ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

ระวัง! ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ 10 ประการในการทำข้อสอบ IELTS (ตอนที่ 1)

ระวัง! ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ 10 ประการในการทำข้อสอบ IELTS (ตอนที่ 1)

ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในการสอบ IELTS

ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ในการสอบ IELTS

ในการทำข้อสอบ IELTS แม้ว่าจะไม่มีส่วนของคำถามไวยากรณ์ภาษาอังกฤษมาให้ผู้สอบทำแยกต่างหากก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ตรวจข้อสอบหรือ examiner จะไม่ใส่ใจในส่วนนี้นะคะ จริงอยู่ที่ในการสนทนา เพื่อนๆ อาจพูดผิดไวยากรณ์ได้บ้าง ถ้าอนุโลมกันว่าไม่ทำให้การสื่อสารสะดุด ติดขัด หรือผิดวัตถุประสงค์ การสื่อสารด้วยการพูดที่ไม่ถูกไวยากรณ์บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในการสอบ IELTS นอกจากจะทำให้เพื่อนๆ เสียคะแนนโดยใช่เหตุแล้ว ยังถูกผู้ตรวจข้อสอบมองว่าไม่มีความรู้ที่เข้มข้นทางด้านภาษาอังกฤษพอเพียง อย่างนี้แล้วจะไปอ่านหรือเขียนให้เกิดความเข้าใจก็คงยาก

เห็นมั้ยคะว่า การเรียนไวยากรณ์และการมีความรู้ด้านหลักภาษานั้น จะช่วยเพื่อนๆ ได้มากแค่ไหน นอกจากจะทำให้เราสอบได้คะแนนดีแล้ว ยังสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับสาร โดยเฉพาะเจ้าของภาษาว่าเรามีความรู้ดี หรืออาจจะดีกว่าเจ้าของภาษาก็ได้ค่ะ ดังนั้นเพื่อนๆ ควรเอาใจใส่กับการเรียนไวยากรณ์ของภาษาอังกฤษให้เท่าๆ กับการฝึกพูด ฟัง อ่านและเขียนนะคะ

สำหรับเพื่อนๆ ที่มีความรู้ทางไวยากรณ์เข้มแข็งแล้ว บทความนี้จะช่วยทบทวนและเตือนความจำให้แก่เพื่อนๆ ว่า ในการทำข้อสอบ IELTS มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษใดบ้างที่เราควรจะระมัดระวัง ค่ะ มาเริ่มกันเลย

 1. การใช้ The

การใช้ The หรือไม่ใช้นั้น เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับเพื่อนๆ บางคนมากเลยใช่มั้ยคะ เรามาดูสรุปกันดีกว่าว่า เมื่อไรจะต้องใช้ The

 • เมื่อคำนามนั้นได้รับการกล่าวถึงมาแล้ว และเป็นการเจาะจงในการสื่อสาร เช่น I have a car. The car is expensive.
 • เมื่อคำนามนั้นหมายถึงสิ่งที่มีอยู่ในโลกเพียงสิ่งเดียว เช่น The environment, The earth, The world, the bible เป็นต้น
 • ใช้คู่กับการบอกลำดับตัวเลข เช่น The first, the second, the fifth
 • ใช้กับคำคุณศัพท์หรือคำวิเศษณ์เปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น the best, the poorest, the healthiest
 • ใช้กับสถานที่บางแห่งหรือประเทศบางประเทศ เช่น the United States of America, the Maldives, the United Kingdom
 • ใช้กับคำนามที่เป็นนามธรรมเพื่อบรรยายถึงสภาพ, กระบวนการ, คุณภาพหรือการเปลี่ยนแปลง เช่น Over the years, the development of Asian countries has accelerated.

