ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

Corrected IELTS Essay 6 (from Fundamentals of Academic Writing Class)

Happiness is considered very important in life. Why is it difficult to define? What factors are important in achieving happiness?

Give reasons for your answer.

Happiness is the first thing that humans would like to achieve but they have different way to explain the meaning of happiness.  Three factors that affected the meaning are social classes, age levels and religions. There are three significant factors to achieve happiness : concepts, success and money. This essay will describe why happiness have a different meaning and what factors are effects to happiness.

Humans explain the meaning of happiness in different way because of these reasons. Firstly, social classes are important issue to get the meaning of happiness because different social classes will have a different of happiness. For example, upper class would like to have respect from other people. On the other hand, lower class would like to have a lot of money. If they achieve their goal, then they will happy. Other issue is age levels. Each level of age will have a different way to happy. For instance, teenage would like to have boyfriend or girlfriend. In contrast adults would like to have wife and husband. The last issue is religions. Buddhism believe that stop thinking is happiness but Christian believe that love human beings is happiness.

There are three high light factors that affected the happiness. One factor is concept because people have a different concept in their lives. Some people believe that happiness come from inside; thinking, attitude and mind. In contrast, other people believe that happiness come from outside; wealth, status, and respect. Other factor is money because money could buy everything that they want. If they could satisfy their needs and wants, then they will satisfaction. The last factor is successful because people will have different goals to achieve. They will happy, if they achieve their goals. For example, people achieve in education, working, and family.

To sum up, people explain the happiness in different way, so they will have a happy in different situation. There are many factors that affect the happiness. Humans should find these to increase their happy.

Corrected Version:

Happiness is the first thing that humans would like to achieve, but they have different ways to explain the meaning of happiness.  Three factors that affect the meaning are social classes, age levels and religions. There are three significant factors to achieve happiness: concepts, success and money. This essay will describe why happiness has different meanings, and what factors affect happiness.

Humans explain the meaning of happiness in different ways because of these reasons. Firstly, social classes are an important issue to get the meaning of happiness, because different social classes will have a different level of happiness. For example, the upper class would like to have respect from other people. On the other hand, the lower class would like to have a lot of money. If they achieve their goal, then they will happy. Another issue is age levels. Each age level of age will have a different way to be happy. For instance, teenagers would like to have a boyfriend or a girlfriend. In contrast, adults would like to have a wife or a husband. The last issue is religions. Buddhists believe that to stop thinking is happiness, but Christians believe that to love human beings is happiness.

There are three highlight factors that affect happiness. One factor is concept, because people have different concepts in their lives. Some people believe that happiness comes from inside; thinking, attitude and mind. In contrast, other people believe that happiness comes from outside; wealth, status, and respect. The second factor is money, because money could buy everything that they want. If they could satisfy their needs and wants, then they will have satisfaction. The last factor is success, because people will have different goals to achieve. They will be happy, if they achieve their goals. For example, people achieve success in education, working, and family.

To sum up, people explain happiness in different ways, so they will be happy in different situations. There are many factors that affect happiness. Humans should find these to increase their happiness.

Comments: Estimated Band 5!

อย่างที่ได้สอนไปในคลาสเลย นะคะ ว่างานนี้ นอกจากมีปัญหาด้านไวยากรณ์พื้นฐานแล้ว ยังค่อนข้างด้อยในเรื่องการใช้คำศัพท์และรูปประโยค ลองอ่านดูสิคะ แล้วจะเห็นว่าคำศัพท์ และรูปประโยคซ้ำไปซ้ำมาเยอะ จนดูน่าเบื่อ ซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นความยากหลักๆ เลยล่ะ ที่ทำให้นักเรียนไม่สามารถได้คะแนนดีๆ ในส่วน writing ใครสงสัยอะไรเพิ่มเติม ก็ post ถามกันมาได้เลยนะคะ

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)