ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

ระวัง! ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ 10 ประการในการทำข้อสอบ IELTS (ตอนที่ 2)

ระวัง! ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ 10 ประการในการทำข้อสอบ IELTS (ตอนที่ 2)

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับสอบ IELTS

ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

คราวที่แล้ว เพื่อนๆ ได้รู้ว่ามีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ห้าข้อในการทำข้อสอบ IELTS ไปแล้วนะคะ ในตอนนี้ เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์อีกห้าข้อที่เพื่อนๆ บางคนอาจเผอเรอทำกันอยู่เพื่อเป็นข้อเตือนใจไม่ให้ทำผิดอีกนะคะ

ไม่รอช้าค่ะ เรามาดูกันเลยดีก่าว่าข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์อีกห้าประการนั้น มีอะไรบ้าง

  6. การใช้เครื่องหมาย Comma

เครื่องหมาย Comma หรือ เครื่องหมายลูกน้ำนั้น มักจะเป็นปัญหากับผู้เรียนภาษาอังกฤษอย่างเราๆ ไม่มากก็น้อยนะคะ เรามาดูกันว่า โดยสรุปแล้ว จะใช้เครื่องหมายนี้ในสถานการณ์ใดบ้าง ส่วนมากจะเป็นการใช้เพื่อเขียนเรียงความค่ะ

 • เราจะใช้เครื่องหมายลูกน้ำเพียงหนึ่งครั้งหลัง discourse markers หรือ คำเชื่อมประโยคต่างๆ เช่น firstly, nevertheless, in conclusion หรือ for example ค่ะ ในกรณีนี้ คำเชื่อมประโยคจะต้องขึ้นต้นประโยคหรือลงท้ายประโยคนะคะ เช่น

In conclusion, knowing foreign languages is advantageous for Thai students who would like to study overseas and in Thailand. หรือ

The structure of predication is composed of a subject and a predicate. For example, in the sentence, “Mary is drinking lemon tea.”, Mary is the subject whereas the rest is the predicate.

 • แต่ถ้าคำเชื่อมประโยคนั้นแทรกอยู่ตรงกลางของประโยค โดยที่ประโยคนั้นยังไม่จบสมบูรณ์ เพื่อนๆ จะต้องใช้เครื่องหมายลูกน้ำสองครั้งเพื่อคั่นประโยคเดียวกันค่ะ เช่น

Watching television helps children to boost their creativity. Watching TV too much or too often, nevertheless, is not good for children’s brain development.

 

  7.Verb Tenses

ต่อไปนี้เป็นการสรุปการใช้ Verb Tenses ของภาษาอังกฤษ เพื่อให้เพื่อนๆ จดจำได้ง่ายๆ ในเวลาอันจำกัดค่ะ (จริงๆ รายละเอียดนั้นมีมากมายค่ะ หากต้องการเข้าใจอย่างถ่องแท้ แนะนำคอร์สเรียน Grammar Brush-up ของทางสถาบันนะคะ)

 • Present Simple

ใช้เพื่อพูดเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวัน, ข้อเท็จจริง หรือการกระทำหรือเหตุการณ์ที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริงเสมอ

 • Present Progressive Tense หรือ Present Continuous Tense

ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังพูดอยู่หรือ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคต

 • Present Perfect Simple Tense

ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่ได้ระบุในอดีต แล้วส่งผลลัพธ์ถึงปัจจุบัน

 • Present Perfect Continuous Tense

ใช้กับเหตุการณ์ที่ดำเนินเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องในอดีตจนถึงในขณะที่พูดในปัจจุบัน

 • Past Simple

ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและจบลงไปแล้ว ไม่มีผลต่อปัจจุบันอีกต่อไป

 • Past Progressive Tense หรือ Past Continuous Tense

ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งในอดีต

 • Past Perfect Simple Tense

ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดและจบลงก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีต

 • Past Perfect Progressive Tense หรือ Past Perfect Continuous Tense

ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดอย่างต่อเนื่องและจบลงก่อนที่อีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีตจะเกิดขึ้น

 • Future Simple Tense

ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ก็ไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรือไม่

