ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

ตัวอย่างของ ESSAY IELTS ที่ได้ BAND 6.5 ค่ะ

Successful sports professionals can earn a great deal more money than people in other important professions. Some people think this is fully justified while others think it is unfair

Discuss both these views and give your own opinion.

In the modern world , sports are one of the most important factors which people cannot ignore. Many people are so interested in certain sports that they want to be professional sport players. One of the reasons of this is that the professional are highly paid, comparing with other careers. Although some people think that this is not fair, they ,in my opinion, deserve high salary because of their responsibilities, their risk ,and their working duration.

Players have to comply with several strict regimes. First of all, they have to keep practicing every day even on holidays ,such as Christmas or New year. Moreover , they are not free to live or visit somewhere to which they want , for they must go to specific training or competing places that their teams decide. Furthermore, since they have to be always fit, they are not allowed to eat anything they want like other people. For example, Robinho ,the popular brasilian football player, was charged with visiting his hometown during  a training period. This denoted how strict regimes were.

Apart from those responsibilities, professional players are more likely to be injured than other careers. As the strength of bodies is indispensable for sports, some players exert their power more than bodies’ limit. Therefore, they often  stop working for a while. In addition, some sports ,such as football , rugby ,or basketball, frequently bring about crash between players , making them injured more easily. For instance, Eduado Da Silva , the Arsenal’s football star, crashed with his opponent so forcefully that his leg broke. He had been cured for a year before coming back to a field.

Most importantly , high payment is reasonable for the professional because their work duration is much shorter than other occupation’s. Since their bodies have limited time  to work, most players have an opportunity to play only 10-15 years ,which means they may not have jobs in the rest of their lives. Thus, if we compare all salary in their lives with others , it is approximately equal. Unfortunately, if some players are seriously injured , they have to quit their jobs before other players. According to the statistics , only a tenth of professional players can continue working in related jobs ,such as coachs or managers . In other words, they tend to be unemployed after playing to some extent.

In conclusion, professional sport players deserve high payment because they have to conform to many strict regimes , they can be injured more easily than other careers, and they frequently have a chance to work no more than 20 years. In my viewpoint, high salary is very important to sport development. Due to high payment, more and more people will practice and develop new sport skills, hoping to be parts of these people.

Corrected Version:

In the modern world, sports are one of the most important factors which people cannot ignore. Many people are so interested in certain sports that they want to be professional sport players. One of the reasons for this is that the professional is highly paid, compared to other careers. Although some people think that this is not fair, they, in my opinion, deserve a high salary, because of their responsibilities, their risk, and their working duration.

Players have to comply with several strict regimes. First of all, they have to keep practising every dayeven on holidays, such as Christmas or New Year. Moreover, they are not free to live, or visit anywhere they want, for they must go to specific training, or competing places that their teams decide. Furthermore, since they have to be always fit, they are not allowed to eat anything they want like other people. For example, Robinho, the popular Brazilian football player, was charged with visiting his hometown during a training period. This denoted how strict regimes were.

Apart from those responsibilities, professional players are more likely to be injured than people in other careers. As the strength of bodies is indispensable for sports, some players exert their power more than their bodies’ limit. Therefore, they often stop working for a while. In addition, some sports, such as football, rugby, or basketball, frequently bring about crashes between players, making them injured more easily. For instance, Eduado Da Silva, the Arsenal’s football star, crashed with his opponent so forcefully that his leg broke. He had been cured for a year, before coming back to the field.

Most importantly, high payment is reasonable for the professional, because their work duration is much shorter than other occupations. Since their bodies have limited time  to work, most players have an opportunity to play only 10-15 years ,which means they may not have jobs in the rest of their lives. Thus, if we compare the salary in their lives with others, it is approximately equal. Unfortunately, if some players are seriously injured, they have to quit their jobs before other players. According to the statistics, only a tenth of professional players can continue working in related jobs, such as coaches or managers. In other words, they tend to be unemployed after playing to some extent.

In conclusion, professional sport players deserve high payment because they have to conform to many strict regimes. They can be injured more easily than other careers, and they frequently have a chance to work no more than 20 years. In my viewpoint, high salary is very important to sport development. Due to high payment, more and more people will practise and develop new sporting skills, hoping to become sporting heroes.

Comments: Estimated Band 6.5! A good effort! Despite some missing punctuations, the sentence construction is very good and the examples are very effective. Yet the whole essay is rather too long.

โครงสร้างประโยค และไวยากรณ์ดีมากทีเดียวค่ะ จุดเด่นอยู่ที่การให้เหตุผลสนับสนุนแต่ละประเด็น โดยเฉพาะการยกตัวอย่าง แต่ควรพัฒนาเรื่องการใช้เครื่องหมายวรรคตอนสักหน่อย และที่สำคัญ งานเขียนนี้ค่อนข้างจะยาวเกินไป (เกินจาก 250 คำ ไปประมาณ 200 คำ) หากเป็นการสอบในสนามสอบจริงๆ เกรงว่าจะไม่มีเวลามานั่งเขียนยาวขนาดนี้ ดังนั้น การฝึกเขียนที่ถูกต้องควรจำกัดเวลาในการเขียนด้วย จึงจะสามารถวัดผลได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะคะ

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)