ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

[IELTS Vocab] Lexical ambiguity ความกำกวมทางความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ความกำกวมทางความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษและวิธีแก้ไข

ในบทความเมื่อเดือนที่แล้ว เพื่อนๆ คงจะคุ้นเคยกับ “ความกำกวม” ทางด้านโครงสร้างของภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่โครงสร้างหรือรูปประโยคหนึ่งสามารถตีความได้มากกว่าหนึ่งความหมายไปแล้วนะคะ ในบทความตอนนี้ เราจะมาพูดถึงความกำกวมอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีความสำคัญเช่นกันในด้านการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษ นั่นก็คือ ความกำกวมทางความหมาย หรือ lexical ambiguity” ค่ะ

ความกำกวมทางความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ความกำกวมทางความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ความกำกวมทางความหมายเป็นปรากฏการณ์ที่คำศัพท์คำหนึ่งสามารถให้ความหมายได้มากกว่าหนึ่งความหมาย ยังไงล่ะคะ ยกตัวอย่างเช่น ในภาษาไทย คำว่า “ขัน” สามารถตีความหมายได้มากกว่าหนึ่งความหมาย โดยอาจจะหมายถึง “ตลกขบขัน” หรือ “ไก่ร้องขัน” หรือ “ขันเชือกให้แน่น” หรือ “ภาชนะใช้ตักน้ำ” ก็ได้ การจะตีความหมายของคำดังกล่าว อาจจะต้องใช้การอธิบายขยายความในประโยคเพิ่มเติม หรือ ใช้คำอื่นแทนเพื่อมิให้เกิดความกำกวม หรือ อ้างอิงจากปริบทในการสื่อสาร ก็ได้ค่ะ

ความกำกวมทางความหมายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผู้สอบ IELTS ควรระวังไม่ให้เกิดขึ้นในการสอบทั้งประเภทของการเขียนและการพูดสนทนานะคะ เพราะถ้าเพื่อนๆ ใช้คำที่มีความหมายกำกวม ผู้ตรวจข้อสอบอาจไม่เข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่ออย่างแท้จริง เป็นเหตุให้เพื่อนๆ เสียคะแนนไปโดยใช่เหตุนะคะ ดังนั้น เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ ขอแนะนำให้เพื่อนๆ สื่อสารทั้งพูดและเขียนอย่างระมัดระวัง ใช้คำให้ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการหรือจุดประสงค์ในการสื่อสารของเราเอง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนนะคะ เพราะไม่ใช่เรื่องของกฎไวยากรณ์ของภาษาแต่เพียงอย่างเดียว ยังรวมไปถึงความเข้าใจปริบทของการสื่อสารด้วยค่ะ

ว่าถึงความหมายของ Lexical Ambiguity โดยคร่าวๆ แล้ว เรามาดูกันดีกว่าว่าในภาษาอังกฤษ มีคำใดบ้างที่จัดได้ว่ากำกวมทางความหมาย เพื่อให้เพื่อนๆ ระมัดระวังในการใช้และจดจำให้ขึ้นใจกันดีกว่าค่ะ

Bank ไม่น่าเชื่อว่าคำง่ายๆ คำนี้ที่เพื่อนๆ คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กจะมีความหมายที่กำกวมไปได้ แต่ก็เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะคำนี้มีความหมายว่า ธนาคาร หรือ ริมฝั่งแม่น้ำ ก็ได้ เช่น ประโยคที่ว่า

We finally reached the bank.

อาจจะหมายถึง “เรามาถึงธนาคารกันเสียที” หรือ “เรามาถึงริมฝั่งน้ำกันเสียที” ก็ได้

วิธีแก้ความกำกวมในกรณีนี้ อาจจะต้องอธิบายขยายความให้มากขึ้นเช่น

We finally reached the bank of China. (ถ้าต้องการหมายถึงธนาคาร)

We finally reached the bank of the river Chao Phraya. (ถ้าต้องการหมายถึงริมฝั่งน้ำ)

 

Bachelor คำนี้ก็กำกวมนะคะ เพราะหมายถึง ชายโสด หรือ ผู้ที่ศึกษาจบปริญญาตรี หรือแมวน้ำตัวผู้ที่ยังไม่ได้ผสมพันธุ์กับตัวเมีย ก็ได้ค่ะ

ในประโยค The bachelor has already died. จึงสามารถตีความได้ถึงสามทาง ดังนั้น เพื่อนๆ จึงต้องใช้การอธิบายขยายความให้มากขึ้นหรือใช้คำอื่นที่มีความหมายเดียวกันแทนก็ได้ค่ะ เช่น

The bachelor boy has already died. (ถ้าต้องการหมายถึงชายโสด)

The bachelor degree graduate has already died. (ถ้าต้องการหมายถึงผู้ที่เรียนจบปริญญาตรี)

The young male unmated seal has already died. (ถ้าต้องการหมายถึงแมวน้ำตัวผู้)

 

Bear คำนี้มีความหมายว่า ให้กำเนิดบุตร ” หรือ “อดทน ก็ได้ ดังนั้นในประโยคที่ว่า

Mary can not bear children anymore.

