ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

เขียน Statement of Purpose อย่างไรให้ได้เรียน

การเขียน Statement of Purpose (SOP) สำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอก

การสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือเอกนั้น ผู้สมัครจำเป็นต้องเขียน Essay ถึงแม้ว่าการใช้คำที่เรียกอาจจะต่างกัน แต่โดยมากทางมหาวิทยาลัยจะใช้คำดังต่อไปนี้ เช่น Statement of Purpose, Personal Statement, Letter of Intent, Personal Narrative เป็นต้น ซึ่งความยาวของ SOP อาจเริ่มตั้งแต่ 250 คำ จนถึง 750 คำ (ประมาณ 1- 3 หน้า)

การเขียน SOP เป็นส่วนที่สำคัญมากในการพิจารณารับเข้าเรียนของสถาบันต่างๆ เกือบ 100% ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักกำหนดให้ผู้สมัครเขียน SOP ด้วย ทีนี้เราควรจะเขียน SOP อย่างไร ให้ถูกใจกรรมการผู้พิจารณารับนักศึกษาเข้าเรียนให้มากที่สุด? เรามาดูเทคนิคการเขียน SOP ให้ออกมาโดนใจ “คณะกรรมการ” กันเลยดีกว่าค่ะ!

เขียน Statement of purpose ให้ประทับใจ

 1. กำหนดเป้าหมายในการเขียนให้ชัดเจน

เป้าหมายหลักๆในการเขียน SOP ก็คือเพื่อที่จะทำให้คณะกรรมการประทับใจในความสามารถของผู้สมัครเรียน ดังนั้น เราต้องแสดงความสามารถที่ทำให้คุณกรรมการเชื่อมั่นว่าเรานี่แหล่ะที่เหมาะสมกับกับที่นั่งที่ว่างอยู่นั้น โดยเราต้องแสดงให้เขาเห็นว่าเรามีคุณสมบัติ มีความสามารถ มีแรงจูงใจที่ดี ที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ ซึ่งเป้าหมายในการเขียนของเรานี้ เราจะต้องยึดมั่นไว้ และพยายามแสดงเป้าหมายนี้ให้ครอบคลุมอยู่ในเรียงความของเราทั้งหมด เนื้อหาอะไรที่ไม่ตรงกับเป้าหมาย หรือออกนอกประเด็นที่เราต้องการจะนำเสนอก็ควรตัดทิ้ง (เพื่อไม่ให้เนื้อหาเยิ่นเย้อจนเกินไป)

 

 1. กำหนดว่าคุณจะเขียนถึงสิ่งใดในเนื้อหาของ SOP

ตอบคำถามให้ครบทุกข้อ วิเคราะห์คำถามและคำแนะนำในการเขียน Essay ที่ ทางมหาวิทยาลัยกำหนดอย่างละเอียด ถึงแม้ว่าคำถามหรือคำตอบอาจอยู่ในรูปแบบที่ต่างกันก็ตาม แต่โดยส่วนมากแล้วคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนให้ความสำคัญกับสิ่งต่อไปนี้:

 • วัตถุประสงค์ในการศึกษาต่อปริญญาโท นั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องนึกถึงสิ่งเหล่านี้มาก่อนที่คุณจะพยายามตอบคำถามข้ออื่นๆ
 • สาขาวิชาที่คุณอยากศึกษาต่อ คุณ ควรจะมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชานี้อย่างเพียงพอที่จะต้ดสินใจ และสามารถอธิบายว่าเพราะสาเหตุใดคุณถึงตัดสินใจเลือกวิชานี้ คุณควรเลือกใช้คำศัพท์ทางเทคนิค/คำศัพท์เฉพาะทางอยู่ใน SOP ของคุณด้วย
 • ในอนาคตคุณจะใช้วิชาความรู้ที่คุณได้จากการศึกษาต่อนี้อย่างไร ควรระบุเป้าหมายและแผนในการทำงานในอนาคตของคุณ
 • การเตรียมตัวและความพร้อมของคุณสำหรับการศึกษาต่อ นี่เป็นโอกาสของคุณในการที่จะใช้ความรู้ที่คุณเคยเรียนมาบวกกับประสบการณ์ ต่างๆ ในการที่จะแสดงให้คณะกรรมการเห็นว่าคุณนั้นเป็นผู้สมัครที่น่าสนใจเป็นอย่าง ยิ่ง
 • กิจกรรมพิเศษหรือสิ่งอื่นๆที่น่าสนใจ ที่คุณไม่สามารถเขียนลงในส่วนอื่นๆของใบสมัครได้ เช่น การทำงานพิเศษระหว่างเรียน คุณควรอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณทำ สาเหตุที่คุณทำ สิ่งที่คุณเรียนรู้ และมันส่งผลอย่างไรกับอนาคตของคุณ
 • คุณอาจถูกถามว่า เพราะสาเหตุใดคุณถึงเลือกสมัครกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ คุณจำเป็นต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และตอบคำถามให้ได้ว่าทำไมคุณจึงสนใจมหาวิทยาลัยนี้เป็นพิเศษ
 • นอกเหนือจากนั้น SOP ของคุณควรมีข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวคุณ คณะกรรมการจะไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับตัวคุณ หากคุณไม่ใส่ความเป็นตัวตนของคุณลงใน SOP อย่าลืมว่าคุณคือหัวข้อหลักในงานเขียนนี้

