ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กุมภาพันธ์ ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 กุมภาพันธ์, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 21 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

การเตรียมตัวเพื่อขอวีซ่านักเรียนอังกฤษชนิด Tier 4

การเตรียมตัวเพื่อขอวีซ่านักเรียนอังกฤษชนิด Tier 4

สวัสดีค่ะน้องๆ นักเรียน IELTS Institute ทุกคน มีน้องหลายๆคนที่สอบ IELTS ผ่าน และได้รับผลตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยในอังกฤษแล้วได้สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการยื่นขอ VISA แบบ TIER 4 วันนี้พี่เลยขอถือโอกาสนำข้อมูลมาฝากกันนะคะ สำหรับ VISA นักเรียนของประเทศอังกฤษ หรือที่เรียกว่า Tier 4 อ่านว่า เทียร์โฟว์ นั้นมีชื่อเต็มว่า General Student Tier 4 ซึ่งแยกออกเป็นสองประเภทย่อยคือ General Student และ Child Student สำหรับ Child คือ นักเรียนที่มีอายุ 4 – 17 ปี ส่วน General Student คือนักเรียนที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไปค่ะ สำหรับผู้ที่จะยื่นวีซ่าลักษณะนี้จะเป็นกลุ่มที่ไปเรียนในช่วงเวลาที่นานสักระยะหนึ่ง เช่น หลักสูตรมัธยมศึกษา Diploma ปริญญาตรี โท เอก โดยน้องๆที่จะยื่นวีซ่าชนิดนี้ต้องมีผลคะแนนสอบภาษา อังกฤษ เช่น IELTS ได้ไม่ต่ำกว่า 4.0 จึงจะยื่นขอวีซ่าชนิดนี้ได้

Tier4VISA

การพิจารณาวีซ่าชนิดนี้จะใช้การพิจารณาแบบที่เรียกว่า PBS (Points Based System) หรือ ระบบการให้คะแนน คะแนนทั้งหมดที่นักเรียนต้องได้คือ 40 คะแนนโดยแยกการให้คะแนนออกเป็นสองส่วนดังนี้นะคะ

 • คะแนนจากจดหมายรับรองจากโรงเรียน หรือที่รู้จักกันว่า CAS (Confirmation of Acceptance of Studies) ซึ่งทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจาก Home office หรือที่รู้จักกันว่า UKBA ให้สถาบันนั้น ๆ เป็นสปอนเซอร์ รับนักเรียนเข้าเรียนได้ โดยส่วนใหญ่จะต้องเป็นสถาบันที่ได้รับ Rate A หรือ Highly Trust เท่านั้น จึงจะสามารถรับรองเด็กนักเรียนต่างชาติที่ไม่ได้มาจากประเทศในสหภาพยุโรป หรือที่รู้จักกันว่า EU เข้ารับการศึกษาในสถาบันของตนเองได้ ซึ่งสถาบันเหล่านี้ต้องมีหมายเลขสปอนเซอร์ คะแนนในส่วนนี้สำคัญต่อการพิจารณามาก เพราะ CAS number ที่ทางสถาบันส่งมาให้นักเรียนนั้น ต้องถูกต้องและน่าเชื่อถือ คะแนนทั้งหมดในส่วนนี้คือ 30 คะแนน นักเรียนต้องได้ 30 คะแนนเต็มเท่านั้น สำหรับคะแนนในส่วนนี้
 • คะแนนจาก Bank Statement ค่ะ ซึ่งในส่วนนี้นักเรียนสามารถที่จะใช้บัญชีชื่อของตัวนักเรียนเอง หรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ ในการยื่นเท่านั้น และที่สำคัญคือ ให้คำนวณว่านักเรียนลงคอร์สจะไปเรียนกี่เดือน และเรียนที่ไหน ยกตัวอย่างเช่น เรียนในลอนดอน ระยะเวลา 12 เดือน นักเรียนต้องมีเงินในบัญชีครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเดือนละ 1,000 ปอนด์ และคูณด้วยระยะเวลา ดังนี้ 1,000 X 12 =  12,000 ปอนด์  หรือประมาณ 550,000 บาท อยู่ในบัญชี (เป็นอย่างน้อยนะคะ จะมีมากกว่านี้ก็ยิ่งดีค่ะ)  ส่วนนักเรียนที่เรียนเมืองอื่นนอกเหนือลอนดอน เงินค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ทางสถานทูตกำหนดจะอยู่ที่เดือนละ 800 ปอนด์ค่ะ และที่สำคัญมากที่สุดก็คือ เงินจำนวนนี้ต้องมีคงอยู่ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 28 วัน ก่อนวันนี้นักเรียนยื่นขอวีซ่านะคะ และที่สำคัญกว่าก็คือ ในจดหมายรับรองบัญชี (Statement letter) จากทางธนาคารต้องเป็นภาษาอังกฤษ และต้องมีประโยคที่เขียนยืนยันในจดหมายด้วยว่าเงินจำนวนนี้มีอยู่ในบัญชี เกินกว่า 28 วัน มิเช่นนั้นเมื่อยื่นวีซ่า น้อง ๆ อาจจะโดนให้กลับมาขอจดหมายใหม่ได้ค่ะ ฉะนั้นเราควรเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนจะได้ไม่เสียเวลา คะแนนส่วนนี้มี 10 คะแนนค่ะ และนักเรียนต้องได้ 10 คะแนนเต็มเท่านั้น