จึงอาจจะมีความหมายว่า “แมรี่ไม่สามารถมีบุตรได้อีกต่อไป” หรือ “แมรี่ไม่อาจทนพวกเด็กๆ ได้ต่อไป” ก็ได้

เพื่อให้ความหมายกระจ่างขึ้น เราจึงต้องเปลี่ยนคำใหม่หรือสร้างประโยคใหม่ที่มีความหมายตามที่เราต้องการจะสื่อเพื่อมิให้กำกวมนะคะ

Mary can not give birth to any child anymore. (ถ้าต้องการหมายถึงการให้กำเนิดบุตร)

Children make Mary lose her patience. (ถ้าต้องการหมายถึงความอดทน)

 

List คำนี้ก็กำกวมนะคะ ในบางปริบทอาจจะหมายถึงบัญชีรายชื่อ หรืออาจหมายถึง ความเอียงของเรือ ก็ได้ ดังนั้น ในประโยค The captain corrected the list. อาจหมายถึง The captain corrected the list of passengers. (รายชื่อผู้โดยสาร) หรือ The captain corrected the tilt of the ship. (แก้ไขความเอียงของเรือ) ก็ได้ค่ะ

 

Found คำนี้ถ้าใช้เป็นกริยารูปอดีตจะหมายถึง “ค้นพบ” หรือ “หาพบ” ก็ได้ แต่ถ้าใช้เป็นกริยาในรูปปัจจุบันก็จะหมายถึง “ก่อตั้ง”

ในประโยคที่ว่า They found a hospital and a school in the remote area of northern England. จึงก่อให้เกิดความหมายที่กำกวมตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น แต่ถ้าเพื่อนๆ ใช้คำศัพท์คำอื่นๆ มาแทนคำนี้ ก็จะช่วยทำให้ความหมายชัดเจนขึ้นนะคะ

They discovered a hospital and a school in the remote area of northern England. (ความหมายแรก)

They established a hospital and a school in the remote area of northern England. (ความหมายที่สอง)

 

Duck ไม่น่าเชื่อ (อีกแล้ว) นะคะว่าคำนี้จะมีความหมายกำกวมไปได้ เพราะอาจแปลได้ว่า เป็ด ตามที่เพื่อนๆ รู้จักกัน หรือ ผลุบตัว ก็ได้

I saw her duck.

อาจจะมีความหมายว่า “ฉันเห็นเป็ดของเธอ” หรือ “ฉันเห็นเธอผลุบตัวให้ต่ำลงไป” ก็ได้ เพื่อนๆ จึงต้องเขียนประโยคใหม่โดยใช้โครงสร้างให้ชัดเจนกว่านี้นะคะ

Her duck, I saw. หรือ Her duck was seen (by me). (ถ้าต้องการพูดถึงเป็ด)

I saw her kneel down. หรือ I saw her dive down. (ถ้าต้องการแปลว่าย่อตัวลงหรือดำลงไปใต้น้ำ)

เห็นไหมคะว่า คำง่ายๆ ที่เพื่อนๆ ใช้เป็นประจำนั้น ก็สร้างความกำกวมทางความหมายได้ไม่น้อย หากเราไม่ระมัดระวังอย่างเพียงพอนะคะ ดังนั้น ถ้าเพื่อนๆ รู้ตัวว่าเกิดความกำกวมทางความหมายในการสื่อสารแล้วล่ะก็ ต้องรีบแก้ไขด้วยการใช้การอธิบายขยายความ หรือเปลี่ยนโครงสร้างประโยคใหม่ หรือเลือกใช้คำศัพท์อื่นที่มีความหมายเดียวกันนะคะ ทักษะนี้สามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเองไปพร้อมๆ กับการเรียนที่สถาบันนะคะ

โชคดีในสอบทุกคนค่ะ 🙂

Oxbridge Institute – สถาบันติวเพื่อสอบ IELTS โดยเฉพาะ

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)