ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

บริติช เคานซิล มอบทุนการศึกษา IELTS เรียนต่อต่างประเทศ

บริติช เคานซิล เปิดรับสมัครทุนการศึกษา IELTS ประจำปี 2555 สำหรับนักเรียนไทยที่กำลังวางแผนศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฯลฯ) ทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยจะมอบเงิน 100,000 บาทเป็นค่าเล่าเรียนให้แก่ผู้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 3 คนภายในปี 2555

British Council

ทุนการศึกษาดังกล่าวจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 18-30 มิถุนายน 2555

ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา IELTS จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกดังต่อไปนี้
– อาศัยอยู่ในประเทศไทย
– เริ่มศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีในต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ฯลฯ) ภายในปี 2555
– สมัครเข้าศึกษาในสถาบันที่ยอมรับผลสอบ IELTS ในการพิจารณารับเข้าศึกษา
– มีผลสอบ IELTS สอบกับบริติช เคานซิล ประเทศไทย (Academic Module) ได้คะแนนเฉลี่ย 6.5 สำหรับระดับปริญญาตรี และ 7.0 สำหรับระดับสูงกว่าปริญญาตรี
– สามารถยื่นจดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่สมัครไว้แก่บริติช เคานซิล ภายในวันที่เข้ารับสัมภาษณ์

ขั้นตอนการสมัคร
1.สอบ IELTS กับบริติช เคานซิล ประเทศไทย และได้รับผลสอบแล้ว
2.ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
3.ส่งใบสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และสำเนาผลการสอบ IELTS ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555
4.ผู้สมัครทุกคนจะได้รับแจ้งผลการคัดเลือกทางอีเมล์ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555
5.ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับเชิญเข้าสอบสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 18-30 มิถุนายน 2555 ที่กรุงเทพฯ โดยผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์จะถูกตัดสิทธิจากการคัดเลือกรอบสุดท้ายทันที
6.ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องยื่นจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สมัคร เข้าศึกษาไว้แก่บริติช เคานซิล ภายในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์
7.ผู้ที่ไม่สามารถยื่นจดหมายตอบรับดังกล่าวได้ตามกำหนดจะถูกตัดสิทธิจากการคัดเลือกทันที

วิธีการส่งใบสมัคร
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา IELTS สามารถส่งใบสมัครมาที่ examinations@britishcouncil.or.th

หรือส่งมาที่
บริติช เคานซิล (ทุนการศึกษา IELTS)
254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64
สยามสแควร์ ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเราที่ examinations@britishcouncil.or.th

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)