ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

Corrected IELTS Essay 2 (from Fundamentals of Academic Writing Class)

Some children find learning history at school very exciting, but many other 
think it is very boring. In what ways can history be brought to life for all 
school children?
Give your views in no less than 250 words. 
Although history is considered as a boring subject for many students, there are 
many ways to make them enjoy this subject.
The best way is to use the internet and computers. It is very good technology 
because you can find many informations very fast and easy. For example, using 
it to search for information about historical figures online, such as Buddha, Jesus 
Christ and so on. This will lead to increase motivation to do research.
Another method is to visit historical sites, such as a local archaeological site. As 
a result, historical places seem more real that helps children understand about the 
lesson easier. Moreover, children will enjoy learning the lesson more than study 
in the class.
Last but not least, childrent could do written projects that give the opportunity to 
gain deeper knowledge. For instance, making a poster about local history. Then 
these skills can be applied in other subjects that helps them increase their ability.
In conclusion, even though many students are bored to learn history, teachers
should find many ways to encourage them to be interested in this subject and keep 
it for the next genertion.

Corrected Version:

 Although history is considered as a boring subject for many students, there are 
many ways to make them enjoy this subject.
The best way is to use the internet and computers. It is very good technology, 
because you can find much information very fast and easy. For example, using 
it to search for information about historical figures online, such as Buddha, Jesus 
Christ and so on. This will lead to increased motivation to do research.
Another method is to visit historical sites, such as a local archaeological site. 
As a result, historical places seem more real, and that helps children 
understand about the lesson easier. Moreover, children will enjoy learning the 
lesson more than studying in the class.
Last but not least, children could do written projects that give the opportunity 
to gain deeper knowledge, for instance, making a poster about local history. 
These skills can then be applied in other subjects, which helps them increase 
their ability.
In conclusion, even though many students are bored learning history, teachers 
should find many ways to encourage them to be interested in this subject and 
keep it for the next generation.

Comments: Estimated Band 5.5! 

อย่างที่ได้สอนไปในคลาสเลยนะคะ ว่างานนี้ จำนวนคำต่ำกว่าเกณฑ์ ถึงแม้ว่าเนื้อหา โครงสร้างใช้ได้ 

แกรมม่าผิดน้อย แต่ก็จะได้คะแนนอยู่ที่ประมาณ 5.5 เท่านั้น (อย่างน่าเสียดายจริงๆ ค่ะ)
Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)