 

 1. วางโครงสร้าง SoP ให้ชัดเจนและคลอบคลุม

จากสิ่งที่คณะกรรมการต้องการทั้งหมด วางแผนการตอบคำถามนั้นให้ออกมาเป็นในรูปของเรียงความให้ดี โดยเราอาจจะวางเป็นโครงสร้างดังต่อไปนี้ (ซึ่งบางคนไม่จำเป็นต้องตามนี้เป๊ะๆ สามารถนำไปประยุกต์ได้ค่ะ)

 

ย่อหน้าแรก – อธิบายสาเหตุหรือแรงจูงในที่ทำให้เราเลือกเรียนสาขาวิชานี้ อาจจะอธิบายว่าคณะนี้เกี่ยวข้องความสนใจของเรา หรือประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาอย่างไร

ย่อหน้าที่ 2 – อธิบายว่าหลักสูตรที่เราต้องการจะสมัครเรียนนี้ มีความสำคัญต่อเราอย่างไร พยายามแสดงให้เห็นว่าเรามีความเข้าใจในขอบเขต เนื้อหาวิชา (แสดงให้เห็นว่าเราได้ไปทำการค้นคว้า/อ่านรายละเอียดของคอร์สนี้ มาอย่างถี่ถ้วนแล้ว) และเรามีความสนใจหลักสูตรนี้จริงๆ

ย่อหน้าที่ 3 – บอกเล่าเกี่ยวกับประวัติของเรา ทั้งเรื่องการศึกษา การทำงาน หรือประสบการณ์ที่เรามีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราเป็นผู้สมัครที่มีความพร้อม และเหมาะสมที่จะเข้าเรียนในสาขาวิชานั้นๆมากที่สุด

ย่อหน้าสุดท้าย– แสดงเป้าหมายของเราว่า หลังจากที่เรียนจบแล้ว เราจะนำความรู้ที่ได้มานั้นไปทำอะไร เช่น อธิบายว่าการเรียนคอร์สนี้จะช่วยส่งเสริมเราในอาชีพที่เราอยากทำในอนาคต และจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง สังคม ประเทศชาติของเราอย่างไร

 

 1. เขียนให้ตรงประเด็น ชัดเจน

จุดนี้เป็นจุดที่หลายๆคนพลาดกันมาก เพราะพยายามที่จะใช้ภาษายากๆ หรือแต่งประโยคที่มีความซับซ้อนเกินไป (แล้วก็พลาดใช้อย่างผิดๆ เช่น ผิดไวยากรณ์ ใช้คำศัพท์สูงๆที่ไม่เข้ากับประโยคที่เขียน) ทำให้อ่านแล้วสะดุดและดูหลอกๆ ดังนั้นจึงควรใช้คำที่เรามีความคุ้นเคย แม้จะไม่ได้ใช้คำศัพท์สวยหรู แต่ก็สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นนี้จะดูดีกว่าเยอะเลยค่ะ

 

หลายๆคนยังเข้าใจผิด คิดว่ายิ่งเขียนเรียงความยิ่งยาวยิ่งดี นี่เป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างมากเลยค่ะลองนึกภาพคณะกรรมการที่อ่าน SOP ดูสิคะ ว่าปีๆ หนึ่งพวกเขาจะต้องอ่าน SOP จากผู้สมัครจำนวนหลายพันฉบับ ดังนั้น สิ่งที่พวกเขามองหา จึงไม่ใช่เรียงความยาวๆที่มีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง แต่พวกเขาต้องการเรียงความที่มีความชัดเจน สื่อถึงตัวตนผู้สมัครได้อย่างน่าสนใจมากกว่าค่ะ

“Practice makes perfect”

OXBRIDGE IELTS Institute

 cr: ข้อมูลบางส่วนจาก Dek-D.com
Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)