ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

มาใช้ Article The ให้ถูกต้องกันเถอะค่ะ

เทคนิคการใช้ Article “The” ให้ถูกต้อง

มาต่อจากคราวที่แล้วที่เราพูดถึงการใช้ Article A, An, The ไว้คร่าวๆนะคะ คราวนี้เรามาต่อกันในเรื่องของ หลักการใช้ Article The กันบ้างค่ะ

เทคนิคการใช้ Article THE ให้ถูกต้อง

คงทราบกันดีอยู่แล้วว่า เราใช้ The เมื่อต้องการชี้เฉพาะเจาะจง เมื่อเทียบกับ a/an ที่ไม่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น

  • Have you locked the car? อันนี้คุ้นๆ นะ เหมือนตอนเราถามเพื่อนว่านี่เธอล็อกรถหรือยัง มันจะเป็นรถคันไหนไปได้ ก็ต้องรถที่ใช้อยู่นั่นเอง
  • Please switch off the TV when you finish. นี่แสดงว่ากำลังดูทีวีอยู่ ดังนั้นคนพูดเขาหมายถึงทีวีเครื่องที่กำลังเปิดดูน่ะซิ
  • I have found the book that I lost.  กรณีนี้จะสังเกตุเห็นว่ามีการขยายความว่าหนังสือเล่มไหน ก็เล่มที่เคยทำหายไปไง

 

สมมุติเราเดินเข้าไปในร้านเครื่องเขียน แล้วบอกคนขายว่า I want to buy a pen. นั่นก็เพราะเราไม่ได้เฉพาะเจาะจง รู้แต่ว่ามาซื้อปากกาสักด้าม

แต่ในอีกสถานการณ์หนึ่ง พ่อให้ลูกไปหยิบปากกาของพ่อที่วางอยู่บนโต๊ะทำงาน พ่อเห็นไปนาน เลยตะโกนถามว่า Have you found the pen? เพราะพ่อกำลังหมายถึงปากกาที่ให้ไปเอามา

 

นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นเขาใช้ a, an, the ได้ดี

A man and a woman were walking in Oxford Street. The woman saw a dress that she liked in a store. She asked the man if he could buy the dress for her. He said: “Do you think the store will accept a cheque? I don’t have a credit card.”

 

ทีนี้เรามาลองดูกฎเกณฑ์การใช้ Article “The” กันบ้างดีกว่าค่ะ

กฎการใช้ The

1.คำนามที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกนี้

ex.The moon , The sun , The world ,
The earth (คำนี้อ่านว่า ดิ เอิร์ธ นะคะ เพราะ The ตามด้วยคำที่มีเสียงขึ้นต้นด้วยสระ ‘a,e,I,o,u’ จะอ่านจาก เดอะ เป็น ดิ)

 

2.คำนามที่เป็นพหูพจน์เสมอ

ex.The Rolling Stones , The Social Democrats

 

3.คำนามที่เป็น ชื่อเฉพาะของคน มีรูปพหูพจน์ หมายถึงครอบครัว

ex.The Potters study at Hogwarts school.= ครอบครัวพอตเตอร์เรียนที่ฮอกวอตส์

 

4.คำนามที่เป็นตำแหน่ง

ex.Elizabeth, the Queen of England ถ้าไม่ระบุชื่อ ให้ถือเป็นที่รู้กัน ว่า
the Queen of England คือคนไหน , The Prime Minister

 

5.คำนามที่กล่าวซ้ำเป็นครั้งที่สอง

 

6.คำนามที่ผู้พูดและผู้ฟังรู้กันดีว่าหมายถึงอันไหน

 

7.นำหน้าเลขลำดับที่

ex.the first , the , second , the third

 

8.พูดถึงสิ่งรวมๆทั่วไป

ex.The human race  , The sky , The sea.

 

9.นำหน้าคำนามที่มีประโยคขยาย ( adjective clause , Participle phrase )

ex.The man reading a newspaper is my father.

( reading a newspaper เป็น participle ขยาย man เพราะฉะนั้นหน้า man ต้องมี the นะ )

The bag that I bought yesterday has been stolen.

( that I bought yesterday เป็น clause ขยาย bag เพราะฉะนั้น หน้า bag ต้องมี the นะ )

 

10.นำหน้าคำนามที่มี Prep. Phrase

ex.The water in the sea is very clean.

(  in the sea เป็น prep. phrase   )

She studies at the University of Cambridge.

