ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนธันวาคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 ธันวาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 5 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 7 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 3 ธันวาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม ค่ะ

รัฐบาลนอร์เวย์ ให้ทุนนักเรียนไทย ระดับป.โท-ป.เอก

ทุนการศึกษา

โครงการ Quota Scheme เป็นทุนที่ได้รับการจัดสรรโดยสำนักงานการอุดมศึกษาประเทศนอร์เวย์ (Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education) มอบให้กับนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา อันได้แก่ ยุโรปกลาง ยุโรปตะวันออก และเอเชียกลาง เพื่อศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ในประเทศนอร์เวย์ และนำความรู้ตามสาขาวิชาที่เล่าเรียนกลับไปพัฒนาบ้านเกิดเมื่อสำเร็จการ ศึกษา

ปัจจุบันโครงการโควตาให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวน 1,100 ทุน แบ่งออกเป็นทุนสำหรับนักศึกษาในประเทศกำลังพัฒนา 800 ทุน และทุนสำหรับนักศึกษาจากประเทศยุโรปตะวันออกและเอเชียกลาง 300 ทุน  แต่ละปีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในนอร์เวย์จัดสรรโควตารับนักเรียนทุนจากต่าง ประเทศจำนวนหนึ่งของนักศึกษาโควตา โดยทั่วไปเป็นโควตาที่ให้ทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ซึ่งเปิดให้ทุนทุกสาขา  นอกเหนือจากนี้ยังมีทุนฝึกอบรมวิชาชีพหรือทุนระดับปริญญาตรีให้บางส่วน หลักสูตรส่วนใหญ่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยใน Norway

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในนอร์เวย์ ที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับโครงการนี้ โดยจะต้องดำเนินการยื่นขอทุนผ่านทางสถาบันนั้น ๆ  ไม่เปิดรับบุคคลทั่วไป แต่อาจยกเว้นให้บางรายที่ได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.ผู้สมัครต้องอาศัยอยู่ในประเทศบ้านเกิดของตน อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี ก่อนวันเดินทาง
3.จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา และต้องได้รับการศึกษาอย่างต่ำ 2 ปี ในระดับการศึกษาขั้นสูง (Higher Education) จากประเทศบ้านเกิดของตน
4.มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500/550 (170 ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์) หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0
5.หากศึกษาเป็นภาษานอร์เวย์ ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการทดสอบ Bergenstest ไม่ต่ำกว่า 450 หรือ Norwegian Language Course Level 3 ไม่ต่ำกว่าระดับ E หรือต้องได้รับการศึกษาระดับมัธยม โดยได้ผลการสอบวิชาภาษานอร์เวย์ ไม่ต่ำกว่าระดับ 2ค่าใช้จ่ายสิ่งที่จะได้รับจากทุนะ
ทุนเต็มจำนวน โดยได้รับเงินทุนเทียบเท่ากับนักเรียนชาวนอร์เวย์ ประมาณ 30% ของทุนการศึกษา เป็นทุนให้เปล่า และ 70% เป็นเงินกู้ยืม แต่ทั้งนี้หากผู้รับทุนเรียนจบและกลับไปทำงานในประเทศของตน จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว ระยะเวลาการให้ทุน 4 ปีการศึกษาตลอดหลักสูตรตามแผนการศึกษาปกติ

ทุนนี้ครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศนอร์เวย์ ในกรณีที่ระยะเวลาของหลักสูตรนานกว่า 1 ปี สามารถขอรับทุนเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ ปีละ 1 ครั้ง รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางฝึกภาคสนามที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร

กำหนดการรับสมัคร
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2554

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครจากเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาและ ยื่นใบสมัครขอรับทุนที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันนั้น ๆ ได้โดยตรง

ศึกษารายละเอียดของทุน
ค้นหาทุนเพิ่มเติม

IELTSInstitute Team

 

 

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)