ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

Amount or Number?

Amount or Number?

 

วันนี้มาพูดถึงเรื่องจำนวนกันต่อนะคะ ที่ต้องเน้นเรื่องการบอกจำนวนขนาดนี้ ก็เพราะเป็นสิ่งที่ผู้สอบต้องเผชิญแน่นอน ในการสอบแต่ละทักษะ โดยเฉพาะ ทักษะการเขียน และการพูด ที่คุณต้องแม่นเป็นพิเศษ

คำถามยอดฮิตคำถามหนึ่งเกี่ยวกับการบอกจำนวนเป็นภาษาอังกฤษ คือ จะใช้คำว่า amount หรือ number กันแน่ ความแตกต่างอันเด่นชัด มีดังนี้ค่ะ

1. amount ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ (uncountable noun) เช่น an amount of water, an amount of money, an amount of space, etc. ตัวอย่างที่เป็นประโยคสมบูรณ์ นะคะ

As seen in the table, there is an enormous amount of support for the orphans.

Just a small amount of money is enough for the trip.

และก็แน่นอนเลย ว่ากริยาที่ตามหลัง an amount of + N. จะต้องเป็นเอกพจน์เสมอค่ะ

2. number ใช้กับคำนามที่นับได้ (countable noun) เช่น a number of features , a number of enterprises, a number of candidates, etc. ตัวอย่างที่เป็นประโยคสมบูรณ์ นะคะ

In terms of the number of passengers, the Paris system has the highest number.

As seen in the graph, a large number of students study for career, not for interest.

กริยาที่ตามหลัง a number of + N. จะต้องเป็นพหูพจน์ค่ะ แต่ อ๊ะๆๆๆ ถ้าไม่ใช่ a number of กลับเป็น the number of กริยาที่ใช้ต้องเป็นเอกพจน์นะคะ (อธิบายไปก่อนหน้านี้ ในหัวข้อ A number of กับ The number of แตกต่างกันไหม อย่างไร) ลองดูตัวอย่างข้างล่างนี้เปรียบเทียบเลยละกันนะ

A number of people prefer to use the service in the morning.

The number of people here prefers to use the service in the evening.

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)