ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

If structures (Part IV) – คำสันธานอื่นๆ แทนคำว่า If

ช่วง นี้งานเข้ามากมายค่ะเนื่องจากเป็นช่วงที่นักเรียนกำลังดำเนินเรื่องสมัครเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยต่างๆ ครูจึงวุ่นอยู่กับการเขียน Recommendation Letters และตรวจ SOP กองโต กว่าจะได้มานั่งเขียนภาคจบเรื่อง ประโยค If Clause อีกที ก็วันนี้ล่ะค่ะ

ตามที่ได้โปรยไว้เมื่อครั้งที่แล้ว เรื่องของคำสันธานที่เราสามารถนำมาใช้แทนที่ คำว่า If ได้ เพื่อรูปแบบของประโยคที่ดูหลากหลายขึ้น มาดูไปพร้อมกันเลยค่ะ ว่ามีคำอะไรบ้าง

  • when; as soon as

นอกจาก if แล้ว เราสามารถใช้ when หรือ as soon as เพื่อแสดงเหตุการณ์ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอย่างนั้น อย่างนี้ ดู 2 ประโยคข้างล่างนี้เปรียบเทียบกันนะคะ

I will pick you up after the party if I finish my wrk by six.

I will pick you up after the party when/as soon as I finish my work.

  • unless

Unless มีความหมายใกล้เคียงกับ if…not ดังนั้นเราจึงสามารถใช้ unless กับประโยคเงื่อนไขเชิงปฏิเสธ เปรียบเทียบ 2 ประโยคนี้ดูค่ะ

Nobody will listen to you if your information is not sufficient.

Nobody will listen to you unless your information is sufficient.

  • provided/ providing that; so/ as long as

คำและวลีเหล่านี้ สามารถใช้แทน if ได้ เพื่อเน้นความหมาย

อย่างไรก็ตาม provided กับ providing that นิยมใช้ในภาษาเขียนมากกว่า ในขณะที่ so/ as long as มักใช้ในภาษาพูด อาทิเช่น

You will not be hesitant to sign this contract providing that you consider it as a long-term investment.

As long as you wish to be beautiful, you will be beautiful.

  • in case

In case มักใช้ในสถานการณ์ที่ผู้พูดต้องการเตือนอะไรบางอย่างกับผู้ฟัง หรือกระตุ้นให้อีกฝ่ายพิจารณาเรื่องบางเรื่องเป็นพิเศษ เช่น

We should bring some more money in case there are any problems.

If there are any problems, you should contact us instantly.

You should contact us instantly in case there are any problems.

เห็นไหมล่ะคะ ว่าประโยคเงื่อนไข แบบ If-clause ช่างมีรูปแบบที่มากมายหลายหลากจริงๆ ลองนำไปใช้กับการเขียน essay ดูนะคะ จำไว้เสมอว่า Practice makes PERFECT ค่ะ

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)