ลองมาดูกันนะคะว่าน้อง ๆ ต้องตรียมเอกสารอะไรบ้างเพื่อไปยื่นขอวีซ่าชนิดนี้

 1. แบบฟอร์มออนไลน์คำร้องขอวีซ่า VAF 9 ประเภท General Student Tier 4 พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถูกต้อง สามารถเข้าไปกรอกเอกสารออนไลน์ได้ที่ www.vfs-uk-th.com และเข้าไปที่ Apply online และเข้าไปเลือกวีซ่าชนิด Student ก่อนนะคะ จากนั้นจึงเลือก General Student Tier 4
 2. กรอกแบบฟอร์ม  Appendix 8 ซึ่งแบบฟอร์มนี้ น้องๆ ต้องเข้าไปปริ้นท์ออกมาจากเว็บไซด์ www.vfs-uk-th.com แล้วเข้าไปที่คำว่า ยูเคบอร์เดอร์เอเจนซี่ จากนั้นเข้าไปพิมพ์ในช่องว่าเป็นคำว่า Appendix 8 แล้วกด search เข้าไปเลือกที่ General Tier 4 visa  จะขึ้นแบบฟอร์มออกมา แล้วจึงปริ้นท์ออกมากรอกเอกสารด้วยลายมือตัวเองค่ะ
 3. รูปถ่าย  1  ใบ  ถ่ายไม่เกิน  6   เดือน  และมีลักษณะดังนี้
  •    พื้นหลังเป็นสีขาว รูปถ่ายต้องชัดเจน  และมีความละเอียดของภาพสูง ห้ามใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ
  •    กระดาษของรูปต้องเป็นกระดาษที่ใช้ถ่ายภาพเท่านั้น
  •    ขนาด  2  นิ้ว
  รูปถ่ายต้องเป็นหน้าเต็ม  (ไม่สวมแว่นตา,  ไม่สวมหมวก, ไม่มีสิ่งปกคลุมบนศีรษะ)
 4. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน  ที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่า  พร้อมสำเนาหน้าแรกของพาสปอร์ต รวมทั้งพาสปอร์ตเล่มเก่าทุกเล่มที่มี
 5. ใบรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันในประเทศไทย เช่น Transcript หรือรับรองว่ามีสถานภาพเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่  เป็นภาษาอังกฤษ (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 6. หลักฐานแสดงผลการสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ที่ทาง UKBA กำหนด (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
 7. จดหมายรับรองการทำงาน ระบุระยะเวลาการทำงาน เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ ตำแหน่ง เงินเดือน เป็นภาษาอังกฤษ หรือในกรณีเป็นเจ้าของกิจการ ให้นำหนังสือรับรองบริษัทหรือทะเบียนการค้ามาแสดง
 8. CAS number จากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่นักเรียนสมัครเรียน มี Reference number พร้อมระบุระยะเวลาเรียน ราคาค่าเล่าเรียนที่ชำระแล้ว วันเริ่มและหมดอายุของคอร์สเรียน ชื่อคอร์สที่ลงเรียน
 9. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน (กรณีที่เป็นผู้รับรองตัวเอง)
  –  รายการเดินบัญชี เงินเข้า – ออกย้อนหลัง 6 เดือน
  –  สมุดบัญชีธนาคารตัวจริง (ไม่จำเป็น แล้วแต่นักเรียนจะเลือกยื่นหรือไม่ก็ได้)
  –  จดหมายรับรองฐานะทางการเงินจากทางธนาคาร (statement letter) เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งต้องระบุว่ามีเงินในบัญชีจำนวนนี้มาไม่ต่ำกว่า 28 วัน
