัง Article “a”) หรือเป็น Uncountable noun หรือเป็น General reference

ประเภทของคำถามใน IELTS Listening Module

คราวนี้เราลองมาดูประเภทคำถามทั้ง 7 แบบ ที่เรามีโอกาสจะได้พบในการสอบดีกว่าค่ะ

 • Note/summary/flow-chart/table completion
  • Multiple choice
  • Short-answer questions
  • Sentence completion
  • Labelling a diagram
  • Classification
  • Matching

ข้อมูลลักษณะคำถามแต่ละประเภทสามารถไปดูได้ในเว็บหลักของ IELTS ดังนี้นะคะ

http://www.ielts.org/test_takers_information/question_types/question_types_-_listening.aspx

ทั้งนี้พี่ได้สรุปคำถามแต่ละประเภทมาให้อีกครั้งค่ะ

คำถามแบบที่ 1: OUTLINE COMPLETION 

You have to fill in gaps in an outline that covers part or all of the listening text. In order to complete the task, you may have to choose your answers from a list on the question paper or identify the missing words from the recording that fit into the outline. You should not change the words from the recording in any way, and should keep to the word limit stated in the instructions.
The text could be a form) a set of notes, a table, a flow chart or a summary. The answers will focus on the main ideas in the text. In all cases except the summary, notation form can be used to complete the gaps, which means that articles and auxiliary verbs may be omitted when they are not necessary for the meaning. The summary consists of connected sentences and must therefore be grammatically correct.

คำถามแบบที่ 2: MULTIPLE CHOICE
Multiple choice items may include a question fàllowed by three possible answers. You have to choose the one correct answer: A, B or C. They may require you to understand specific points or the main points of the listening text.
The task may also involve sentence completion. You will be given the first part of a sentence and will have to choose the best way to complete it from the options given. Sometimes you are given a longer list of possible answers, and told that you have to choose more than one of them.

คำถามแบบที่ 3: SHORT-ANSWER QUESTIONS
You have to write an answer to a question using information from the recording. You should read the instructions carefully, as they indicate the word limit given for each task. Sometimes you are given a question that asks you to list two or three points.

คำถามแบบที่ 4: SENTENCE COMPLETION
You need to read a set of sentences summarising key information from the entire listening text or from one part of it You have to complete a gap in each sentence using information from the listening text. You usually have to write no more than three words and/or a number. The words will be taken directly from the listening text and written in the space on your question paper, to be transferred later.

คำถามแบบที่ 5: LABELLING A DIAGRAM, PLAN OR MAP
You have to complete labels on a visual such as a diagram, set of pictures, plan of a building or a map of a part of a town. The answers are usually selected from a list on the question paper.

คำถามแบบที่ 6: CLASSIFICATION
You have to match a numbered list of items from the listening text to a set of criteria. This task type is designed to test your ability to recognize relationships and connections between facts in the listening text. It is therefore often used with texts dealing with factual information. This task tests your ability to listen for detail.

คำถามแบบที่ 7: MATCHING
You have to match a numbered list of items from the listening text to a set of items in a box. Many variations of this task type are possible regarding the types of options to be matched.

เชื่อว่าน้องๆคงพอจะจับแนวทางในการทำข้อสอบ IELTS Listening ได้พอสมควร ใครมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถเมลเข้ามาสอบถามพี่ๆได้เลยนะคะ ieltsinstitute@hotmail.com ค่ะ

 

“Practice makes perfect”

IELTS Institute Team

 

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)