ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

ทุนการศึกษา IELTS โดย British Council

British Council

จริงๆข่าวเกี่ยวกับทุนนี้พี่ๆได้แจ้งน้องๆไปเมื่อช่วงต้นปีแล้ว แต่คิดว่าน่าจะยังมีน้องๆ หลายๆคน ที่ยังไม่ทราบ เลยขออนุญาตนำมาลงใน Blog เพื่อแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงค่ะ

บริติช เคานซิล ประกาศเปิดตัวทุนการศึกษา IELTS ประจำปี 2554 สำหรับนักเรียนไทยที่กำลังวางแผนศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ทั้งในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี โดยจะมอบเงิน 100,000 บาทเป็นค่าเล่าเรียนให้แก่ผู้ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 5 คนภายในปี 2555 ทุนการศึกษาดังกล่าวจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 มีนาคมถึง 31 กรกฏาคม 2554 โดยผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 15 คนจะต้องสอบสัมภาษณ์และนำเสนอผลงานในระหว่างวันที่ 16-23 สิงหาคม 2554

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา IELTS จะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกดังต่อไปนี้

 • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • เริ่มศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีในต่างประเทศภายในปี 2555
 • สมัครเข้าศึกษาในสถาบันที่ยอมรับผลสอบ IELTS ในการพิจารณารับเข้าศึกษา
 • มีผลสอบ IELTS เป็นไปตามข้อกำหนดดังนี้
  สอบกับบริติช เคานซิล หลังเดือนกรกฏาคม 2553
  เป็นผลสอบประเภทการสอบเชิงวิชาการ (Academic Module)
  ได้คะแนนเฉลี่ย 6.5 สำหรับระดับปริญญาตรี และ 7.0 สำหรับระดับสูงว่าปริญญาตรี
  สามารถยืนจดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษาที่สมัครไว้แก่บริติช เคานซิล ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2554

ขั้นตอนการสมัคร

 1. สอบ IELTS กับบริติช เคานซิล และได้รับผลสอบแล้ว
 2. ดาวน์โหลดรายละเอียดและกรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษาที่ www.britishcouncil.or.th
 3. ส่งใบสมัครที่ครบถ้วนสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2554
 4. ผู้สมัครทุกคนจะได้รับแจ้งผลการคัดเลือกรอบแรกทางอิเมล์ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2554 โดยจะมีผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจำนวน 15 คน
 5. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะต้องยื่นจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่สมัครเข้าศึกษาไว้แก่บริติช เคานซิล ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2554
 6. ผู้ที่ไม่สามารถยื่นจดหมายตอบรับดังกล่าวได้ตามกำหนดจะถูกตัดสิทธิจากการคัดเลือกทันที
 7. ผู้ ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทั้ง 15 คนจะได้รับเชิญเข้าสอบสัมภาษณ์และนำเสนอผลงานตามหัวข้อที่บริติช เคานซิล กำหนดให้ในระหว่างวันที่ 16-23 สิงหาคม 2554 ที่กรุงเทพฯ โดยผู้ที่ไม่เข้าสอบสัมภาษณ์จะถูกตัดสิทธิจากการคิดเลือกรอบสุดท้ายทันที
 8. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทุกคนจะได้รับแจ้งผลการคัดเลือกรอบสุดท้ายทางอิเมล์ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554

วิธีการส่งใบสมัคร
ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา IELTS สามารถส่งใบสมัครฉบับจริงมาที่
ทุนการศึกษา IELTS
บริติช เคานซิล
254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64
สยามสแควร์ ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
บริติช เคานซิล จะปิดรับใบสมัครในวันที่ 31 กรกฏาคม 2554
สอบถามเพิ่มเติมที่ examinations@britishcouncil.or.th

IELTSInstitute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)