ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

Corrected IELTS Essay 4 (from Fundamentals of Academic Writing Class)

Research indicates that the characteristics we are born with have much more influence on our personality and development than any experiences we may have in our life.

Which do you consider to be the major influence?

There is a participant to improve our behavior, is our environment, it is everything around us, because it is one part of our experiences. Some people inform, if we have lived in plenty places as good meals and good society, so we have unwanted to grab or steal the other food. All over we have to do someone a favour too. On the other hand if we have lived in uncivilized places, lack of food and bad society thus, we have to keep food for ourselves or try to find some food. But even so if we cannot to look for food, maybe we are thief. It seem as experiences and environment are quiet important considerations.

Indeed when we were born, it have something in ourselves. It called “Gene”, we got it from our parents. As if we pass something around and around from ancestor. It is important with many person.

Moreover, there are some experiment about Gene that it can support our characteristics. By take some twins of monozygotic and look after in difference environments. As a result, most of monozygotic twins have conform with many actions. They have the same personality, while they have unlike to bring up.

Therefore, this experiment approve of the major influence that Gene is important and main factor to show each individual person more than environment and experience. Because gene is something on one’s person and never change to another thing. Gene is basis of specific human while, the environment can change. Similarly, the environment have plentifully.

Corrected Version:

Environment is an important factor to improve our behaviour. It is everything around us, because it is one part of our experiences. Some people say if we have lived in plenty of places and enjoyed good meals and good society, we do not need to grab, or steal food from others. We must all try to help one another. On the other hand, if we have lived in uncivilized places, lack of food and bad society, we have to keep food for ourselves, or try to find some food. Even so, if we cannot find food, we might become a thief. It seems experiences and environment are quiet important considerations.

Indeed when we were born, we have something in ourselves. It is called “genes“, which we got from our parents. It is something that has been passed on from our ancestors. It is important with many people.

Moreover, there are some experiments about genes which can support our characteristics. According to a research, most monozygotic twins who have been raised in different environments still have similar personalities.  

Therefore, this experiment proves the major influence of genes is important and a main factor which shows each individual person more than environment and experience. Because genes are something on one’s person and never change to be another thing. Genes are a specific part of the human being, while the environment can change.

Comments: Estimated Band 4!

อย่างที่ได้สอนไปในคลาสเลย นะคะ ว่างานนี้ อ่านเข้าใจยากมากทีเดียว ผู้เขียนเหมือนพยายามจะใช้ศัพท์ยากๆ ด้วย แต่พอใช้ผิด ยิ่งทำให้เก็ตยากไปกันใหญ่ ยังไง ลองเทียบเวอร์ชั่นต้นฉบับกับเวอร์ชั่นที่ครู (พยาย้าม พยายาม) แก้ไขดูนะคะ บางจุดครูเองก็ไม่ชัวร์ว่าเจ้าของเรื่องเค้าต้องการสื่อความหมายแบบนี้มั้ย ใครสงสัยอะไรเพิ่มเติม ก็ post ถามกันมาได้เลยนะคะ

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)