ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

อันนี้ดีเป็นตัวอย่างของ ESSAY IELTS ที่ได้ BAND 6.5 ค่ะ

Today the high sales of popular consumer goods reflect the power of advertising and not the real needs of the society in which they are sold.

To what extent do you agree or disagree?

Advertisement is one of important factors to increase high volumes of popular consumer products these days. Many people argue that the high number of sales products is either consumer’s real need or it depends on the power of advertising.

First of all, when new products are launched, many companies want to promote their products. Then they invest a high amount of budget on the advertising, such as hiring famous superstars or celebrities to be presenters or brand ambassadors. As result of many people decide to buy the products according to the famous stars using those goods.

However, there are many people who may buy some consumer products because its qualities. Although some companies do not spend too much money on the advertising, for instance, Selsun shampoo is a good anti-dandruff shampoo. It is well-known as a medical dandruff treatment but there is less advertise than others anti-dandruff shampoo brands, such as Head and shoulder and Clinic clear. Furthermore, the high sales of the Selsun shampoo does not reflect on the power of the advertising.

In contrast, many people may buy the products cause by over exaggerated advertising on the goods. For example, a whitening lotion advertising which shows a dark skin lady will have more complex and white skin after using the lotion within 7 days. This advertisement leads many women to believe and buy the whitening products. However, in fact, it would take time more than 7 days to get the white skin and for this reason, the consumers will buy more the products and it will increase high sales volume of the lotions.

From what has been discussed above we may draw the conclusion that the powerful of the advertising will lead people to buy more consumer products and many people want to try on the products regards to the advertisement is over exaggerated the product’s quality.

Corrected Version:

Advertisement is one of the important factors to increase high volumes of popular consumer products these days. Many people argue that the high number of sales products is either the consumer’s real need, or it depends on the power of advertising.

First of all, when new products are launched, many companies want to promote their products. Then they invest a high amount of their budget on the advertising, such as hiring famous superstars, or celebrities to be presenters or brand ambassadors. As a result, many people decide to buy the products as used by the famous stars.

However, there are many people who may buy some consumer products because of their qualities although some companies do not spend too much money on the advertising. For instance, Selsun shampoo is a good anti-dandruff shampoo. It is well-known as a medical dandruff treatment but there is less advertising than other anti-dandruff shampoo brands, such as Head and Shoulders and Clinic Clear. Furthermore, the high sales of the Selsun shampoo does not reflect on the power of the advertising.

In contrast, many people may buy products because of over exaggerated advertising about the goods. For example, a whitening lotion advert shows a dark skinned lady who will have more complex and white skin after using the lotion within 7 days. This advertisement leads many women to believe and buy the whitening products. However, in fact, it would take more than 7 days to get the white skin. For this reason, the consumers will buy more of the products and it will bring higher sales volumes of the lotions.

From what has been discussed above we may draw the conclusion that the power of advertising will lead people to buy more consumer products, and many people will want to try out the products as the advertisement has exaggerated the product’s quality.

Comments: Estimated Band 6.5! A very good effort! Well structured and supported. Without some basic grammatical errors, the result would be much better.

โครงสร้างและ เนื้อหาเขียนได้ถูกต้อง ชัดเจนดีมากค่ะ การเขียน Topic sentences ในแต่ละย่อหน้า ประสบความสำเร็จ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ทันที ว่าในย่อหน้านั้นๆ ผู้เขียนต้องการสื่อถึงกระเด็นไหน นอกจากนี้ การใช้ cohesive devices ก็ดีมากเช่นกัน รู้จักเลือกใช้คำเชื่อมที่หลากหลาย ทั้งในแต่ละย่อหน้า และระหว่างย่อหน้า จึงทำให้ผู้อ่านติดตามประเด็นได้ง่าย อย่างไรก็ตาม ยังมีความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ หลายจุด เช่น

– การเลือกใช้ because หรือ because of (because + ประโยค แต่ because of + นาม)

– การใช้คำสันธาน although ต้องเชื่อม two clauses เสมอ (ถ้าวางอยู่ตรงกลางระหว่าง two clauses ไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องหมาย , คั่น แต่ถ้าอยู่หน้าประโยค ก็จำเป็นแน่นอนค่ะ)

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)