ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

Corrected IELTS Essay 1 (from Fundamentals of Academic Writing Class)

Should poor countries continue to receive international aids?

Give your views in no less than 250 words.

In poor countries, such as Nigeria, South Africa, Zimbabwe or Ghana is the top of countries who are infected in Aids. Many postgraduate research in United Kingdom and United States that shown the cause of disease aids in undeveloped countries, also Aids is the leading cause of dead in poor countries. In the next section I will tell you about my ideas. Why in poverty-countries are infected Aids increasing every years.

Firstly, one cause of infection of Aids in South Africa zone, because in this zone have not been campaign to use condoms as much So then, The government problem about Aids in their countries should be interests in this problem to encourage your people come to use condoms more than present. If you do not, The Infection of Aids in your countries must be increasing and that will be a big problem in many poor countries.

Furthermore, the education in poor countries is another problem and this is a most important, because the education will makes people to have more knowledge about Aids and also the people will learn “how to protect yourself from Aids“ . The education is a most important in developing countries as The United States because everybody in these countries believed that the education can makes people to avoid from bad thing and improve opportunity to be a good life in future.

In my views, everybody must be interesting in problem of Aids and co-operate to teach everybody in poor countries or the countries that are infected with Aids. In fact, the international Aids problem can be resolve if everyone can make a difference and should try.

 

Corrected Version:

Poor countries, such as Nigeria, South Africa, Zimbabwe or Ghana, are the top countries whose people are infected with AIDS. Many postgraduate researches in the United Kingdom and the United States have shown the cause of AIDS in undeveloped countries. AIDS is also the leading cause of death in poor countries. This essay will examine the reasons why the number of people infected with AIDS in poverty stricken countries is increasing every year.

Firstly, one cause of infection of Aids in South Africa is because in this zone they have not had a campaign to use condoms as much. So, the government in these countries should be interested in this problem to encourage their people to use condoms more than present. If they do not, the infection of AIDS in their countries is likely to be increasing, and that will be a big problem in many poor countries.

Furthermore, the education in poor countries is another cause, and this is one of the most important. This is because the education will make people have more knowledge about AIDS, and also people will learn “how to protect yourself from AIDS”.  Education is also very important in developed countries, such as the United States. Most people believe that the education can make people avoid the bad things, and there will be an opportunity to have a good life in the future.

In my view, everybody should be interested in the problem of AIDS, and co-operate to teach people in poor countries, or the countries that are infected with AIDS. In fact, the international AIDS problem can be resolved if everyone can work together to overcome the problem.

 

Comments: Estimated Band 3.5!

อย่างที่ได้สอนไปในคลาสเลยนะคะ ว่างานนี้ ตอบโจทย์ผิด จุดที่ครูแก้มาให้ดู ล้วนแต่เป็นเรื่องของไวยากรณ์ค่ะ ยังไงๆ เนื้อความโดบรวมแล้ว ก็ผิดประเด็นอยู่ดี 

ใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ก็ post ถามกันมาได้เลยนะคะ 

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)