ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

[IELTS Tips] สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจที่น่าสนใจ (ตอนที่ 2)

[IELTS Tips] สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจที่น่าสนใจ (ตอนที่ 2)

          เพื่อนๆ ที่ติดตามอ่านบทความนี้ในตอนแรกคงจะได้สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจไปใช้ในการสื่อสารและการสอบ IELTS ทั้งทักษะการอ่าน การพูด และการเขียนไปไม่น้อยเลยใช้มั้ยคะ แต่เนื่องจากสำนวนภาษาอังกฤษในประเด็นหัวข้อนี้ยังมีอีกมาก จึงยกมานำเสนอในตอนที่สองเพื่อให้เพื่อนๆ ได้จดจำนำไปใช้กันอีกค่ะ

ใครยังไม่ได้อ่านตอนแรก กลับไปอ่านได้ตามนี้นะคะ

[IELTS Tips] สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐกิจที่น่าสนใจ (ตอนที่ 1)

ในตอนท้ายของบทความนี้จะเป็นตัวอย่างของการนำสำนวนบางสำนวนที่นำเสนอมาไปใช้ในข้อสอบ IELTS นะคะ เพื่อให้เพื่อนๆ เห็นแนวทางการประยุกต์ใช้ค่ะ

สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเงิน

สำนวนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเงิน

Labor of Love สำนวนนี้มีความหมายถึง งานที่ทำด้วยใจรัก จะได้สิ่งตอบแทนหรือไม่นั้น ไม่สำคัญเพราะเป็นงานที่ทำด้วยความพอใจของแต่ละคนค่ะ

ตัวอย่าง  Although most of his time is dedicated to business, John likes to read for the blind when he has free time. It’s his labor of love.

แม้ว่าเวลาส่วนใหญ่ของจอห์นจะทุ่มให้กับธุรกิจ แต่เมื่อมีเวลาว่าง เขาชอบอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟัง เพราะเป็นงานที่เขาทำด้วยใจรัก

Keep one’s head above water สำนวนนี้แปลว่า พยายามไม่สร้างหนี้สินให้กับธุรกิจของตนเองจ้ะ

ตัวอย่าง  Amidst the current economic crisis, small and medium businesses are trying very hard to keep their head above water.

ในสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจเช่นนี้ บรรดาธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางต่างพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะไม่สร้างหนี้สินให้กับตนเอง

 

Licence to print money สำนวนนี้มีความหมายถึงการได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ประกอบกิจการหรือกิจกรรมที่ได้รายได้โดยง่าย เช่น

A five-year contract to translate the website for this company is a licence to print money.

สัญญาการแปลเวบไซท์ระยะเวลาห้าปีให้กับบริษัทนี้ถือเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้อย่างง่ายดายประเภทหนึ่ง

 

Make ends meet สำนวนนี้ใช้กันบ่อยทีเดียวทั้งในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ มีความหมายถึงการใช้เงินแบบชักหน้าไม่ถึงหลัง หรือเดือนชนเดือนนั่นเอง

ตัวอย่าง With four children and a mother to take care of, Tim found that his salary could not help him make ends meet.

เนื่องจากต้องดูแลลูกๆ สี่คนและแม่อีกหนึ่งคน ทิมพบว่าเงินเดือนที่มีไม่สามารถช่วยให้เขาชักหน้าให้ถึงหลังได้

 

See color of someone’s money สำนวนนี้หมายถึงความต้องการให้แน่ใจว่าบุคคลที่เราเกี่ยวข้องทางธุรกรรมนั้นจะมีเงินให้เราจริงๆ ก่อนที่จะตกลงทำธุรกิจกัน

ตัวอย่าง Before shipping the goods, I have to see color of money of a company that make an order.

ก่อนจะส่งสินค้า ผมจำเป็นต้องแน่ใจว่าบริษัทที่สั่งสินค้านั้นมีเงินจ่ายจริงๆ

 

Nest egg แปลสำนวนนี้ง่ายๆ เลยว่า “เงินออม” ค่ะ เช่น

Ten per cent of one’s salary should be deposited in a savings account as a nest egg when he or she unemployed or retire.

คนเราควรออมเงินร้อยละ 10 จากเงินเดือนที่ได้รับเพื่อใช้ในกรณีตกงานหรือเกษียณอายุ

 

Play the market สำนวนนี้หมายถึงการซื้อหุ้นเพื่อขายเก็งกำไร เข้าทำนอง จับเสือมือเปล่า ยังไงล่ะคะ

Despite serious warning of his broker, Dan is still playing the market.

โดยไม่สนคำเตือนอย่างจริงจังของนายหน้าค้าหุ้น แดนยังคงซื้อหุ้นเพื่อขายเก็งกำไรต่อไป

 

On a shoestring สำนวนนี้เป็นความเปรียบจ้ะ หมายถึงการดำเนินชีวิตหรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใช้จ่ายเงินน้อย

When I was a master degree student in England, I had to be on a shoestring because the cost of living there was high.

ตอนนี้ผมเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษ ผมต้องอยู่อย่างประหยัดเพราะค่าใช้จ่ายที่นั่นสูง

 

คราวนี้เรามาดูกันว่าจะใช้สำนวนในบทความนี้เพื่อทำข้อสอบ IELTS อย่างไรบ้าง    ยกตัวอย่าง เช่น

สำนวน On a shoestring สามารถใช้ในการสอบสนทนาได้หลายหัวข้อ เช่น ถ้าเพื่อนๆ ต้องการเล่าให้ examiner ฟังว่าเพื่อนๆ มีประสบการณ์การเดินทางไปหลายประเทศโดยใช้ค่าใช้จ่ายเพียงน้อยนิด ก็สามารถใช้สำนวนนี้แต่งประโยคพูดได้ว่า

I had an experience of travelling to many countries in Europe on a shoestring.

(ผมมีประสบการณ์เดินทางไปในหลายๆ ประเทศในทวีปยุโรปด้วยเงินเพียงน้อยนิด)

 

สำนวน Nest egg สามารถนำไปใช้เขียนเรียงความใน task 2 เกี่ยวกับครอบครัวและลูกๆ ได้นะคะ เช่น

Parents should raise awareness of their children about saving nest egg when they grow old.

 (พ่อแม่ควรมีส่วนปลูกฝังลูกๆ ให้รู้จักเก็บออมไว้ใช้จ่ายยามแก่ตัวลง)

 

เช่นเดียวกัน สำนวน Labor of love สามารถใช้เขียนเรียงความหรือพูดเกี่ยวกับคุณลักษณะของตัวเองก็ได้ เช่น

My favorite pastime is teaching English to the disadvantaged children. Although I do not get paid at all, it is my labor of love.

(งานอดิเรกของดิฉันคือการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กด้อยโอกาส แม้ว่าจะไม่ได้ค่าตอบแทนก็ตาม แต่ดิฉันก็ทำด้วยใจรัก) แหม! ช่างเป็นคำพูดแบบนางงามโดยแท้

 

ในครั้งหน้า จะเป็นสำนวนในหัวข้อเกี่ยวกับอะไรนั้น ขอให้เพื่อนๆ ติดตามกันต่อไปนะคะ อย่าลืมท่องศัพท์และนำสำนวนเหล่านี้ไปใช้ละกันนะคะ จะช่วย boost band score ได้แน่นอนเลยค่ะ 🙂

Oxbridge Institute

 

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)