ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

[Grammar Tips] การใช้ much, many, a lot of, lots of

[Grammar Tips] การใช้ much, many, a lot of, lots of

การใช้ การใช้ much, many, a lot of, lots of

much, many, a lot of, lots of  ทุกคำมีความหมายเหมือนกันว่าจำนวนมาก หรือ มีปริมาณมาก แต่ทั้ง 4 คำนี้ มีวิธีการใช้ที่ไม่เหมือนกันค่ะ เพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆ เราสามารถแบ่งการใช้ออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้นะคะ

1. much และ many: มักจะใช้ในประโยคที่มีความหมายในเชิงลบหรือประโยคปฏิเสธ หรือในประโยคคำถามก็ได้

1. much = ปริมาณมากใช้คู่กับคำนามนับไม่ได้ (uncountable noun) เสมอ
much + uncountable noun (นามนับไม่ได้)

How much garbage is there in the room?    มีขยะในห้องมากแค่ไหน

We do not need that much meat for this meal.   เราไม่ได้ต้องการเนื้อมากขนาดนั้นสำหรับมื้อนี้

There’s not much time left before the deadline. ไม่มีเวลาเหลือมากนักก่อน deadline

I have not made much effort.   ฉันไม่ได้พยายามมากนัก

2. many = จำนวนมากใช้คู่กับนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ (plural countable nouns) เสมอ
many + plural countable nouns (นามนับได้ที่เป็นพหูพจน์)
How many candidates have achieved band 7.0?   ผู้สอบกี่คนได้ Band 7.0
Are there many workers at the office today?   มีพนักงานที่ออฟฟิศวันนี้จำนวนมากไหม
Not many Bangkokians support this policy.   มีคนกรุงเทพจำนวนไม่มากที่สนับสนุนนโยบายนี้

There were not many lecturers at the seminar this morning.   มีอาจารย์จำนวนไม่มากนักที่งานสัมมนาเช้านี้

3. much และ many สามารถใช้กับประโยคที่เป็นประโยคบอกเล่าได้เช่นกัน แต่จะใช้ในภาษาที่เป็นทางการหรือภาษาเขียนมากกว่า ไม่เป็นที่นิยมใช้ในภาษาพูด ส่วนใหญ่มักจะพบในหนังสือราชการ, เอกสารทางกฎหมาย, หรือบทความทางวิชาการ

*** ข้อควรจำ *** ส่วนมากเราจะไม่ใช้ much และ many ในประโยคบอกเล่า ยกเว้นแต่เราจะใช้ much และ many คู่กับคำอื่นๆเหล่านี้ในประโยคบอกเล่า จะถือว่าใช้ได้ เช่น

so + much/many:
I love you so much.   ฉันรักเธอมากนะ
She has so many  เธอมีเพื่อนเยอะมาก

much/many + of:
She spent much of her life in foreign country. เธอใช้เวลาในชิวิตของเธอส่วนใหญ่ในต่างประเทศ
Many of us were angry about it.   พวกเราส่วนใหญ่โมโหกับมันมาก

how + much/many:
I want to tell you how much I love you.  ฉันอยากจะบอกคุณว่าฉันรักคุณมากแค่ไหน
Jay know how many places I like to go.   เจย์รู้ว่าที่ๆฉันชอบไปมีทั้งหมดกี่ที่

too + much/many:
There are too many cars here.  ที่นี่มีรถมากเกินไป
I have too much work to finish today.  ฉันมีงานมากเกินไปที่จะต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้

ประกอบmuchmany

2. a lot of และ lots of: ใช้ได้ทั้งกับคำนามนับได้และนับไม่ได้ กล่าวคือ หากใช้กับคำนามนับได้ คำนามนั้นจะต้องเป็นพหูพจน์เท่านั้น แต่หากใช้กับคำนามนับไม่ได้ จะใช้กับรูปเอกพจน์ มักจะใช้กับประโยคบอกเล่า ที่เป็นภาษาพูด หรือภาษาเขียนที่ไม่เป็นทางการ lots of จะมีความไม่เป็นทางการมากกว่า a lot of
a lot of / lots of  +  นามนับได้พหูพจน์ / นามนับไม่ได้
A lot of people went to the concert. / Lots of people went to the concert. มีคนจำนวนมากไปดูคอนเสิร์ต
I have a lot of cats at my house. / I have lots of cats at my house.  ฉันมีแมวเยอะมากอยู่ที่บ้านของฉัน
There was a lot of snow last week. / There was lots of snow last week. มีหิมะตกเยอะมากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
There’s a lot of information to record. / There’s lots of information to record. มีข้อมูลมากมายที่จะต้องบันทึก

 

Oxbridge Institute

credit: jasmineisteaching.wordpress.com

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)