ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

มหาวิทยาลัยดังฮอลแลนด์ ให้ทุนป.เอก

ภาควิชาสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยทิลบอร์ก แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกให้กับนักศึกษาต่างชาติ  ใช้ระยะเวลาการศึกษาเป็นเวลา 4 ปี ปิดรับสมัครวันที่ 1 เมษายน 2009  
           รู้จักมหาวิทยาลัยทิลบอร์ก 
           มหาวิทยาลัยทิลบอร์ก แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์  เป็นมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยความทันสมัย และมีความโดดเด่นเฉพาะทาง  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานทางด้านการศึกษาสูง รวมไปถึงการค้นคว้า วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ท่ามกลางเครื่องอำนวยความสะดวกที่ได้มาตรฐานสากล 
          นอกจากนี้แล้ว มหาวิทยาลัยทิลบอร์กยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในสถานที่สงบและอยู่ในจุดเชื่อมต่อระหว่างความทันสมัยกับความเป็นธรรมชาติได้อย่างลงตัว โดยเฉพาะการเดินทางจากมหาวิทยาลัยไปยังตัวเมืองด้วยรถไฟ ใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น
           เมืองทิลบอร์ก เป็นเมืองขนาดกลาง อยู่ทางตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 200,000 คน ทิลบอร์ก เป็นเมืองที่มีศักยภาพใกล้เคียงกับอัมสเตอร์ดัม บรัสเซลส์ ปารีส และลอนดอน จึงไม่ต้องแปลกใจว่า มหาวิทยาลัยทิลบอร์ก จะเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญมหาวิทยาลัยหนึ่งของยุโรป 
           สำหรับสาขาการตลาด ถือเป็นส่วนหนึ่งของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยคณะนี้ถือว่าเป็นคณะที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในยุโรป ในปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 1 ราย เป็นสถาบันวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ และสมาชิกจำนวน 3 รายในภาคส่วนธุรกิจ และสมาชิกหลายคนในสาขาการตลาด เป็นตัวแทนของคณะบอร์ดผู้บริหารของสื่อมวลชนสายการตลาด และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
           รายละเอียดเกี่ยวกับทุนที่มอบให้  
          การศึกษาระดับปริญญาเอก แห่งมหาวิทยาลัยทิลบอร์ก ของประเทศเนเธอร์แลนด์ มีชื่อเสียงอย่างมากในยุโรป เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา  ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร จำนวน 4 ปี โดยแบ่งเป็น 1 ปี เป็นการฝึกงาน ระดับปริญญาโท (M.Phil) และอีก 3 ปี เป็นโปรแกรมระดับปริญญาเอก ส่วนใหญ่จะเป็นการทำวิทยานิพนธ์ 
           ขั้นตอนการฝึกงาน
           ก่อนที่นักศึกษาทุกคนจะเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ในช่วงปีแรก นักศึกษาทุกคนต้องเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท (M.Phil)  เป็นเวลา 1 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อทำการค้นคว้าทางด้านการตลาด โดยหลักสูตร M.Phil  เป็นหลักสูตรที่ทำการเรียนการสอนตั้งแต่บทเรียนพื้นฐาน และขั้นก้าวหน้า (ประยุกต์)  ก่อนที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ศาสตราจารย์ชั้นนำของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้อบรม ซึ่งผู้สมัครทุกคนที่ได้รับทุนจะต้องผ่านการเรียนการสอนในระดับนี้ทุกคน 
           ขั้นตอนของการทำวิทยานิพนธ์ 
 นักศึกษาที่เรียนจบในช่วงของ M.Phil สามารถโอนถ่ายไปสู่การศึกษาระดับปริญญาเอกต่อไปได้ ซึ่งระยะเวลาของการศึกษาเป็นเวลา 3 ปี จะเป็นในส่วนของการทำวิจัยหัวข้อวิทยานิพนธ์ทางด้านการตลาดเชิงลึกมากขึ้น ภายใต้การแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับสมาชิกคนอื่น ๆ จากประเทศต่าง ๆ ด้วย 
           
เอกสารประกอบการสมัคร
           1.กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
www.studiegids.uvt.nl/it10.appl_form
           2.จดหมายแสดงความตั้งใจในการขอรับทุน
           3.จดหมายอ้างอิงประวัติการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ 
           4.ตัวอย่างงานเขียน (งานวิจัยระดับปริญญาตรี) 
           5.ใบระเบียนผลการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาเอก 
           6.คะแนน IELTS หรือ TOEFL อย่างใดอย่างหนึ่ง 
           สิทธิประโยชน์ของผู้รับทุน 
           สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่อยู่นอกสมาชิกของอรยู จะได้รับสิทธิ์ไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน จำนวน 7,812 ยูโร แต่จะต้องจ่ายในส่วนของค่าธรรมเนียมขั้นต่ำตามกฎหมาย จำนวน 2,460 ยูโร ช่วงระหว่างที่เข้ารับการศึกษา M.Phil นักศึกษาต้องรับผิดชอบในเรื่องรายได้ของตัวเอง อย่างไรก็ตาม สำหรับนักศึกษาต่างชาติก็จะมีทุนการศึกษาให้ได้เลือกหลายทุน ทั้งแบบเต็มจำนวน คือ 800 ยูโร หรือทุนบางส่วน คือ 400 ยูโรต่อเดือน 
           และสำหรับนักศึกษาที่ผ่านเข้าไปเรียนในระดับปริญญาเอกทุกคนจะได้รับเงินเดือนประมาณ 2,400 ยูโรต่อเดือน ซึ่งอัตราเงินเดือนในส่วนนี้สามารถที่จะเพิ่มขึ้นเป็น 3,100 ยูโรได้ ในช่วงปีสุดท้ายของการศึกษา 
          
 วันหมดเขตรับสมัคร
           วันที่ 1 เมษายน 2009 
           สำหรับผู้สนใจสมัคร สามารถส่งใบสมัครไปได้ที่ 
           Tilburg University 
           A.Harraken 
           P.O. Box 90153 
           5000 LE Tilburg 
           Netherlands 
           E-mail : 
a.habraken@uvt.nl 

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)