ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

เผยคน"เยอรมัน"ทำคะแนน IELTS สูงสุด มาเลย์อันดับ2 – ส่วนไทยลำดับที่ 18 ของโลก

  นายเบอริล ไมรอน ผู้อำนวยการบริหาร IELTS International ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีผู้สมัครสอบ IELTS (The International English Language Testing System) จำนวนมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลก คิดเป็น 2 คนต่อหนึ่งนาที IELTS จึงนับเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมสูงสุดเพื่อการศึกษาต่อและสมัครงานในปัจจุบันนี้ และจากผลการสำรวจพบว่า ผู้สอบจากประเทศเยอรมนีสอบได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดถึง 7.16/9 จากการทดสอบทักษะทั้ง 4 ด้าน คือการฟัง การอ่านการเขียน และการพูด รองลงมาเป็นผู้สอบจากประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ รัสเซีย และฮ่องกง ขณะที่ผู้สอบชาวไทยสอบได้คะแนนติดอันดับที่ 18 ของโลก ด้วยคะแนนเฉลี่ย 5.5-6/9 และทำคะแนนได้ดีในด้านการฟังและอ่าน นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้สอบเพศหญิงจะทำคะแนนเฉลี่ยได้ 5.94/9 สูงกว่าผู้สอบเพศชายซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5.74/9

“51 เปอร์เซ็นต์ของผู้สอบทั้งหมดจะสอบ IELTS เพื่อนำผลไปใช้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยเวลานี้มีจำนวนกว่า 1,700 มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเยล ที่ยินดีรับผลคะแนนสอบ IELTS เพื่อพิจารณาความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียน นักศึกษา” นายเบอริล ไมรอนกล่าว

นายเบอริล ไมรอนกล่าวด้วยว่า ปีนี้นับเป็นปีแรกที่ IELTS มีผู้สมัครสอบมากถึง 1 ล้านคน และมากกว่าจำนวนผู้สมัครสอบในรอบ 3 ปีที่ผ่านมารวมกัน เพราะเชื่อว่ามาตรฐานการวัดผลของ IELTS จะทำให้ผู้สอบมองเห็นภาพรวมของระดับการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองได้อย่างชัดเจน เนื่องจากการทดสอบด้านการพูด เขียน อ่าน และฟังยังได้สะท้อนถึงการสื่อสารและใช้งานในชีวิตจริง ไม่ใช่เพียงการวัดผลว่าผู้สอบสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เท่านั้น แต่ IELTS ยังช่วยให้ผู้สอบเข้าใจถึงทักษะทางภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็นต่อการเรียนและการทำงานในประเทศต่างๆ

อนึ่ง IELTS คือ การทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติที่ได้รับการพัฒนาจนเหมาะเป็นตัวทดสอบที่ใช้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้สมัครทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมถึงความรู้ทางด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางด้วยศูนย์สอบกว่า 500 แห่งใน 121 ประเทศทั่วโลก และในฐานะที่เป็นหนึ่งในข้อกำหนดสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร หรือระดับอุดมศึกษา โดยสถาบันที่ร่วมมือกันพัฒนาและจัดสอบได้แก่ บริติช เคานซิล IDP : IELTS Australia และ the University of Cambridge ESOL Examinations

 

แหล่งที่มา: 
http://www.matichon.co.th/matichon/matichon_detail.php?s_tag=01edu02300651&day=2008-06-30&sectionid=0107
Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)