ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนกันยายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 28 กันยายน เดือนตุลาคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 6 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 16 ตุลาคม ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 25 กันยายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 27 กันยายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 30 กันยายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 24 กันยายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 29 กันยายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 1 ตุลาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 14 ตุลาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 30 กันยายน, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 3 ตุลาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 ตุลาคม ค่ะ

[Grammar Tips] หลักการใช้ Relative Clause แบบจัดเต็ม

มีน้องๆอยากให้อธิบายเกี่ยวกับ Relative clause และวิธีการใช้ที่ถูกต้อง น้องคนใดที่กำลังงงๆกับเรื่องนี้ แวะเข้ามาก่อนนะคะ

Relative Clause

Relative clause คืออะไร?

Relative clause คือ อนุประโยคที่ทำหน้าที่เหมือนกับ Adjective นั่นคือขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้า, relative clause จะช่วยให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังพูดถึงอยู่ คือ สิ่งใด หรือ ใครกันแน่ ทั้งนี้ Relative Clause เวลาใช้จะตามหลัง Relative Pronoun (who, whom, which, that, whose) และสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ

 1. Defining Relative Clause
 2. Non-defining Relative Clause

วิธีสร้างประโยคในรูปแบบ Relative Clause

ลองสมมุติว่า มีชายคนหนึ่งกำลังพูดกับเจนนี่ ถ้าน้องๆอยากรู้ว่าใครที่กำลังพูดกับเจนนี่ หากจะลองถามเพื่อน น้องๆอาจจะถามว่า

A man is talking to Jenny. Do you know the man?

ผู้ชายกำลังคุยกับเจนนี่ คุณรู้จักผู้ชายคนนั้นไหม?

ฟังดูแปลกไหมคะ? งานนี้ relative clause จะมาเป็นพระเอกช่วยให้ประโยคฟังดูราบรื่นขึ้นค่ะ โดยปกติเวลาจะเปลี่ยนประโยค 2 ประโยคให้เป็น Relative Clause เราจะดึงเอาส่วนที่เป็นประโยคหลักมาก่อนในที่นี้ก็คือ เราอยากรู้ว่าผู้ชายคือใคร ดังนั้น ประโยคหลักคือ :

Do you know the man…

จากประโยคข้างต้น เราไม่มีทางรู้เลยว่าผู้ชายที่พูดถึงเป็นใคร ดังนั้นเราจึงต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติม A man is talking to Jenny ใช้ A man เฉพาะในส่วนประโยคแรก และในส่วนที่สองเราแทนที่ด้วย relative pronoun (ใช้ who ในกรณีอ้างถึงบุคคล) ดังนั้นประโยคจะเปลี่ยนเป็น

Do you know the man who is talking to Jenny?

คุณรู้จักผู้ชายที่กำลังคุยกับเจนนี่ไหม?

พอเห็นภาพของการใช้งาน Relative Clause แล้วใช่ไหมคะ? ทีนี้ลองมาดูว่า Relative Clause ทั้งสองประเภท ใช้ต่างกันอย่างไรกันดีกว่าค่ะ

 

Defining and non defining

Defining และ Non-defining

เราใช้ defining relative clause เพื่อบอกถึงสิ่งที่เรากำลังพูดถึง (หากขาดไปก็จะไม่สามารถทราบได้ว่าพูดถึงอะไร) เช่น

 • I like the woman who lives next door.
  (ถ้าเราไม่บอกว่า ‘who lives next door’ ก็จะไม่ทราบเลยว่าหมายถึงผู้หญิงคนไหน).

 

เราใช้ non-defining relative clause บอกถึงข้อมูลเพิ่มเติมของสิ่งที่เรากำลังพูดถึง (เราไม่จำเป็นต้องมีข้อมูลนี้เพื่อที่จะเข้าใจว่าพูดถึงอะไร) เช่น

 • I live in London, which has some fantastic parks.
  (ทุกคนทราบดีว่าลอนดอนอยู่ที่ไหน ดังนั้น ‘which has some fantastic parks’ ถือเป็นข้อมูลเพิ่มเติม จะมีหรือไม่มีก็ได้).

