ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนตุลาคม วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 24 ตุลาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 ตุลาคม เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 1 พฤศจิกายน ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 23 ตุลาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 30 ตุลาคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 ตุลาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 14 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 6 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 ตุลาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 ตุลาคม ค่ะ

[IELTS Tips] เพิ่มคำศัพท์ในการสอบ IELTS จาก Prefix

IELTS Tips

เพิ่มพูนคำศัพท์จาก Prefix

IELTS Tips ตอนนี้ จะเป็นเรื่องเบาๆ แต่มีประโยชน์และมีสาระอย่างมากสำหรับเพื่อนๆ ที่มีปัญหาในการอ่าน การแปลความความหมายของคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ และการจดจำคำศัพท์เหล่านั้น ก็ภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ภาษาอื่นๆ มีคำศัพท์ให้เราเจอมากมาย ใครจะไปจำหมดจริงไหม แต่ในฐานะผู้เรียนและผู้สอบ เราไม่รู้ว่าในข้อสอบจะเอาคำศัพท์ใดมาทดสอบเรา ดังนั้น การเตรียมพร้อมในเรื่องคำศัพท์เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการอ่านหรือการเขียน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

Prefix คืออะไร? เพื่อนๆ สงสัยกันบ้างไหม?

ว่ากันง่ายๆ Prefix คือ หน่วยคำแบบไม่อิสระ ที่มีความหมายในตัวเอง แต่ต้องปรากฏร่วมกับหน่วยคำอื่นๆ เพื่อสร้างคำที่มีความหมายในการสื่อสารค่ะ

Prefix กับการสอบ IELTS

ลักษณะเด่นของ prefix ก็คือ การเป็นหน่วยคำแบบไม่อิสระนั่นเอง และการจะปรากฏร่วมกับหน่วยคำอื่น ต้องปรากฏอยู่ข้างหน้าของหน่วยคำนั้นๆ เช่น คำว่า in- เป็น prefix ที่แปลว่า “ไม่” ใช้บอกความหมายเชิงปฏิเสธหรือเชิงลบเมื่อประกอบกับหน่วยคำอื่น อาทิ

  • incoherent (ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกัน), incomplete (ไม่สมบูรณ์) หรือ ingratitude (ไม่สำนึกบุญคุณ) เป็นต้น หรือ
  • อาจจะมีความหมายว่า “ข้างใน” หรือ “อยู่ด้านใน” ก็ได้ เช่น internal (ภายใน) เป็นต้น
  • หาก prefix in- นี้ประกอบกับหน่วยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร m หรือ p จะเปลี่ยนเป็น im- เช่น immature (ไม่รู้จักโต), impossible (เป็นไปไม่ได้) เป็นต้น
  • หากเกิดร่วมกับคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร l และ r ก็จะกลายเป็น il- และ ir- เช่น illegal (ผิดกฎหมาย), illiterate (ไม่รู้หนังสือ), irresponsible (ไม่มีความรับผิดชอบ) หรือ irreplaceable (ไม่สามารถแทนที่ได้) เป็นต้น
picture credit: Hägar Language School

picture credit: Hägar Language School

ส่วนใหญ่ หน่วยคำที่เกิดเริ่มกับ prefix ต่างๆ จะเป็นหน่วยคำแบบอิสระและมีความหมายในตัวเอง เราเรียกว่า root หรือ base จ้า

จากตัวอย่างข้างต้น เราจะเห็นว่า in- (im-, il-, ir-) นั้น มักจะเกิดร่วมกับหน่วยคำที่เป็นคุณศัพท์ แต่ก็มีบางครั้งที่เกิดร่วมกับหน่วยคำที่เป็นคำกริยา เช่น import (นำเข้า) หรือหน่วยคำที่เป็นคำนาม เช่น income (รายได้) เป็นต้น เราจึงสรุปได้ว่า prefix สามารถปรากฏร่วมกับ root ที่เป็นได้ทั้งนาม กริยา คุณศัพท์ หรือวิเศษณ์ เลยค่ะ

ในตารางข้างล่างนี้ เพื่อนๆ จะได้รู้จัก prefix ที่ใช้กันบ่อยๆ ในภาษาอังกฤษ ไม่ว่าเป็นในการพูด การอ่าน และการเขียน การรู้จัก prefix จะทำให้เราสามารถเพิ่มคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้มากมายทีเดียว ดังนั้น เรื่องนี้จึงเป็นเล็กๆ แต่สำคัญและไม่ควรมองข้าม สำหรับผู้สอบ IELTS ที่ต้องการจดจำคำศัพท์ให้มากในเวลาจำกัด

Prefix                         ความหมาย                           ตัวอย่างคำ                                                          

anti-                           ต่อต้าน                             anti-war (ต่อต้านสงคราม), antisocial (ไม่ชอบเข้าสังคม)

auto-                          ด้วยตัวเอง                        autograph (ลายเซ็น), autobiography (อัตชีวประวัติ)

bi-                              สอง, คู่                              bicycle (จักรยานแบบสองล้อ), bilingual (สองภาษา)

ex-                             ภายนอก                            extract (สกัด, ดึงออก), exhale (หายใจออก)

mis-                           ผิด, ไม่ดี                            misundertand (เข้าใจผิด), mistranslate (แปลผิด)

mono-                        เดี่ยว, หนึ่ง                        monolingual (ภาษาเดียว), monochrome (สีเดียว)

multi-                        หลาย, มากมาย                 multi-purpose (เอนกประสงค์), multiculture (หลายวัฒนธรรม)

over-                         เกินไป, มาก                       oversleep (นอนมากเกินไป), overeat (กินมากจนเกินไป)

pre-                           ก่อน                                   pre-war (ก่อนสงคราม), pre-test (ก่อนสอบ)

post-                         หลัง                                    post-war (หลังสงคราม), postscript (ปัจฉิมลิขิต)

pseudo-                    ปลอม                                 pseudointelectual (ปราชญ์เทียม), pseudoscorpion (แมงปลอม)

re-                             อีกครั้ง                                reuse (ใช้ซ้ำ), reread (อ่านซ้ำ)

semi-                        ครึ่ง                                     semicircle (ครึ่งวงกลม), semivowel (เสียงกึ่งสระ)

sub-                          ข้างใต้                                 submarine (เรือใต้น้ำ), subway (รถไฟใต้ดิน)

under-                     ไม่พอเพียง                          underwork (ทำงานไม่พอ), undercooked (ทำสุกไม่พอ)

ครั้งหน้า IELTS Tips จะนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไร ต้องติดตามกันนะคะ 🙂

Oxbridge Institute

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)