 • Future Progressive Tense หรือ Future Continuous Tense

ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดอย่างต่อเนื่อง ณ จุดเวลาหนึ่งๆ ในอนาคต

 • Future Perfect Simple Tense

ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดและจบสิ้นลง ณ จุดเวลาหนึ่งๆ ในอนาคต ก่อนที่อีกเหตุการณ์หนึ่งในอนาคตจะเกิดขึ้น

 • Future Perfect Progressive Tense หรือ Future Perfect Continuous Tense

ใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดและจบสิ้นลง ณ จุดเวลหนึ่งๆ ในอนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่มีความต่อเนื่องของการกระทำ ก่อนที่อีกเหตุการณ์หนึ่งในอนาคตจะเกิดขึ้น

Remarks : Past Perfect Progressive Tense และ Future Perfect Progressive Tense มีโอกาสใช้งานในการสอบ IELTS น้อยมากค่ะ เน้นจำอีก 10 tenses ที่เหลือ ก็เพียงพอสำหรับการได้คะแนนสูงๆ แล้วนะคะ

  8.การใช้บุพบทในภาษาอังกฤษ

การใช้บุพบทมักจะเป็นปัญหาสำหรับเพื่อนๆ บางคน ต่อไปนี้เป็นรายการย่อๆ ของบุพบทภาษาอังกฤษที่เรามักจะใช้กันบ่อยๆ และใช้ผิดอยู่นะคะ

 • Bad at (something), Good at (something), Surprised at (something)
 • Pleased about (something)/ Pleased with (someone), Angry about (something)/Angry with (someone), Disappointed about (something)/Disappointed with (someone) แต่ Worried about (something or someone)
 • advantage/disadvantage of, example of, number of, percentage of, use of

 

  9.การใช้ Apostrophe

เราจะใช้เครื่องหมาย Apostrophe ในภาษาอังกฤษ เพียงสองกรณีเท่านั้น นั่นคือ

4.1 เมื่อเราต้องการย่อคำ โดยเฉพาะในการย่อกริยาช่วยในประโยคปฏิเสธ เช่น doesn’t, can’t, shouldn’t, mustn’t เป็นต้น และ

4.2 ในกรณีที่จะแสดงความเป็นเจ้าของระหว่างคำนามสองคำ เช่น Mary’s brother, the king’s speech, John’s radio เป็นต้น

Remarks : สำหรับการสอบในส่วนของ Writing ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้ Apostrophe แบบในข้อ 4.1 นะคะ เพราะ สำหรับสไตล์การเขียนที่เป็นวิชาการ ห้ามย่อคำในลักษณะนี้ค่ะ แต่ถ้าเป็นการสอบทักษะอื่นๆ ก็เต็มที่ไปเลยค่า

 

  10.การสะกดคำผิด

คำบางคำในภาษาอังกฤษ ยังคงเป็นคำที่นักเรียนไทยยังเขียนหรือสะกดผิดกันอยู่เป็นประจำ ขอให้เพื่อนๆ ช่วยจดจำคำเหล่านี้แล้วสะกดให้ถูกต้องด้วยนะคะ

 • to / too
 • there / their
 • though / through
 • programme
 • accommodation
 • advertisement
 • beginning
 • commercial
 • country
 • Wednesday
 • February
 • occurred
 • practice

 

สุดท้ายนี้ อยากจะขอเตือนเพื่อนๆ ว่า ไวยากรณ์มีความสำคัญสำหรับผู้สอบ IELTS นะคะ อย่าคิดว่าไม่มีข้อสอบไวยากรณ์แล้ว ผู้ตรวจข้อสอบจะไม่เช็คความรู้ทางไวยากรณ์ของเราค่ะ ส่วนใหญ่ ผู้สอบที่ได้ Overall band score 6.0 จะมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์อยู่ถึง 25% ดังนั้น ถ้าเพื่อนๆ อยากจะได้แบนด์ที่สูงกว่านี้ ก็จะต้องมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ให้น้อยที่สุดนะคะ

โชคดีค่ะ 🙂

Oxbridge Institute

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)