ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

[IELTS Vocab] คำศัพท์ IELTS ตอน “ดุด่าว่ากล่าว”

คำศัพท์ที่น่าสนใจที่ใช้ในการสอบ IELTS

ดุด่าว่ากล่าว

ดุด่าว่ากล่าว

ดุด่าว่ากล่าว

เชื่อว่าในสมัยเรียน ทุกคนต้องเคยโดนครูดุ ครูว่ากันมาแล้วทั้งนั้นใช่ไหมคะ เรามาลองดูกันดีกว่าค่ะว่าเวลาคนอื่นมาดุ หรือมาว่าเรา ในภาษาอังกฤษสามารถพูดได้ยังไงบ้าง

1.Blame

Definition : คำนี้เป็นได้ทั้ง Verb และ Noun ค่ะ

Noun : แปลว่า การดุด่าว่ากล่าว

Synonym : Condemnation, Censure

Example : His effort was not enough to divert the blame of his parents. = ความพยายามของเขาไม่มากพอที่จะทำให้ไม่ถูกพ่อแม่ดุด่า

Note : Divert ปกติแล้วมีความหมายเหมือนกับคำว่า Distract, distort ซึ่งแปลว่า เบี่ยงเบน (แต่เมื่อเอามาแปลในบริบทตามประโยคตัวอย่างด้านบนแล้ว จะได้ความหมายประมาณที่แปลไว้ให้ค่ะ)

Verb :

1.วิจารณ์ , ตำหนิ >>ความหมายคล้ายกับคำว่า Criticize

Example : I cannot blame you for not doing your homework. = ฉันไม่สามารถตำหนิคุณได้ที่คุณไม่ทำการบ้าน

  1. โยนความผิด

Example: He always blames alcohol for his terrible behavior. = เขามักจะโทษเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับพฤติกรรมแย่ๆของเขา

Note : Terrible กับ Terrific ต่างกันอย่างไร

คำสองคำนี้เขียนออกมาแล้วดูใกล้เคียงกันมาก แต่ความหมายนั้นต่างกันสุดขั้ว คำว่า Terrible เป็น Adjective แปลว่า แย่มากๆ เช่น Terrible behavior = พฤติกรรมที่แย่มากๆ ส่วนคำว่า Terrific นั้น เป็นAdjective เหมือนกัน แต่แปลว่า ดีเยี่ยม เช่น He was a terrific basketball player. = เขาเป็นนักกีฬาบาสที่เก่งมากๆ

2.Condemn

Definition

  1. ตำหนิ ว่ากล่าว >> Example : She praised and condemned him in the same breath. = เธอชมและว่าเขาในเวลาเดียวกัน

Note : คำว่า In the same breath มีความหมายเดียวกับคำว่า Simultaneously แปลว่า ในเวลาเดียวกัน

  1. พิพากษาว่าผิด หรือ กล่าวโทษว่าผิด >> Example : The jury condemned him to death. = คณะลูกขุนตัดสินให้เขาได้รับโทษประหารชีวิต

 

3.Scold

Definition = ด่าว่าด้วยความโกรธอย่างรุนแรง

Example : Owing to her terrible behavior, she was scolded by her mother. = เธอโดนแม่ดุด่าว่ากล่าวอย่างรุนแรง เนื่องจากพฤติกรรมที่แย่ๆ

Note : Owing to มีความหมายเหมือนกับคำว่า Due to , Thanks to แปลว่า “เนื่องจาก” โดยคำเหล่านี้จะมีวิธีการใช้เหมือนกัน คือให้ใช้ตามด้วย Noun,วลี หรือ V.ing เช่น Due to the flood, the expensive equipment in the lab was destroyed. = เนื่องจากน้ำท่วม อุปกรณ์ราคาแพงในห้องlab จึงถูกทำลาย

 

4.Reprimand

Definition = ดุด่าว่ากล่าว (ใช้ในรูปแบบที่ค่อนข้างเป็นทางการ)

Example : The lawyer is reprimanded by the judge. = ทนายความถูกผู้พิพากษาว่ากล่าว

 

5.Censure

Definition : แสดงความเห็นในทางตรงข้าม หรือว่ากล่าวอย่างรุนแรง (ใช้ในรูปแบบที่ค่อนข้างจะเป็นทางการ)

Example : The Senate will censure one of its members because of the conflict of interest. = วุฒิสภาจะว่ากล่าววุฒิสมาชิกท่านหนึ่งเนื่องจากภาวะขัดผลประโยชน์

Notes : หลักการใช้ One of the

One of the + N.Plu. = หนึ่งใน… >> เช่น He is one of the cleverest students in my class. = เขาเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ฉลาดที่สุดในห้องของฉัน

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้นของคำที่สามารถนำมาใช้ในความหมายที่ว่า ดุด่าว่ากล่าว ได้ แต่ระดับของความรุนแรงในการว่ากล่าว หรือความเป็นทางการในแต่ละคำนั้นจะแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ก่อนนำไปใช้ ให้ศึกษาความหมายที่แฝงอยู่ในคำเหล่านั้นก่อนนะคะ

 

Oxbridge IELTS Institute

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)