ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

Corrected IELTS Essay 5 (from Fundamentals of Academic Writing Class)

Nowadays we are producing more and more rubbish.

Why do you think this is happening?

What can governments do to help reduce the amount of rubbish produced?

Now, there are various goods, produced to respond customer needs. Some components or features of the merchandises are the main of this problem. With processes of manufacture, it takes enormous rubbishes.

First of all, an age of commodities was reduced by the reason of an economy and fashion. Now purchasing power of customers tends to diminish because the current finance of world is in low period. Vendors must reduce manufacture costs, so the goods have a short term age. When the goods expired, their remains became the rubbishes. Secondly, the rapid change of fashion is a one reason. An influence, nowadays, of the technology, easily widespread from a one point sphere to others, swiftly make the turnaround of the fashion. Normally, if customers use the merchandises in short term and change them according to the fashion, then they do not need the best quality, so manufactures adapt manufactured processes to support the customer’s demand by reduce qualities and quantities of raw materials and brief the processes in order to balance reasonable prices and especially, most profit. Lastly, the packaging of goods is the one factor of rubbishes problem because the major packaging makes from syntactic materials such as a plastic, difficult to decay.

The Government is the main unit that assists to decrease the problem of rubbishes.  They roles can set policies, including a short and long term, to solve the problems of rubbishes and inform the people to use the goods and packaging, made from the nature raw materials. Additionally, governments should set the campaign to maintain the environment of the world.

In conclusion, it is not only government responsibility to solve the garbage problem but also everyone and every unit can maintain the world such as reduce the global warming and diminish the amount of refuse for their good environment and good life.

Corrected Version:

Now, there are various goods, produced to respond customer needs. Some components or features of the merchandise are the main cause of this problem. Through the processes of manufacturing, it produces an enormous amount of rubbish.

First of all, the age of commodities was reduced by the reason of economy and fashion. Now, purchasing power of customers tends to diminish, because the current financial state of the world is in a low period. Vendors must reduce manufacture costs, so the goods have a short term age. When the goods expired, their remains became the rubbish. Secondly, the rapid change of fashion is another reason. The influence, nowadays, of technology is widespread in many parts of the world and causes a rapid turnaround of the fashion. Normally, if customers use the merchandise in the short term and change them according to the fashion, then they do not need the best quality. Therefore, manufacturers adapt manufacturing processes to support the customer’s demand by reducing qualities and quantities of raw materials. Lastly, the packaging of goods is the main factor of the rubbish problem, because most packaging is made from synthetic materials, such as a plastic which is difficult to decay.

The government is the main unit that assists to decrease the problem of rubbish.  Their roles can set policies, including a short and long term, to solve the problems of rubbish and inform the people to use the goods and packaging, made from natural raw materials. Additionally, governments should set the campaign to maintain the environment of the world.

In conclusion, it is not only government responsibility to solve the garbage problem, but also everyone and every unit can maintain the world, such as reduce the global warming and diminish the amount of refuse for their good environment and good life.

Comments: Estimated Band: 4.5!

อย่างที่ได้สอนไปในคลาสเลย นะคะ ว่างานนี้ ผู้เขียนพยายามมากเลยทีเดียว ซึ่งในด้านเนื้อหา ก็ใช้ได้ แต่น่าเสียดายที่ใช้คำศัพท์ไม่ถูกต้องหลายจุด อย่างคำว่า rubbish ที่เป็นคำหลักของเรื่อง เป็นคำนามนับไม่ได้ (uncountable noun) แต่ผู้เขียนไม่รู้ (และลืมสังเกตจากในโจทย์ไปเล้ย ว่าเค้าใช้ the amount of rubbish นะจ๊ะ) จึงทำ rubbish เป็นพหูพจน์ตลอดเรื่องเลย ทำให้ดูขัดๆ ไปหมด อย่างไรก็ตาม Concluding paragraph ก็เขียนได้ดีทีเดียวค่ะ จุดผิดก็น้อย พลาดแค่เรื่องเครื่องหมายวรรคตอนเท่านั้น ใครสงสัยอะไรเพิ่มเติม ก็ post ถามกันมาได้เลยนะคะ

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)