ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม เดือนกุมภาพันธ์ วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 กุมภาพันธ์ ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 5 กุมภาพันธ์, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 12 กุมภาพันธ์ คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 21 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

Fundamentals of Academic Writing

คอร์สเรียน Writing เพื่อการเขียนรายงานเชิงวิชาการ (36 ชั่วโมง)

คอร์สเรียน Academic Writing เพื่อการเขียนรายงานภาษาอังกฤษและเตรียมสอบ

คอร์สเรียน Writing เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการปรับพื้นฐานด้านการเขียนงานเป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ และผู้ที่เรียนเพื่อเตรียมสอบ IELTS แต่ไม่ถนัดด้านการเขียน (writing) มากกว่าทักษะด้านอื่นๆ

เพราะ WRITING คือปัญหา!!!

ปัญหาใหญ่สุดของนักเรียนไทยคือ ถึงแม้จะพอมีความเข้าใจเรื่องของไวยากรณ์ (ซึ่งบางคนท่องหลักไวยากรณ์ได้เลยด้วยซ้ำ) แต่กลับไม่รู้จักวิธีใช้ไวยากรณ์เหล่านั้น (ใช้ไม่เป็น) พูดง่ายๆ คือถ้าให้ข้อสอบแบบมีตัวเลือกมา แล้วให้เลือกข้อที่ถูกต้อง ลงไปเติมในช่องว่างเพื่อทำเป็นประโยคที่สมบูรณ์ นักเรียนไทยจะทำได้ ไม่ยากเย็น แต่พอให้ลงมือสร้างประโยคหรือข้อความสั้นๆเอง กลับไม่ประสบความสำเร็จ

คอร์ส Academic Writing นี้จึงออกแบบมาเพื่อนักเรียนไทยโดยเฉพาะจริงๆ เพื่อแก้ปัญหาตรงจุดนี้ เน้นการสอนเป็นกลุ่มย่อย ไม่เกิน 9 คนเท่านั้น อาจารย์จะสอนไวยากรณ์ที่จำเป็นกับงานเขียน ควบคู่ไปกับการสร้างประโยคเดี่ยว ประโยค ความรวม นำประโยคมาเรียงกันเป็นข้อความสั้นๆ จนไปถึงระดับ essay นอกจากนี้ จะแนะวิธีการนำหลักการเขียนเหล่านี้ไปใช้ในการเขียนรายงานต่างๆด้วย

หลักสูตร WRITING นี้เหมาะกับใคร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักเรียนหรือผู้ที่เตรียมสอบ IELTS เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก ผู้เรียนหลักสูตรนี้จะได้เรียนรู้หลักการเขียนเชิงวิชาการโดยมีอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำและแก้ไขเป็นรายบุคคล โดยคณาจารย์ของสถาบันเป็นกลุ่มอาจารย์ที่จบปริญญาโทและปริญญาเอกจาก Top Ten UK University โดยปัจจุบันยังเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในคณะอักษรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอีกด้วย

เป้าหมายของหลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนมีการเขียนที่ดี ซึ่งรูปแบบการเขียนที่ดีนั้น จะต้องมีแนวคิดและเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ มีความลื่นไหลของภาษา น่าติดตาม มีการการใช้ประโยคและถ้อยคำที่กระชับ สละสลวย มีการใช้คำศัพท์และสำนวนที่ถูกต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการสื่อสาร

รูปแบบการเรียน

 • เป็นการฝึกการเขียนเพื่อใช้ในการเขียนรายงานและการไปศึกษาต่อ
 • เรียนเป็นกลุ่มขนาดเล็กไม่เกิน 9 คน เพื่อที่อาจารย์สามารถดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และนักเรียนได้ความรู้อย่างเต็มที่
 • ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการเขียนที่ดีและถูกต้องจากครูผู้เชี่ยวชาญชาวไทย
 • ผู้เรียนจะได้รับมอบหมายงานเขียนให้ฝึกเขียนในรูปแบบต่างๆ จากครูผู้สอน และจะได้รับการคำแนะนำเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเขียนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการเขียนในรูปแบบต่างๆ และสามารถเขียนบทความภาษาอังกฤษ หรืองานเขียนหลากหลายรูปแบบได้อย่างมั่นใจ
 • สำหรับผู้ที่จะใช้เตรียมสอบ IELTS สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบการเขียนเพื่อให้ได้คะแนนสูงตามต้องการ
 • สามารถนำความรู้จากหลักสูตรนี้ไปใช้ต่อยอดในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี-โท และปริญญาเอก และใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • อาจารย์จะช่วย Comment และตรวจให้อย่างละเอียดแบบตัวต่อตัว เพื่อช่วยพัฒนาการเขียนให้กับนักเรียนได้อย่างเห็นผล และสามารถทำคะแนนได้สูง เนื่องจาก Part Writing มักจะเป็นทักษะที่นักเรียนไทยทำคะแนนได้ไม่ค่อยดี

ESSAY STRUCTURE

CONTENTS AIMED FOR IELTS

 • How to use cohesive devices
 • How to use punctuations
 • How to write basic sentences
 • How to write paragraphs
 • How to write academic essays
 • Change & Consequences
 • The importance of the past
 • Machines, cycles and processes
 • Education
 • Youth
 • Culture
 • Arts and sciences
 • Nature
 • Health
 • Individual and society

นักเรียนหลายๆ คน เห็นว่าตัวเองก็พอเขียนข้อความภาษาอังกฤษได้ โดยเฉพาะการเขียนอีเมล ติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน หรือเรื่องการเรียน

จึงไม่แน่ใจว่า ตัวเองจำเป็นต้องเรียนการเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ เราขอตอบคำถามด้วยตัวอย่างเหล่านี้จากงานเขียนจริงของนักเรียนค่ะ

ก่อนเรียน writing

COMMENT: นอกจากประเด็นด้านไวยากรณ์แล้ว นี่ยังเป็นคำนำที่สั้นเกินไปด้วย และขาดองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดคือ THESIS STATEMENT

ถ้าเขียนได้ประมาณนี้ทั้งเรื่อง เกรงว่าจะได้ไม่เกิน IELTS Writing Band 4.0 ค่ะ

หลังเรียน writing จบ

COMMENT: ความผิดพลาดด้านไวยากรณ์น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ที่สำคัญ คือโครงสร้างของคำนำที่สมบูรณ์ขึ้น เนื้อหากระชับได้ใจความ THESIS STATEMENT

ประสบความสำเร็จ ทำให้ผู้อ่านทราบว่า ในส่วนของ BODY จะพูดเกี่ยวกับประเด็นอะไรบ้าง ถ้าเขียนได้ประมาณนี้ทั้งเรื่อง จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า Writing Band 6.0 แน่นอนค่ะ

ตารางเรียน Academic Writing

Download ตารางเรียนคอร์ส Fundamentals of Academic Writing

 

ค่าเรียน (Course fee) : 13,500 บาท (ราคารวมเอกสารประกอบการเรียนแล้ว)

Promotion – ถ้าสมัคร คอร์สเรียน Academic Writing นี้ คู่กับ คอร์สเรียน IELTS Preparationได้รับส่วนลดพิเศษ สองคอร์ส เหลือเพียง 30,000 เท่านั้นค่ะ
ผู้สอน
98
เนื้อหาของคอร์ส
94
เอกสารประกอบการสอน
96
เจ้าหน้าที่
98
Summary rating from 4882 user's marks. You can set own marks for this article - just click on stars above and press "Accept".
97
Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)