ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนเมษายน วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 29 เมษายน เดือนพฤษภาคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 พฤษภาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 9 พฤษภาคม ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 2 พฤษภาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 6 พฤษภาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 18 พฤษภาคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 30 เมษายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 8 พฤษภาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 1 พฤษภาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 7 พฤษภาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 30 เมษายน, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 พฤษภาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดา เริ่ม 8 พฤษภาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กรกฎาคม ค่ะ

University of St Andrews ให้ทุนลดค่าเรียนระดับปริญญาตรี

University of St Andrews

University of St Andrews ให้ทุนลดค่าเรียนระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาจากนานาชาติ มูลค่าไม่เกิน 4,000 ปอนด์(ประมาณ 2 แสนบาท)ต่อปีเป็นเวลา 4 ปี เพื่อช่วยนักศึกษาที่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย โดยเปิดรับสมัครขอทุน ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2014

โดยทุนนี้ผู้สมัครสามารถเลือกเรียนโปรแกรม ระดับ Undergraduate degree โปรแกรมหนึ่งที่มีการสอนที่ University of St Andrews ประจำปี 2014 ทุนมีมูลค่าระหว่าง £1,000-£4,000โดยจะให้ทุกปีจนครบหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี

สิทธิในการเข้ารับการคัดเลือก
-เปิดรับนักศึกษาจากต่างชาติทุกชาติ
-ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนเรียนโดยเสียค่าธรรมเนียมเรียนตามกำหนด
-สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีกับทางมหาวิทยาลัย ที่จะเริ่มในเดือนกันยายน 2014
-การคัดเลือกจะพิจารณาบนพื้นฐานของความต้องการเงินทุนการศึกษา

ผู้สนใจสามารถสมัครขอทุนทางระบบออนไลน์ โดยเดทไลน์ในการสมัคร คือ 21 มีนาคม 2014 สามารถดูรายละเอียดเพิมเติม >> ทุนปริญญาตรี

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)