ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กุมภาพันธ์ ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 กุมภาพันธ์, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 21 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

Grammar brush-up

คอร์สเรียน GRAMMAR เพื่อเตรียมสอบ (21 ชั่วโมง)

พิเศษ แถมฟรี Grammar Clinic 5 ชั่วโมง!

Grammar หรือ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ถือเป็นแกนหลักของการเรียนภาษาอังกฤษ ในทุกระดับ หากเข้าใจ ไวยากรณ์อย่างถ่องแท้ จะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ และพัฒนาต่อไปในระดับขั้นสูง รวมทั้งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมสอบต่างๆ

คอร์สเรียน Grammar ของทางโรงเรียนจะเหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษต่างๆ แต่พื้นฐานไวยากรณ์ไม่แน่น รวมทั้งผู้ที่เตรียมตัวสอบ IELTS โดยก่อนเริ่มเรียนอาจารย์จะให้ทำแบบทดสอบ (นอกเวลาที่กำหนดในคอร์ส) เพื่อหาจุดอ่อนของผู้เรียนแต่ละคน จะได้เน้นแก้ไขจุดอ่อนของนักเรียนทุกคนได้อย่างถูกต้องระหว่างคอร์ส อาจารย์จะมอบหมายการบ้านให้นักเรียนเพื่อฝึกฝนที่บ้านนอกเวลาเรียนด้วย เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้วจะมั่นใจกับการพัฒนาทักษะอื่นๆ มากขึ้นอีกหลายเท่า เช่น การเขียนประโยคภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยทั่วไป การเขียนจดหมาย เป็นต้น

คอร์สเรียน Grammar ที่ไหนดี ? … เหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบกับเรา

 • สอนโดยอาจารย์ชาวไทย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English Grammar) เพื่อเตรียมสอบโดยเฉพาะ
 • สอนสด ทุกคาบเรียน เพื่อให้ซักถามได้อย่างเต็มที่
 • เรียน Grammar กลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 10 คน เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียน
 • การเรียนแต่ละครั้งอาจารย์จะมีการบ้านให้นักเรียนทำ และอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ตรวจด้วยตนเอง เพื่อให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับนักเรียนได้เป็นรายบุคคล
 • มีชั่วโมงเรียน Clinic เสริม เพื่อนำไวยากรณ์ไปต่อยอดสำหรับทักษะด้านการเขียนในอนาคต

 

เรียน grammar เพื่อสอบ ielts

โครงสร้างคอร์สเรียน GRAMMAR

 • Present tenses
 • Present perfect
 • Past tenses
 • Future
 • Countable and uncountable nouns
 • Referring to nouns
 • Pronouns and referencing
 • Quantifiers
 • Adjectives and adverbs
 • Comparing things
 • The noun phrase
 • Modals
 • Reported speech
 • Verb + verb patterns
 • Likelihood based on conditions
 • Prepositions
 • Relative clauses
 • Linking ideas
 • The passive

นักเรียนหลายๆ คน เห็นว่าคอร์สเรียน Grammar นี้ ดูเนื้อหาแล้ว พื้นฐานเหลือเกิน จำเป็นต้องเรียนด้วยเหรอ

เราขอตอบคำถามด้วยตัวอย่างเหล่านี้จากงานเขียนจริงของนักเรียนค่ะ

 • 1. It is more expensive than books and radio, hence, not every groups of people can enjoy theatre.
 • 2. A year for travelling quite enough to go out of the old frame that society was drawing for the children.
 • 3. Pictures and sound can effect to consumer’s organs, such as a high level of sound is damage the ears, and bright light is cause of eye injuries.
 • 4. Income from working is important purpose for poor pupils.
 • 5. It is not too difficult to eliminate boredom from such important subject.
 • 6. By studying the first graph, we can see that there were amount of user who used health club every month in last year.
 • 7. Many countries around the world have a lot of young people just finish the high school.
 • 8. You should to reseach many informations that make you have more knowledge to do many things.

 

ทั้ง 8 ประโยคนี้ ล้วนแต่มีความผิดด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ถ้าคุณสามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้เกิน 70% ถึงจะถือว่าใช้ได้นะ

ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น คอร์ส Grammar Brush-up คือคำตอบสุดท้ายของคุณ ลองเช็คดูเวอร์ชั่นที่ถูกต้อง ซึ่งแก้ไขได้ ดังนี้

 • 1. It is more expensive than books and radio, hence, not every group of people can enjoy theatre.(ปัญหาเรื่อง Quantifiers, Singular/ Plural)
 • 2. A year for travelling is quite enough to go out of the old frame that society draws for the children. (ปัญหาเรื่อง Verb, Present Simple)
 • 3. Pictures and sound can affect a consumer’s organs, such as a high level of sound can damage the ears, and bright light can cause eye injuries. (ปัญหาเรื่อง Wrong Word, Articles, Modals)
 • 4. Income from working is an important purpose for poor pupils. (ปัญหาเรื่อง Articles)
 • 5. It is not too difficult to eliminate boredom from such an important subject. (ปัญหาเรื่อง Articles)
 • 6. By studying the first graph, we can see the number of users who used a health club every month last year. (ปัญหาเรื่อง Quantifiers, Articles)
 • 7. Many countries around the world have a lot of young people who have just finished the high school. (ปัญหาเรื่อง Relative pronouns, Present Perfect, Articles)
 • 8. You should research information that can make you have more knowledge to do many things. (ปัญหาเรื่อง Spelling, Countable/ Uncountable nouns, Modals)

นอกจากหลักไวยากรณ์ต่างๆ อาจารย์จะเสริมแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาเพื่อการสอบ IELTS โดยเฉพาะ ดังนั้น ถึงเรียกได้ว่า Grammar Brush-up คอร์สนี้ เป็นคอร์สปูพื้นฐานไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการสอบ IELTS อย่างแท้จริง

 

Download ตารางสอนคอร์ส Grammar Brush-up

ค่าเรียน (Course fee) : 7,800 บาท (ราคารวมเอกสารประกอบการเรียนแล้ว)

Promotion – สมัคร 4 ท่านแรกของคอร์ส รับส่วนลด 600 บาท ในวันเปิดคอร์สเรียนเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนขั้นต่ำ

*** หากนักเรียนรวมกลุ่มกันมาสมัคร 6 คนขึ้นไป จะได้ส่วนลดเพิ่มอีก 5% และสามารถจัดตารางเรียนตามความต้องการของนักเรียนค่ะ ***

ผู้สอน
98
เนื้อหาของคอร์ส
97
เอกสารประกอบการสอน
93
เจ้าหน้าที่
96
Summary rating from 3801 user's marks. You can set own marks for this article - just click on stars above and press "Accept".
96
Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)