เมื่อไรที่ไม่ต้องใช้ The

 • เมื่อเพื่อนๆ ต้องการพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความหมายทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง โดยสิ่งนั้นๆ จะอยู่ในรูปพหูพจน์แทน ถ้าเป็นคำนามที่นับได้และอยู่ในรูปเอกพจน์ ถ้าเป็นคำนามที่นับไม่ได้ เช่น Water will boil when it is heated. หรือ Dogs are one of the most favorite pets.
 • ประเทศบางแห่งไม่ต้องมี the เช่น Thailand, China, Mexico, Portugal, Malaysia เป็นต้น

 

 1. คำนามที่นับได้และนับไม่ได้

ในภาษาอังกฤษ คำนามบางประเภทเป็นคำนามนับได้ นั่นคือ สามารถอยู่ในรูปเอกพจน์และพหูพจน์ได้ แต่ก็มีคำนามบางประเภทที่นับจำนวนไม่ได้ จึงอยู่ในรูปเอกพจน์ได้อย่างเดียว ได้แก่ Advice, Advertising, Food, Information, Knowledge, Education, Money, Traffic, Shopping, Travel, Entertainment, Happiness, Literature, Work, Research

ถ้าเห็นคำนามเหล่านี้เมื่อไร เพื่อนๆ ต้องไม่ใช้ article a หรือ an, คำบอกจำนวน เช่น one, three หรือ คำกริยาที่เป็นรูปพหูพจน์ เด็ดขาดนะคะ เพราะถือว่าเป็นคำนามที่นับไม่ได้และอยู่ในรูปเอกพจน์เสมอ

 

 

 1. Noun – Verb Agreement

เพื่อนๆ ต้องระลึกเสมอว่า ในภาษาอังกฤษ คำกริยาจะต้องมี agreement กับคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคที่มากำกับเสมอ นั่นคือ ถ้าคำนามนั้นอยู่ในรูปเอกพจน์ กริยาก็ต้องเป็นเอกพจน์ด้วย ถ้าคำนามอยู่ในรูปพหูพจน์ กริยาก็ต้องเป็นรูปพหูพจน์ด้วย โดยเฉพาะคำนามที่ทำหน้าที่เป็นประธานเอกพจน์หรือพหูพจน์บุรุษที่สาม

Some food is in the kitchen.

Some people are very lazy.

 

 1. กริยา –ing และ กริยาแบบ to infinitive

กริยาบางตัว เช่น suggest, recommend, practice, mind, keep, involve, imagine, give up, finish, enjoy, deny, consider, carry on, avoid เป็นต้น จะตามด้วยกริยาที่เติม –ing

I am bored with Ben as he often keeps talking when I want him to listen to me.

Last month, he enjoyed studying mathematics with a Thai teacher.

ในขณะที่ กริยา learn, would like, want, seem, refuse, promise, prepare, offer, learn, hope, help, deserve, decide, afford, ask จะตามด้วย to infinitive นะคะ

Because my boss offered to help me, I could finish the work early.

Nest year, I hope to go to Paris with my family.

 

 1. การใช้ article a/an ร่วมกับนามวลีบางประเภท

คำนามบางประเภท โดยเฉพาะนามวลีที่ประกอบขึ้นจากคำคุณศัพท์ จำเป็นต้องใช้ article a หรือ an ร่วมด้วยเสมอ ได้แก่ a massive improvement, an overall majority, a small percentage, a strong argument เป็นต้น คำนามวลีเหล่านี้แม้จะเป็นคำนามนับไม่ได้ แต่ต้องเกิดร่วมกับ article เสมอค่ะ

คำเหล่านี้ เพื่อนๆ อาจจะต้องจดจำเป็นคำๆ ไปเพราะเป็นคำศัพท์เฉพาะ ไม่มีกฎตายตัวนะคะ

 

เห็นมั้ยคะว่า ไวยากรณ์นั้นมีความสำคัญเพียงใดต่อการทำข้อสอบและการสื่อสารในภาษาอังกฤษ ยังไม่หมดแค่นี้นะคะ คราวหน้า เราจะมาต่อกันอีกสำหรับข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์อีกห้าข้อที่เพื่อนๆ ต้องระวังในการทำข้อสอบ IELTS ค่ะ 🙂

อ่านกันต่อด้านล่างได้เลยค่ะ

ระวัง! ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ 10 ประการในการทำข้อสอบ IELTS (ตอนที่ 2)

Oxbridge Institute

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)