ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

สำหรับคนที่อยากเข้า U. TOP RANK ห้ามพลาดตัวอย่างนี้ค่ะ BAND 7.5!

In some countries the average worker is obliged to retire at the age of 50, while in others people can work until they are 65 or 70. Until what age do you think people should be encouraged to remain in paid employment?

Give reasons for your answer.

When people should retire from their works is still a debatable issue nowadays. It is not easy to find the right age to force them to leave their jobs, since we have to consider all factors, such as personal demand, necessity and their family. Some people might want to work until 65 or 70, while others might not want to. Personally, I think 60 years old is the appropriate age for retiring for many reasons.


First of all, the most important reason is that they deserve to relax after their hard work for many years. It is obvious that people in present day start working at the age of 20 after graduating, and they still work until they are 60 or over. For 40 years they have been working hard, so I think it is time for them to stop and take some rest. 40 years is more than a half of a life time. I think that if we spend a half of our life working, we should spend another half relaxing, doing something they love and spending time with the family or the one we love.


Another reason is that young people will not be able to find a job. If the old do not retire and keep on working, there will be no position available. The rate of unemployment may increase and affect the economic system. Therefore, I think the old should be forced to retire at the age of 60, so that the young could replace them in that position.


Lastly, it is now a world of technology. New facilities are released almost every day. This could be a problem if the old do not know how to use or cannot use some of the high technology equipments. Especially, if they work in a company that uses this high technology, they might work slower and could not finish their jobs on time.


In conclusion, I strongly believe that people should be retired at the age of 60. Because they have worked hard for many years, it is time for them to rest and enjoy doing something that they did not have a chance to do while working.

Corrected Version:

When people should retire from their work is still a debatable issue nowadays. It is not easy to find the right age to force them to leave their jobs, since we have to consider all factors, such as personal demand, necessity and their family. Some people might want to work until 65 or 70, while others might not want to. Personally, I think 60 years old is the appropriate age for retiring for many reasons.

First of all, the most important reason is that they deserve to relax after their hard work for many years. It is obvious that people in the present day start working at the age of 20, after graduating, and they still work until they are 60, or over. For 40 years they have been working hard, so I think it is time for them to stop and take some rest. Forty years is more than a half of a life time. I think that if we spend half of our life working, we should spend another half relaxing, doing something we love and spending time with the family, or the one we love.

Another reason is that young people will not be able to find a job. If the old do not retire and keep on working, there will be no position available. The rate of unemployment may increase and affect the economic system. Therefore, I think the old should be forced to retire at the age of 60, so that the young could replace them in that position.

Lastly, it is now a world of technology. New facilities are released almost every day. This could be a problem if the old do not know how to use, or cannot use some of the high technology equipments. Especially, if they work in a company that uses this high technology, they might work slower and could not finish their jobs on time.

In conclusion, I strongly believe that people should be retired at the age of 60. Because they have worked hard for many years, it is time for them to rest and enjoy doing something that they did not have a chance to do while working.

Comments: Estimated Band 7.5! Well over the pass mark! Well structured and sufficiently supported. With greater variety in vocabulary, the band score would be higher.

โครงสร้าง เนื้อหาและไวยากรณ์เขียนได้ดีมากเลยค่ะ การให้เหตุผลสนับสนุนแต่ละประเด็นก็ดี ถ้าสามารถใช้คำศัพท์ได้หลากหลาย หรือมีระดับความยากมากกว่านี้อีกสักหน่อย ก็น่าจะไปถึง band 8 ได้เลยล่ะ

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)