ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

สายการบิน JAL ประกวดเรียงความชิงทุนไปญี่ปุ่น

สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JAL) ประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ หัวข้อ International Cooperation-its achievement and drawbacks ชิงทุนการศึกษา ครั้งที่ 36 ประจำปี 2552

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 2 คน จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมสัมมนา ทัศนศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม ร่วมกับผู้ได้รับทุนจากประเทศต่างๆ ในแถบเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ จีน เกาหลี ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และนิวซีแลนด์ จำนวน 26 คน ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2552

คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนิสิต นักศึกษา ปริญญาตรีหรือโท อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยส่งเรียงความพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม MS word ความยาวไม่เกิน 600 คำ บนกระดาษ A4 ในหัวข้อ “International Cooperation-its achievement and drawbacks” สำหรับวัตถุประสงค์และแนวการเขียนเรียงความ ศึกษาได้จาก www.jal-foundation.or.jp

ส่งเรียงความพร้อมสำเนา 4 ชุด ใบสมัครติดรูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป สำเนาผลการเรียนปีแรกถึงกลางเทอมปีที่ผ่านมา และผลสอบ TOEIC/TOEFL (ถ้ามี) ระบุหน้าซอง “โครงการทุนการศึกษาเจเอแอล สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ชั้น 12 อาคารนันทวัน เลขที่ 161 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือส่งเรียงความทางอีเมล์ pichaya.sriwong@jal.com  โดยระบุชื่อและนามสกุล มุมบนขวาของเรียงความทุกหน้ากระดาษ ภายใน 25 มีนาคม 2552

นักศึกษาที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กองกิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และที่สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ในวันและเวลาทำการ ชั้น 12 อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียด ฝ่ายโครงการทุนการศึกษาเจแปนแอร์ไลน์ โทร.0-2257-4010, 0-2257-4013 E-mail:isra.pongnithi@jal.com

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)