ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนตุลาคม วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 24 ตุลาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 ตุลาคม เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 1 พฤศจิกายน ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 23 ตุลาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 30 ตุลาคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 ตุลาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 14 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 6 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 ตุลาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 ตุลาคม ค่ะ

ข่าวการศึกษา: สหราชอาณาจักรปรับระบบวีซ่านักเรียนใหม่

รัฐบาล แห่งสหราชอาณาจักรประกาศแผนงานปรับปรุงระบบวีซ่านักเรียนครั้งใหญ่ รัฐมนตรีอังกฤษเผยวัตถุประสงค์ ช่วยลดการทำผิดระเบียบ พร้อมป้องกันสถาบันไร้คุณภาพ คุมเข้มแอบเข้ามาทำงาน / ภาษาอังกฤษไม่ผ่านมาตรฐานมีสิทธิ์โดนส่งกลับประเทศ

สหราชอาณาจักรนับเป็นอีกดินแดนที่โดดเด่นด้านการให้การศึกษาที่มี คุณภาพแก่นักเรียนนักศึกษาต่างชาติ จึงเป็นจุดหมายหลักของนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากที่ประสงค์จะเลือกไปศึกษาต่อ ในต่างประเทศอีกด้วย ซึ่งในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรได้ทำการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบ วีซ่านักเรียน และวันนี้รัฐมนตรีมหาดไทยประกาศผลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นในรัฐสภา แห่งสหราชอาณาจักร

วีซ่านักเรียนอังกฤษ

โดยผลจากการสำรวจ ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาการใช้วีซ่านักเรียนผิดวัตถุประสงค์แล้ว ยังช่วยป้องกันและเสริมสร้างชื่อเสียงของสหราชอาณาจักรไปทั่วโลกในฐานะที่ เป็นผู้ให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูง

เทรซ่า เมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า นอกจากนักเรียนต่างชาติจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรแล้ว ยังช่วยทำให้ระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรเป็นหนึ่งในการศึกษาที่ดีที่สุดใน โลก

“จุดมุ่งหมายของการปรับปรุงระบบวีซ่า มิใช่เพื่อหยุดยั้งนักเรียนที่มีความประสงค์จะเข้ามาศึกษาต่อในสหราช อาณาจักรอย่างแท้จริง แต่เพื่อช่วยลดจำนวนการฝ่าฝืนกฎระเบียบและช่วยปกป้องนักเรียนจากโรงเรียนที่ ไม่มีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงที่กำลังประกาศในวันนี้จะเป็นการปรับเปลี่ยนเส้นทางของนัก เรียนให้เป็นเพียงการพำนักแบบชั่วคราว และมีไว้สำหรับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถตรงตามมาตรฐานเท่านั้น โดยระบบใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อเพียงอย่าง เดียว มิใช่เพื่อมาทำงาน และสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ในขณะที่นักเรียนเหล่านี้พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร”

เรียนต่ออังกฤษ

สำหรับการเปลี่ยนแปลงระบบวีซ่าที่สำคัญ มีดังนี้

– ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2555 สถาบันการศึกษาต่างๆที่ต้องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ จะต้องเป็นสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงสุดและได้รับการรับรองจาก องค์กรตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา ภายในสิ้นปี พ.ศ.2555 โดยข้อกำหนดนี้จะช่วยให้ทางมหาวิทยาลัย โรงเรียนเอกชน และวิทยาลัยการศึกษาที่รับรองโดยรัฐบาลยังคงประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน ภายใต้วีซ่านักเรียนระบบใหม่ ซึ่งหมายถึงว่า สหราชอาณาจักรยังคงต้อนรับนักเรียนต่างชาติที่มีคุณภาพสูงเข้าไปศึกษาต่อ อย่างต่อเนื่อง

-พื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดีของนักเรียนถือเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันว่าทางสหราชอาณาจักร ได้รับนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถเข้าศึกษาต่อ และกลุ่มนักเรียนเหล่านี้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างกว้างขวางต่อไป นักเรียนที่เข้ามาศึกษาในระดับปริญญา จะต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับสูงกว่าระดับกลางค่อนไปทางสูงขึ้น ไป (B2 Level)

-นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย และนักศึกษาที่ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยจะยังคงได้รับสิทธิทำงาน แต่นักเรียนอื่นๆ จะไม่มีสิทธิทำงาน และมีข้อจำกัดการทำงานในหลักสูตรการเรียนที่มีการทำงานควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาที่ไม่ใช่ระดับมหาวิทยาลัย

-เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง แห่งสหราชอาณาจักรสามารถปฏิเสธการเข้าเมืองของนักเรียนที่ไม่สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษโดยไม่ใช้ล่ามได้ และเนื่องจากเหตุผลที่เห็นได้ชัดเจนว่านักเรียนผู้นั้นมีระดับภาษาอังกฤษไม่ ผ่านมาตรฐานที่กำหนดไว้

-เฉพาะนักเรียนระดับปริญญาโทหรือเอกที่เรียนในมหาวิทยาลัย และนักเรียนที่ได้รับทุนจากรัฐบาลเท่านั้น ที่สามารถพาผู้ติดตามไปได้

-กำหนดระยะเวลาโดยรวมที่สามารถอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรในสถานภาพของ วีซ่านักเรียนได้ไม่เกิน 3 ปี สำหรับการเรียนระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในขณะนี้ และ 5 ปี สำหรับการเรียนระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เรียนต่อสหราชอาณาจักร

-เพื่อเป็นการแสดงออกว่านักเรียนเหล่านี้มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ของสหราชอาณาจักรเราจึงอนุญาตให้นักเรียนต่างชาติที่จบการศึกษาแล้ว สามารถอยู่ต่อเพื่อทำงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางได้ ในอนาคต พวกเขาเหล่านี้ จะต้องทำงานที่ใช้ทักษะเฉพาะทางกับผู้ว่าจ้างที่ได้รับอนุญาตแล้วเท่า นั้น(Tier 2 Sponsor) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับประกันว่า นักเรียนต่างชาติจะทำเฉพาะงานที่มีคุณค่าต่อสหราชอาณาจักรและต่อตัวนักเรียน เอง หรือนักเรียนสามารถเลือกที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศของตนเองได้

ด้าน นายแดเนียล พรู๊ฃ อัครราชทูตสถานทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า สหราชอาณาจักรเห็นคุณค่าของนักเรียนไทยจำนวนหลายพันคนที่มีความตั้งใจจะไป เรียนในสหราชอาณาจักรอย่างแท้จริงในแต่ละปีเป็นอย่างมาก ซึ่งนอกจากพวกเขาจะได้พัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถที่แฝงอยู่ของตนเองแล้ว พวกเขายังมีส่วนร่วมสำคัญในการสนับสนุนชีวิตการศึกษาในสหราชอาณาจักร

“ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆในครั้งนี้ จะป้องกันการใช้วีซ่าที่ผิดวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนเหล่านี้จะยังคงได้รับการศึกษาที่ดีที่ สุดจากสหราชอาณาจักร เราตระหนักในคุณค่าของนักเรียนเหล่านี้ จึงดำเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบายเพียงเล็กน้อยสำหรับนักเรียนในระดับปริญญาตรี และสูงกว่าในระดับมหาวิทยาลัย และจะยังคงเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่เพิ่งจบการศึกษาในระดับปริญญาแล้ว ประสงค์จะอยู่ต่อเพื่อทำงานที่ใช้ทักษะเฉพาะทาง ได้ต่อไป”

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก www.ukba.homeoffice.gov.uk

ที่มา: manager.co.th

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)