( of Cambridge เป็น prep. phrase หน้า university ต้องมี the )

สามารถใช้คำว่า Cambridge University แทน The University of Cambridge ได้ค่ะ

อันนี้สำคัญเลยค่ะ!!

The University of + สถานที่ !! (ต้องเป็นชื่อสถานที่เท่านั้น)

เช่น The University of Cambridge (Cambridge เป็นชื่อเมือง ใช้ได้)

หรือ The University of Oxford  (Oxford เองก็เป็นเป็นชื่อเมือง ใช้ได้ค่ะ)

 

The University of Thammasat หรือ The University of Chulalongkorn (ผิดนะคะ ห้ามใช้เด็ดขาด)

ต้องใช้  Thammasat University หรือ Chulalongkorn University จึงจะถูกต้องค่ะ

 

11.ประเทศที่มี s ต่อท้าย

ex.the Netherlands , The Philippines , The United States of America
ยกเว้น!!  Laos

 

12.สถานที่สำคัญ

ex.The White House , The Red Square , The Taj Mahal , The Pentagon

 

13.ใช้  The กับ นามนับได้เอกพจน์ ที่หมายถึงนามนั้นเป็นหมวดหมู่ของรวมกัน 

มีลักษณะแทนหมวดหมู่ทั้งหมด

ex.The tiger is a dangerous animal. (สัตว์ตระกูลเสืออันตราย)

A tiger  is a dangerous animal. (เสือตัวหนึ่งอันตราย)

Tigers are dangerous animals. (เสือหลายตัวอันตราย)

 

14.ชื่อเฉพาะ : โรงแรม ภัตตาคาร หนังสือพิมพ์ ราชวงศ์ คัมภีร์

ex.The Mandarin Oriental , The Thai Military Bank , The Nation , The Queen Mary ,                 The Chakri Dynasty(ราชวงศ์จักรี) , The Tripitaka (พระไตรปิฎก)

 

15.ชื่อทางภูมิศาสตร์

1.)  ภูเขา ex. The Everest , The Andes

2.)  หมู่เกาะ ex. The Falklands
แต่ !! The Phuket (ไม่ได้นะ เพราะภูเก็ตเป็นเกาะเดียวไม่ใช่หมู่เกาะ)

3.)  คลอง,แม่น้ำ ex. The Thames , The Suez

4.)  มหาสมุทร ex. The Pacific Ocean , The Mediterranean

5.)  ช่องแคบ ex. The Dover , The Bosporus Straits (ช่องแคบ)

16.ชื่ออวัยวะ 
ex. the lungs

 

17.ชื่อลัทธิ

ex.The Naci doctrine(=ลัทธิ) , The Maxist doctrine

 

18.ชื่อจังหวะ

ex.the Waltz , the Latin , The Tango

 

19.ชื่ออาณาจักร

ex.The Holy Roman Empire (อาณาจักรศักดิ์สิทธ์โรมัน)

 

20.นำหน้า Superlative / Comparative Degrees

1.) Superlative = ขั้นสูงสุด

ex.She is the most beautiful girl in my school.

2.)  Comparative Degrees

ex.The + ขั้นกว่า , the + ขั้นกว่า = ยิ่ง … ยิ่ง …

The more you read , the more successful you are.

(ยิ่งคุณอ่านมาก คุณยิ่งประสบความสำเร็จ)

21.The + adj./v.3 = พวก,กลุ่มคน (=พหูพจน์)
ex.  the rich  =  พวกคนรวย

the poor  = พวกคนจน

 

22.ใช้นำหน้าสำนวนต่อไปนี้

1.)  ขั้นตอน

  1. the beginning , the middle , the end

2.) ลำดับเวลาต่อเนื่อง

  1. the past , the present , the future

3.)  ช่วงเวลาของวัน

  1. the morning , the afternoon , the evening

ยกเว้น at noon , at middle , ad night , ad midnight

23.ใช้ the นำหน้า radio , theatre , cinema

ยกเว้น หน้า television

– ถ้าในความหมาย = ดูภาพยนตร์ ไม่เติม the

  1. She loves to watch television.

– ถ้าในความหมาย = เปิด/ปิดทีวี ต้องเติม the

  1. Tell me how to turn off the television.

 

หวังว่าคราวนี้ น้องๆคงเข้าใจหลักการใช้ Article ทั้ง 3 ประเภทได้อย่างถูกต้องมากขึ้น ใครมีอะไรสงสัยก็ถามเข้ามาได้เลยนะคะ ยินดีตอบทุกๆคำถามเลยค่ะ

Oxbridge Institute

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)