ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

วันนี้มีตัวอย่างของ ESSAY IELTS BAND 5.0 ค่ะ

Some people believe that visitors to other countries should follow local customs and behaviour. Others disagree and think that the host country should welcome cultural differences.

How far you agree or disagree with the above views? Give your opinion in no less than 250 words.

Some people think that visitors should follow by traditional culture and the other think that the host country should welcome tourists with the different culture. There are many different reasons to support this argument.

To begin with, some country has many rules for protecting their country such as people cannot litter or spit in Singapore. If tourists break the rules, they have to pay the fine. They set these rules for protecting their environment. They may be afraid tourists will destroy it. Before travelling in the other country, you should find information to follow their rules. It means you respect for country. However, some visitors do not like many rules because they want come to relax.

In the other hand, some people think that the host country should welcome cultural differences. When tourists go to other country, normally they go to shopping and sightseeing. Their trip is short. Therefore, the host country should accept their culture more than force them to follow by culture and this is a good opportunity to expand your culture to tourists such as learning language, spending local life.

In my opinion, when tourists travel in the other country, they should follow local custom and behavior as respect that country.

Corrected Version:

Some people think that visitors should follow traditional culture and others think that the host country should welcome tourists from different cultures. There are many different reasons to support this argument.

To begin with, some countries have many rules for protecting their country. For example, people cannot litter or spit in Singapore. If tourists break the rules, they have to pay the fine. They set these rules for protecting their environment. They may be afraid tourists will destroy it. Before travelling to another country, you should find information to follow their rules. It means you show respect for the country. However, some visitors do not like many rules, because they just want to relax.

On the other hand, some people think that the host country should welcome cultural differences. When tourists go to another country, normally they go there for shopping and sightseeing. Their trip is short. Therefore, the host country should accept their culture rather than force them to follow rules. This is a good opportunity to expand your culture to tourists such as learning language, and spending time enjoying local life.

In my opinion, when tourists travel to another country, they should follow local customs and behaviour and show respect for that country.

Comments: Estimated Band 5. A number of grammatical mistakes. Yet the weakest point which affects the band score the most is that this essay is under length. 250 words are required for Task II!

อันที่จริงงานนี้ เนื้อหาใช้ได้นะคะ ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ไม่ถึงกับเยอะมาก แต่น่าเสียดายที่จำนวนคำ ไม่ถึงตามเกณฑ์ 250 คำ จึงทำให้คะแนนไม่สูง เพราะเมื่อจำนวนคำต่ำกว่า 250 เมื่อไร คะแนนมากสุดที่จะได้ คือ band 5 เท่านั้นเองค่ะ ถ้าเขียนจำนวนคำครบ และลดจุดผิดพลาดทางไวยากรณ์ได้สักครึ่งหนึ่ง ก็น่าจะได้ถึง band 6 ล่ะ

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)