ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

ทุนมหาวิทยาลัยในอิสราเอล ปี 2009

ทุนการศึกษา “Dan David Prize” ประจำปี 2009 จำนวน 20 ทุน มูลค่ากว่า US$ 15,000 มอบให้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาเอก หรือระดับหลังจากปริญญาเอก ที่มีงานวิจัยตามหัวข้อที่กำหนด ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2009 
         ทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน จะมอบให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วโลก และอีกจำนวน 10 ทุน จะมอบให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย Tel Aviv University ประเทศอิสราเอล
         ทุน Dan David Prize จะมอบให้กับผู้ที่มีความเป็นเลิศเหมาะสม โดยปราศจากการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือแม้แต่เรื่องทางการเมือง
         ทุน Dan David Prize เป็นทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่ส่งผลประโยชน์โดยรวมของโลก โดยจะแบ่งหัวข้อใหญ่เป็น PAST ที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการขยายพื้นฐานความรู้จากอดีต PRESENT งานวิจัยที่ประสบความสำเร็จที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์โลก และ FUTURE เป็นงานวิจัยที่มองไปถึงอนาคต เพื่อการพัฒนาของสิ่งต่าง ๆ บนโลก  
         ข้อกำหนดการสมัคร
         1.งานวิจัยของผู้สมัครต้องเกี่ยวข้องกับ 1 ใน 3 หัวข้อที่กำหนดไว้สำหรับปี 2009 โดยต้องเป็นงานวิจัยภายในปีเดียวกันกับปีที่ยื่นใบสมัคร
         2.ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก หรือหลังปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเดิม เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้ว
         3.สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องการสมัคร เค้าโครงงานวิจัยจะต้องผ่านการยืนยันอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยซึ่งตนเองได้ศึกษาอยู่
         รายละเอียดหัวข้อวิจัย
         หัวข้องานวิจัยประจำปี 2009 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
         1.PAST : Astrophysics-History of the Universe (ประวัติของจักรวาล) 
         2.PRESENT : Leadership  (ความเป็นผู้นำ) 
         3.Future : Global Public Health 
         เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร 
         เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น จะเป็นไฟล์ .doc หรือ .pdf ก็ได้ ตัวอักษร Arials หรือ Time New Roman ขนาดตัวอักษรไม่ต่ำกว่า 12
         ถ้าส่งมาทาง E-mail: 
ddprize@post.tau.ac.il
         1.แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
         2.ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) ฉบับเต็ม
         3.บทบรรยายประมาณ 1-2 หน้า เกี่ยวกับงานวิจัยในระดับที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ และใบประกาศนียบัตรของผู้สมัคร (ถ้ามี)
         ถ้าส่งมาทางไปรษณีย์
         ส่งถึง Ms.Smader Fisher, Director, Dan David Prize, Eitan Berglas Bldg/119 Tel Aviv University, P.O. Box 39040, Ramat Aviv, Tel Aviv 69978, Israel
         1.แบบฟอร์มใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว
         2.ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae) ฉบับเต็ม
         3.บทบรรยายประมาณ 1-2 หน้า เกี่ยวกับงานวิจัยในระดับที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ และใบประกาศนียบัตรของผู้สมัคร (ถ้ามี)
         4.จดหมายรับรองอย่างเป็นทางการจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่จะสมัคร  หนึ่งในนั้นต้องเป็นทุนในระดับปริญญาเอก หรือหลังปริญญาเอก
         5.จดหมายอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
         ใบรับรองการได้รับใบสมัครจะส่งให้ผู้สมัครทาง E-mail
        
 วันหมดเขตรับสมัคร
         วันที่ 31 มีนาคม  2009
         การประกาศผล
         ภายในเดือนเมษายน 2009 ณ Tel Aviv University
         ทำความรู้จักมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ 
         มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิสราเอล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหลากหลายของหลักสูตร และจำนวนนักศึกษา และมีหลายท่านที่ถือว่าเป็นหัวกะทิของสาขานั้น ๆ 
         มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ คือศูนย์กลางทางด้านการสอนและการวิจัย ประกอบไปด้วย 9 คณะ 106 แผนก และ 90 สถาบันวิจัย ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปในปี 1956 มีเพียง 3 หน่วยงานเล็ก ๆ เท่านั้น คือ The Tel Aviv School of Law and Economics, an Institute of  Natural Sciences และ an Institute of Jewish Studies ก่อนที่จะมารวมกันเป็นมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟในปัจจุบัน 
         มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายในการเรียนอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เภสัชกรรม มนุษยศาสตร์ กฎหมาย สังคมวิทยาศาสตร์ ศิลปะและการจัดการ เป็นต้น   
         มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ มีเส้นทางการเดินทางที่สะดวกมาก ไม่ว่าจะเป็นชายฝั่งทะเลเมอร์ดิเตอร์เรเนียน หรือทางดาวน์ทาวน์ของกรุงเทลอาวีฟ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางศิลปวัฒนธรรม และแหล่งบันเทิงของอิสราเอลด้วย  
         กว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา นักศึกษาจำนวนมากมายที่เดินทางมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทลอาวีฟจากทั่วโลก ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเชื่อว่าจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป 

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)