ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนตุลาคม วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 24 ตุลาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 ตุลาคม เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 1 พฤศจิกายน ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 23 ตุลาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 30 ตุลาคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 ตุลาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 14 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 6 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 ตุลาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 ตุลาคม ค่ะ

[IELTS Tips] การประสมคำ หรือ Compound Noun

IELTS Tips

Compound Noun

compound noun

IELTS Tips ตอนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ “คำประสม” หรือ Compound Noun ของภาษาอังกฤษค่ะ

โดยทั่วๆ ไป เพื่อนๆ มักจะรู้จักคำนามในรูปแบบที่เป็นคำเดี่ยวๆ เช่น car, pen หรือ internationalization ใช่ไหม แต่ในภาษาอังกฤษ ก็มีคำนามที่เกิดขึ้นจากการรวมคำมากกว่าหนึ่งคำขึ้นไป เกิดเป็นกลุ่มคำขึ้น แต่ทำหน้าที่เป็นคำนามหนึ่งคำ นี่แหละ คือคำประสม หรือ Compound Noun ค่ะ

ถ้าเราลองคิดถึงภาษาไทย ก็มีคำนามอยู่หลายคำเหมือนกันที่เป็นคำโดด คือมีรูปแบบเป็นคำนามคำเดียว ไม่ได้เกิดจากการรวมกลุ่มกับคำอื่นๆ เช่น กา, ขัน หรือ เชือก เป็นต้น แต่ก็ยังมีคำอยู่หลายคำเหมือนกันที่เกิดจากการรวมคำมากกว่าหนึ่งคำ เช่น พัฒนาการ (พัฒนา + การ), ความเอาใจใส่ (ความ + เอาใจใส่) หรือ กระทรวงพาณิชย์ (กระทรวง + พาณิชย์) เป็นต้น คำเหล่านี้แหละ คือ “คำประสม” นั่นเองนะคะ

แล้วคำประสมของภาษาอังกฤษมีตัวอย่างอะไรบ้าง? โดยปกติ คำประสมของภาษาอังกฤษจะสร้างจากการรวมคำนามสองคำเข้าด้วยกันเป็นคำเดียวทำให้เกิดคำนามคำใหม่ มีความหมายใหม่ เช่น tin opener (ที่เปิดกระป๋อง), blood donor (ผู้บริจาคโลหิต), alarm clock (นาฬิกาปลุก) หรือ windscreen wiper (ที่ปัดน้ำฝน) เป็นต้น

*สำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังจะสอบพูดนะคะ ส่วนใหญ่ การลงเสียงหนักเบาหรือ stress สำหรับคำประสม เราจะลงเสียงหนักเน้นที่คำแรกจ้ะ เช่น คำว่า contact lens เสียงเน้นหนักจะตกลงที่คำว่า contact ค่ะ*

ลักษณะพิเศษของ Compound Noun ที่เพื่อนๆ ควรจดจำก็คือ

  • คำประสมในภาษาอังกฤษบางคำใช้เป็นนามนับได้ หรือ countable noun เช่น bus stop (ป้ายรถเมล์) credit card (บัตรเครดิต) หรือ burglar alarm (สัญญาณกันขโมย) เป็นต้น
  • คำประสมในภาษาอังกฤษบางคำใช้เป็นนามนับไม่ได้ หรือ uncountable noun เช่น birth control (การคุมกำเนิด) blood pressure (ความดันโลหิต) หรือ food poisoning (อาหารเป็นพิษ) เป็นต้น
  • คำประสมในภาษาอังกฤษบางคำใช้เป็นรูปเอกพจน์ได้แต่เพียงอย่างเดียว เช่น death penalty (โทษประหารชีวิต) global warming (ภาวะโลกร้อน) หรือ sound barrier (ที่กันเสียง) เป็นต้น
  • คำประสมในภาษาอังกฤษบางคำใช้เป็นรูปพหูพจน์ได้แต่เพียงอย่างเดียว เช่น roadworks (การซ่อมถนน) sunglasses (แว่นกันแดด) หรือ traffic lights (ไฟจราจร) เป็นต้น

การรู้ว่าคำประสมในภาษาอังกฤษมีลักษณะทั้ง 4 อย่างข้างต้นจะมีประโยชน์ในการทำข้อสอบไวยากรณ์โดยเฉพาะเรื่องการใช้คำนามกับ articles หรือ determiners ต่างๆ รวมทั้งการเขียนเรียงความให้ถูกต้องอีกด้วยจร้า ^^

