ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

Corrected IELTS Essay 3 (from Fundamentals of Academic Writing Class)

Some people think that a sense of competition in children should be encouraged. Others believe that children who are taught to co-operate rather than compete become more useful adults.

Discuss both these views and give your opinion.

Nowadays, some people think that working togather brings more benefit than competition and it will make children become good adults. However, some people think in different way that is children should be boosted to compete. In my opinion, I think to compete is better than co-operate.

First, the competition may provide more opportunity to show your potentiality. Because you have to compete with other people, so you have to show that you are better than them. For example, when you apply for a job, you have to show to your employer that you are suitable for this job.

Second of all, it may help you to increase your ability. As a result, you can improve many skills and it makes you have to active yourself all the time. Such as, you should to reseach many informations that make you have more knowledge to do many things. Moreover, you may be more acceptance from other people.

However, co-operation helps you learn to work with other people. In real life, you have to work with many people, you should adapt yourself to work with them. In addition, working together has many different ideas, as a consequence, you can share many ideas together then you will get the best idea to do something.

In conclusion, the competition has more benefit than co-operation. Nevertheless, in the competition must have the winner and the loser, you should to learn and accept it. Futhermore, you should learn to work with other people too that will help you be more acceptance.  

Corrected Version:

Nowadays, some people think that working together brings more benefit than competition, and it will make children become good adults. However, some people think that children should be encouraged to compete. In my opinion, I think to compete is better than to co-operate.

Firstly, the competition may provide more opportunity to show your potentiality. Because you have to compete with other people, so you have to show that you are better than them. For example, when you apply for a job, you have to show to your employer that you are suitable for this job.

Secondly, it may help you to increase your ability. As a result, you can improve many skills, and it makes you have to be active all the time. For instance, you should research information that can make you have more knowledge to do many things. Consequently, you may also have more acceptance from other people.

However, co-operation helps you learn to work with other people. In real life, you have to work with many people, so you should adapt yourself to work with them. In addition, working together has many different ideas, as a consequence, you can share many ideas together then you will get the best idea to do something.

In conclusion, the competition has more benefit than co-operation. Nevertheless, any competition certainly has the winner and the loser, so you should learn and accept it. Furthermore, you should learn to work with other people too as that will help you to be more acceptable.  

Comments: Estimated Band 5.5!

อย่างที่ได้สอนไปในคลาสเลยนะคะ ว่างานนี้ ไม่ได้ถึงขั้นแย่ เทียบกับ Corrected Essay 1 และ 2 ก็นับว่าดีกว่าเยอะ แต่น่าเสียดายที่พลาดเรื่องการใช้ Linking words & phrasesค่อนข้างเยอะ ความต่อเนื่อง เชื่อมโยงของเนื้อหา จึงค่อนข้างอ่อนด้อย ถ้าเด็กๆ หรือผู้อื่นที่สนใจแวะเวียนมาเยี่ยมชม Blog สงสัยอะไรเพิ่มเติม ก็ post ถามกันมาได้เลยนะคะ

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)