ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

Petronas แจก 10 ทุน เรียนปริญญาตรีมาเลเซีย

น้ำมันพีโทรนาส แจก 10 ทุน  เรียนปริญญาตรีที่มาเลเซีย  นับเป็นปีที่ 6 ต่อเนื่องกันแล้วที่บริษัทน้ำมันแห่งชาติมาเลเซีย หรือว่า พีโทรนาส มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทย ผ่านบริษัท พีโทรนาส (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 10 ทุน ใน 7 สาขาวิชา ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ttm-jda.com
ทุนการศึกษานี้ เริ่มมีการมอบให้กับนักเรียนไทยที่มีผลการเรียนและความประพฤติดี ตั้งแต่ปี 2546 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พีโทรนาส ประเทศมาเลเซีย ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้  วิศวกรรมไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสานสนเทศทางธุรกิจ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมปิโตรเลียม และวิศวกรรมเคมี
สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร ที่แน่ ๆ ก็ต้องเป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 23 ปี จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ เท่านั้น ที่สำคัญเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 และต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในขั้นใช้ได้ดี
ส่วนหลักฐานประกอบการาสมัคร ประกอบด้วยรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ และสำเนาทะเบียนแสดงผลการศึกษา 1 ฉบับ พร้อมกับดาวน์โหลดใบสมัครที่www.ttm-tda.com กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนที่จะส่งไปที่บริษัท พีโทรนาม (ประเทศไทย) จำกัด 191 อาคารซีทีไอทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนรัชดาภิเษฏ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ก่อนวันที่ 21 มีนาคม ที่จะถึงนี้

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)