คราวนี้ เราลองมาดูรูปแบบการสร้างคำและการสร้างความหมายของคำประสมในภาษาอังกฤษกันบ้างนะ

จากตัวอย่างข้างต้น เราจะเห็นว่า คำประสมในภาษาอังกฤษเกิดจากการรวมคำนามเข้าด้วยกัน แต่ก็ยังมีคำประสมบางคำที่เกิดจากการรวมคำกริยาและบุพบทเข้าด้วยกัน เกิดเป็นคำนามใหม่หนึ่งคำ โดยคำประสมประเภทนี้ มักจะมีความหมายใหม่ด้วย เช่น a walk-out (การประท้วง) a crack-down (มาตรการป้องกัน) หรือ a check-up (การตรวจสอบ) เป็นต้น เพื่อนๆ ที่ช่างสังเกตหน่อยจะเห็นได้ว่า คำประสมประเภทนี้คือการแปลง phrasal verbs ต่างๆ ให้เป็นคำนามนั่นเองจ้ะ เช่น แทนที่เราจะพูดว่า The doctor has already checked up Mary’s body. ก็สามารถจะพูดใหม่ว่า The doctor has done a medical check-up of Mary’s body. ก็ได้ ซึ่งความหมายก็ยังคงเดิม เป็นต้น

ในส่วนของการสร้างความหมายของคำประสมนั้น โดยทั่วไป คำประสมในภาษาอังกฤษส่วนใหญ่มักจะมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจ เช่น takeover (การซื้อกิจการ) outlet (ห้างหรือสถานที่ขายสินค้า) หรือ cutback (การลดการใช้จ่ายเงิน) เป็นต้น

มีคำประสมบางชนิดที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ หรือกิจกรรมในสังคมสมัยใหม่ เช่น input (ข้อมูลเข้า) fallout (ฝุ่นกัมมันตภาพรังสีในชั้นบรรยากาศ) breakthrough (การค้นพบสิ่งใหม่) หรือ dropout (คนที่ปฏิเสธสังคม) เป็นต้น

นอกจากนั้น ในภาษาอังกฤษ ยังมีคำประสมที่ใช้ในสถานการณ์ทั่วไปอยู่หลายคำด้วยนะเพื่อนๆ เช่น breakdown (ความล้มเหลว) drawback (ด้านลบ) outcome (ผลลัพธ์หรือบทสรุป) หรือ feedback (คำติชม) เป็นต้น

สรุปก็คือ การสร้างคำประสมเป็นปรากฏการณ์ของภาษาที่เกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการของผู้ใช้ภาษาในการพูดถึงสิ่งของหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งไม่สามารถจะหาคำนามมาแทนได้ นั่นเอง เรื่องนี้ มีประโยชน์มากในการช่วยเพื่อนๆ ทำข้อสอบด้านการอ่านและไวยากรณ์ เพราะเวลาที่เพื่อนๆ ทำข้อสอบการอ่านจะเห็นว่าผู้เขียนมักจะสร้างคำประสมใหม่ๆ เพื่อพูดถึงเรื่องที่เป็นที่น่าสนใจหรือประเด็นใหม่ๆ อยู่เสมอ  ส่วนเพื่อนๆ ที่จะทำข้อสอบไวยากรณ์ ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้คำประสมว่าคำใดเป็นเอกพจน์ พหูพจน์ นับได้ หรือนับไม่ได้ อีกด้วย

ว่าแล้ว ลองมาทำแบบฝึกหัดเรื่องการใช้คำประสมกันหน่อยดีกว่า โดยให้เพื่อนๆ หาคำประสมจากตัวอย่างในบทความนี้มาเติมประโยคให้สมบูรณ์และถูกไวยากรณ์ด้วยนะ

ห้ามดูเฉลยก่อนจร้า

  1. Many of the human problems are often caused by ……………….. in communications.
  2. The consequences of …………. from Chernobyl are still being felt in some areas of Russia.
  3. In response to the pay offer, there was ……………… at the factory.
  4. The company is trying to find some new …………… to sell its products.
  5. Some patients of AIDS are expecting …………………. regarding the medical treatment.

เฉลยจ้ะ(เวลาดูเฉลยให้นำเม้าส์มาลากทำไฮไลท์ด้านล่างนะคะ)

 1. a breakdown, 2. fallout, 3. a walk-out, 4. outlets, 5. a breakthrough

ไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะ เพื่อนๆ ลองหาบทความภาษาอังกฤษมาอ่านและค้นหาคำประสมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนคำศัพท์เราอยู่เสมอนะ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าค่า 🙂

Oxbridge IELTS Institute

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)