 

ลองมาดูรูปแบบการใช้ Defining relative clauses กันค่ะ
Defining Relative Clause โดยปกติแล้วจะมีลักษณะดังนี้
1. ทำหน้าที่คล้ายคำคุณศัพท์ (Adjective) เพื่อไปขยายนามที่อยู่ข้างหน้า ให้ได้ใจความสมบูรณ์และชัดเจนว่า หมายถึง ใคร สิ่งไหน หรือ ของใคร เป็นต้น
2. ไม่มีเครื่องหมาย comma (,) คั่นระหว่างนามกับ Defining Relative Clause
3. จะขึ้นต้นด้วยคำสรรพนาม (Relative Pronoun) ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับนามที่ขยาย เช่น ถ้าขยายนามที่เป็นคน Relative Pronoun ก็ต้องเป็นคำที่ใช้แทนคน ฯลฯ

 หน้าที่ของ Relative Pronoun จะมีหน้าที่อยู่ 3 ประการหลัก คือ

 1. ทำหน้าที่เป็นประธาน มี 2 แบบ คือ

1.1  ถ้าเป็นคนใช้ who เช่น

 • I’m looking for a secretary who can use a computer well.

ฉันกำลังมองหาเสมียนที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

 • She has a son who is a doctor.

เธอมีลูกชายคนหนึ่งที่เป็นหมอ

1.2 ถ้าเป็นสัตว์หรือสิ่งของใช้ which หรือ that เช่น

 • We bought a house which / that is 200 years old.

เราซื้อบ้านซึ่งอายุ 200 ปี

 • The iPad which / that is on the table is from America.

ไอแพด ตัวที่อยู่บนโต๊ะ มาจากอเมริกา

2 ทำหน้าที่เป็นกรรม มี 2 แบบ คือ

2.1 ถ้าเป็นคนใช้ whom เช่น

 • The woman whom I talked to yesterday is our new boss.

ผู้หญิงที่ฉันคุยด้วยเมื่อวานคือเจ้านายใหม่ของเรา

 

2.2 ถ้าเป็นสัตว์หรือสิ่งของ ใช้ which หรือ that เช่น

 •  I like the puppy which Gabriel bought last week.

ฉันชอบลูกสุนัขที่กาเบรียลซื้อมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

3 ทำหน้าที่เป็นเจ้าของ มี 2 แบบ คือ

3.1 เป็นคน ใช้ whose เช่น

 • The man whose car is blue is Mark.

ผู้ชายที่รถของเขาสีน้ำเงินคือ มาร์ค

 

3.2 ถ้าเป็นสัตว์หรือสิ่งของให้ใช้ of which เช่น

 • The cabinet of which drawer is broken has already been repaired.

ตู้ที่ลิ้นชักเสียมีคนมาซ่อมแล้ว

 

คราวนี้มาดู Relative อีกตัวที่เหลือ ก็คือ Non-defining relative Clause มีลักษณะที่สำคัญ อยู่ 3 ประการนะคะ
   
 1. เป็น clause ที่เพิ่มเข้ามา ไม่มีความจำเป็น แก่ใจความในประโยค เพียงแต่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ได้ความละเอียดมากขึ้น
  
  2. ต้องมีเครื่องหมาย comma ข้างหน้าและข้างหลัง clause เสมอ

    3. ต้องใช้ relative pronouns ซึ่งไม่ชี้เฉพาะเจาะจง เช่น who, whom ,whose หรือ which เท่านั้น จะใช้ that ไม่ได้เลย

ตัวอย่างเช่น 

 • My boss, who is very nice, lives in Manchester.
 • My sister, who I live with, knows a lot about cars.
 • My bicycle, which I’ve had for more than ten years, is falling apart.

 

ตัวอย่างและรูปแบบการใช้งาน Relative Pronouns

relative pronoun use example
who subject or object pronoun for people I told you about the woman who lives next door.
which subject or object pronoun for animals and things Do you see the cat which is lying on the roof?
which referring to a whole sentence He couldn’t read which surprised me.
whose possession for people animals and things Do you know the boy whose mother is a nurse?
whom object pronoun for people, especially in non-defining relative clauses (in defining relative clauses we colloquially prefer who) I was invited by the professor whom I met at the conference.
that subject or object pronoun for people, animals and things in defining relative clauses (who or which are also possible) I don’t like the table that stands in the kitchen.

ตัวอย่างและรูปแบบการใช้งาน Relative Adverbs 

Relative adverb (where/when/why) จะถูกใช้แทนที่ Relative Pronoun และ Preposition ลองดูประโยคตัวอย่างจะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะ

That’s the restaurant in which we had dinner last night.
That’s the restaurant where we had dinner last night. 

relative adverb meaning use example
when in/on which refers to a time expression the day when we met him
where in/at which refers to a place the place where we met him
why for which refers to a reason the reason why we met him


OXBRIDGE Institute

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)