 10. จดหมายรับรองจากผู้สนับสนุนทางการเงิน ชี้แจงความสัมพันธ์ เป็นภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่มีผู้สนับสนุนทางการเงิน)
 11. จดหมายรับรองการทำงานของผู้สนับสนุนทางการเงิน เป็นภาษาอังกฤษ มีรายละเอียดดังนี้
  –  ระบุตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาการทำงาน
  –  ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ต้องแสดงใบทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนการค้า
 12. หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน  ของผู้สนับสนุนทางการเงิน ดังนี้
  –  สมุดบัญชีเงินฝาก
  –  สมุดบัญชีเงินฝากของบริษัท (ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ)
  –  จดหมายรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร (statement) ซึ่งต้องระบุว่ามีเงินในบัญชีจำนวนนี้มาไม่ต่ำกว่า 28 วัน
 13. สำเนาบัตรประชาชน
 14. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล, ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่าในกรณีที่แต่งงานหรือหย่าร้าง (ตัวจริง พร้อมสำเนา)
 15. สูติบัตร พร้อมสำเนา (ต้องมีฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย) เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ต่อผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน (Sponsor)
 16. ใบรับรองการตรวจหาเชื้อวัณโรคจากศูนย์ IOM (อ่านรายละเอียดได้จากบทความก่อนหน้านี้)
 17. ถ้าเป็นวีซ่าประเภท Child ต้องกรอกเอกสารในส่วน Guardian และต้องมีจดหมายอนุญาตให้นักเรียนเดินทาง (Consent letter) เป็นภาษาอังกฤษด้วย
 18. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่ผู้ยื่นเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
 19. ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน แนะนำให้เข้าไปอัพเดตราคาที่   www.vfs-uk-th.com ก่อนนะคะ เพราะราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราค่ะ
  สั่งจ่าย  British Embassy  Bangkok  ผู้สมัครสามารถซื้อได้ตามเงื่อนไขดังนี้
 • ตั๋วแลกเงิน  หรือแคชเชียร์เช็คจากธนาคารในเขตกรุงเทพ
 •  แคชเชียร์เช็ค  จาก  25  สาขาของธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมแคชเชียร์เช็ค
 • ตั๋วแลกเงินจากธนาคารสาขาต่างจังหวัดในประเทศไทยนอกเขตพื้นที่เขตกรุงเทพฯ

หมายเหตุ น้องๆ นักเรียนที่เตรียมตัวจะไปยื่นขอวีซ่าชนิดนี้ ต้องแน่ใจก่อนนะคะว่าเอกสารครบถ้วนและพร้อมจริง ๆ จึงจะนำไปยื่นนะคะ เพราะทางสถานทูตจะไม่มีการรับเอกสารเพิ่มเติมใดๆ เจ้าหน้าที่จะพิจารณาจากเอกสารที่ยื่นให้ในครั้งแรกเท่านั้น

หวังว่าน้องๆ คงจะเข้าใจและเตรียมตัวพร้อมก่อนไปยื่นวีซ่าชนิดนี้นะคะ ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ถามเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะ พี่ๆยินดีให้คำแนะนำนะคะ

เครดิต: พี่เอ๋ – www.loudsi.com

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)