ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

คำว่า อมาตยาธิปไตย ภาษาอังกฤษว่าไงเอ่ย

วันนี้ นับเป็นวันหยุดวันแรก ของช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของชาวไทยแท้ๆ แต่ดูเหมือนว่า ดีกรีความสนุกสนานของเทศกาลปีนี้ กลับลดลงหลายเท่า เนื่องด้วยสถานการณ์ด้านการเมืองที่วุ่นวายกันสุดๆ ครูไม่ขอแสดงความเห็นใดๆ ไม่ขอฝักใฝ่ฝ่ายไหน แต่จะขออธิบาย เรื่องของคำว่า อำมาตยาธิปไตย ที่ผู้ชุมนุมเย้วๆ กันอยู่ ว่าระบอบที่ว่านี้ คืออะไร ภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไร รวมไปถึงคำที่มีความหมายใกล้เคียงด้วยค่ะ

อำมาตยาธิปไตย หรือ อมาตยาธิปไตย

            คำจำกัดความ: การปกครองโดย ข้าราชการ ซึ่งได้มีโอกาสเข้ามาปกครองเพราะอำนาจของตำแหน่งในรัฐบาล ใช้หมายถึงรัฐบาลที่ไม่ขึ้นอยู่หรือให้ความสำคัญกับเสียงประชาชน

ภาษาอังกฤษ: เรียกว่า Bureaucratic polity บัญญัติโดย Fred W. Riggs อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งรัฐฮาวาย ในหนังสือที่พิมพ์เผยแพร่ในปี ค.ศ. 1966 ซึ่งในเวลานั้น นับเป็นคำใหม่ที่ใช้กับประเทศไทยโดยเฉพาะ แต่ภายหลังก็มีการนำคำนี้ไปใช้กับประเทศอื่นด้วย ซึ่งอันที่จริงแล้ว คำว่า “อมาตยาธิปไตย” เป็นคำที่บัญญัติตามภาษาอังกฤษ

ต่อไปนี้ ครูจะขออธิบายความหมายของคำว่า Bureaucratic และคำทีมีรากศัพท์เดียวกันนะคะ

Bureaucratic (adjective) แปลว่า เกี่ยวกับข้าราชการ และกฎระเบียบต่างๆ เช่น

– Most elementary school teachers are in a bureaucratic system.

– His bureaucratic behaviour annoyed his colleagues. 

Bureaucracy (noun) คือ ระบบราชการ หรือรูปแบบโครงสร้างของการจัดองค์การขนาดใหญ่ที่สามารถนำไปใช้เป็นวิธีการในการจัดองค์การได้ทั้งในภาครัฐและเอกชน  ไม่ใช่ระบบการบริหารที่ใช้ในองค์การภาครัฐเท่านั้น แต่ในองค์การภาคเอกชนขนาดใหญ่ก็นำไปใช้ด้วย

Bureaucracy is the structure and set of regulations in place to control activity, usually in large organizations and government.

Bureaucrat (noun) คือ ผู้ที่ทำงานในระบบราชการ หรือระบบบริหารที่มีพิธีรีตอง ทั้งนี้ คำว่า Bureaucrat มักถูกใช้ในความหมายแง่ลบ เพื่ออ้างถึงคนที่ใจแคบ โลกทรรศน์แคบด้วย (often used negatively to describe a petty, narrow-minded person)

– These bureaucrats do not have any idea about business world.

– Many bureaucrats are contemplating early retirement from government.

คราวนี้ ถ้าได้ยินใครพูดถึงคำว่า อมาตยาธิปไตย จะได้เข้าใจซะทีว่า หมายความอย่างนี้นี่เอง แถมยังเรียกเป็นภาษาอังกฤษเป็นอีกต่างหาก เก๋มากๆ ที่สำคัญยังได้เรียนรู้ความหมายของคำในตระกูลเดียวกับ Bureaucratic ด้วย ถ้ามีโอกาส อย่าลืมลองนำไปใช้แล้วกันนะคะ

Don’t Forget!!

ท้ายสุดนี้ อย่าลืมนะคะ ว่าเวลาท่องคำศัพท์ อย่าท่องห้วนๆ ประมาณว่า Bureaucratic ก็แปลว่าราชการ Bureaucracy ก็แปลว่าราชการอีก ขืนจำแบบนี้ ไม่มีทางนำไปใช้ได้ถูกต้องแน่ๆ เวลาจำความหมาย ต้องจำ part of speech ของแต่ละคำด้วย และถ้าจะยิ่งดี ควรจำตัวอย่างไว้ประกอบกันนะคะ

———————————————————————————
Reference:
1. Fred W Riggs. 1966. Thailand: The Modernization of a Bureaucratic Polity. Honolulu: East-West Center Press. 470 pages.

2. James Ockey. 2004. State, Bureaucracy and Polity in Modern Thai Politics, Journal of Contemporary Asia, Vol. 34, 2004.

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)