ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

กองทุนสร้างโอกาส ไทย-อังกฤษ

บริติช เคานซิล เปิดรับสมัครโครงการวิจัยเพื่อชิงทุนวิจัยภายใต้โครงการ กองทุนสร้างโอกาสความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและ อาชีวศึกษาระหว่างประเทศไทยกับอังกฤษ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มุ่งให้โอกาสบุคลากรที่ต้องการทำการวิจัยร่วมระหว่างสถานศึกษาของไทยและ อังกฤษ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ร่วมกัน ในการผลิตงานวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนของทั้งสองประเทศ

คุณมธุมนต์ คาเทอเรนชัค ผู้จัดการฝ่ายการศึกษา บริติช เคานซิล กล่าวว่า กองทุนที่สนับสนุนการทำวิจัยร่วมนี้ จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2551 โดยรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งบริติช เคานซิล เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์การเปิดรับและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการ ดำเนินการจัดขอทุนให้แก่สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาทั่วโลก โดยในแถบเอเชียมีประเทศที่ได้รับการสนับสนุนทุน อาทิ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงค์โปร์ ไต้หวัน สีลังกา เวียดนาม และประเทศไทย ด้วยงบประมาณกว่า 6 ล้านปอนด์ต่อปี สำหรับในปีที่ผ่านมาเป็นการให้ทุนครั้งแรก มีสถาบันการศึกษาที่ได้รับทุนแล้ว 86 โครงการจากทั่วโลก และ 11 โครงการจากประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายในการทำวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรี และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือทางนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่นักเรียนของสหราชอาณาจักรและประเทศพันธมิตรที่ทำวิจัยร่วม

ตัวอย่างโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในการพยากรณ์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ อากาศของโลกที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและมาตรการการป้องกันในอนาคต ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ มหาวิทยาลัยลีดส์ โครงการ การปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานโดยการวัดและการจัดการสมรรถนะระหว่างมหาวิทยาลัยหอ การค้าไทยกับมหาวิทยาลัยแอสตัน โครงการประสานทักษะ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการจัดเลี้ยง ระหว่างวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ กับ มหาวิทยาลัยบอร์นมัธแอนด์โพล เป็นต้น

การให้ทุนครั้งที่ 2 ในปี 2552 นี้ จะเริ่มเปิดรับสมัครโครงการวิจัยเพื่อชิงทุนวิจัยจากโครงการนี้ในเดือน เมษายน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษาที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ บริติช เคานซิล โทร 0-2657-5678 หรือ www.britishcouncil.or.th

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)