ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

[English Idioms] สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ ตอนที่ 1

สำนวนภาษาอังกฤษที่มีต้นกำเนิดมาจากการกระทำหรือความประพฤติของมนุษย์

(ตอนที่ 1)

สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

สำนวนภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

ไม่น่าแปลกใจที่ในภาษาอังกฤษจะมีสำนวนที่เกี่ยวข้องหรือมีต้นกำเนิดมาจากการกระทำหรือความประพฤติของมนุษย์อยู่มากมาย เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม จึงทำให้ต้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อื่นอยู่เสมอ เช่นเดียวกับการใช้ภาษาในการสื่อสาร

ในบทความนี้ เพื่อนๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสำนวนที่มีต้นกำเนิดมาจากการกระทำต่างๆ ของมนุษย์ โดยสำนวนเหล่านั้นจะมีความหมายที่แตกต่างหลากหลายกันออกไป และน่าสนใจในการจดจำนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการทำข้อสอบ IELTS ด้วย

ในตอนท้ายบทความนี้จะเป็นตัวอย่างของการใช้สำนวนเหล่านี้ในการสอบ IELTS โดยเฉพาะการสอบสนทนาภาษาอังกฤษกับ examiners ซึ่งถ้าเพื่อนๆ รู้จักเลือกใช้สำนวนในการสนทนาก็จะทำให้การสื่อสารไม่น่าเบื่อ ประทับใจผู้ฟัง และได้แบนด์ที่สูงขึ้นในท้ายที่สุด

 

Add fuel to the flames

สำนวนนี้มีความหมายที่ตรงกับสำนวนไทยอย่างที่พูดกันว่า เอาน้ำมันไปราดกองไฟ นั่นคือ การกระทำใดๆ ที่มีแต่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้น นั่นเอง

He did not complete the project, and his apologies added fuel to the flames because his boss and his colleagues considered them unreasonable at all.

เขาไม่ทำโครงการให้เสร็จสิ้นและคำขอโทษของเขาก็มีแต่จะทำให้สถานการณ์แย่ลง เพราะทั้งเจ้านายและเพื่อนร่วมงานเห็นว่าเป็นคำขอโทษที่ไม่มีเหตุผลเอาเสียเลย

 

All ears

          สำนวนนี้มีความหมายว่า ฟังอย่างตั้งใจ หรือ รับฟังด้วยความเอาใจใส่ เป็นต้น

I was all ears because I wanted to know his story.

ฉันตั้งใจฟังเพราะอยากรู้เรื่องราวที่เขาเล่า

 

Backseat driver

          ผู้โดยสารที่ให้คำแนะนำที่ไม่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นที่ต้องการของคนขับ ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Backseat driver นั่นเองค่ะ

Don’t be a backseat driver. She knows how to get to the hotel although we haven’t been there before.

อย่าแนะนำอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์หน่อยเลย เพราะเธอรู้ว่าจะไปถึงโรงแรมได้อย่างไรแม้ว่าเรายังไม่เคยไปมาก่อนก็ตาม

 

Balancing act

สำนวนนี้มีความหมายว่า สร้างสมดุลย์ให้กับกิจกรรมหรือการกระทำต่างๆ

Performing a balancing act between work and family is important for women nowadays.

การสร้างสมดุลย์ให้กับการทำงานและครอบครัวถือเป็นเรื่องสำคัญของผู้หญิงในปัจจุบันนี้

 

Bark up the wrong tree

สำนวนนี้หมายถึงการทำผิดพลาดเนื่องจากมีทัศนคติหรือความเชื่อที่ผิด

The boss barked up the wrong tree when he asked Jim to translate the contract. He did not know French.

เจ้านายทำผิดพลาดไปเมื่อเขาขอให้จิมช่วยแปลสัญญา เพราะจิมไม่รู้ภาษาฝรั่งเศส

 

Bite the hand that feeds you

          สำนวนนี้แปลเป็นคำไทยๆ ได้ว่า อกตัญญู หรือ ไม่รู้บุญคุณคนที่ให้ความช่วยเหลือ นั่นเอง

If you say bad things about those who give you some help when needed, you are biting the hand that feeds you.

ถ้าคุณพูดถึงคนที่ให้ความช่วยเหลือในทางเสียหาย คุณก็เป็นผู้ที่ไม่รู้จักบุญคุณของผู้อื่น

 

On the bottle

          สำนวนนี้หมายถึง ดื่มเหล้าอยู่เป็นประจำ

Since he lost his job, Darcy has been on the bottle.

ตั้งแต่ดาร์ซี่ตกงาน เขาก็ดื่มเหล้าเป็นประจำ

 

Breathe down one’s neck

          สำนวนนี้มีความหมายว่า จับตาดูการกระทำของผู้อื่นอย่างใกล้ชิดมากจนทำให้ผู้อื่นอึดอัด เหมือนกับการหายใจรดต้นคอผู้อื่นนั่นเองค่ะ

Mary did not feel comfortable today because one of her colleagues seemed to breathe down her neck all day at the office.

แมรี่รู้สึกอึดอัดเพราะเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งดูเหมือนจะจับตาดูการกระทำของเธอทุกฝีก้าวที่สำนักงานในวันนี้

 

ในการสนทนาโดยเฉพาะการสอบพูด IELTS นั้น การใช้คำศัพท์และสำนวนให้เหมาะสมกับโอกาส จะช่วยให้การสื่อความชัดเจนขึ้นและทำให้ผู้สอบเห็นว่าเพื่อนๆ เป็นผู้ที่มีภูมิรู้ภาษาอังกฤษดีอีกด้วยค่ะ

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการจะบรรยายคุณลักษณะของตนเองว่าเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีคุณสมบัติในการศึกษาต่อต่างประเทศ เพื่อนๆ ก็อาจจะใช้สำนวนต่างๆ ผสมกันก็ได้ เช่น

I am sure I will be successful in studying overseas because, besides patience and diligence, I am all ears to what teachers say and know how to perform balancing act between study and extra-curricular activities.

ผมแน่ใจว่าผมจะประสบความสำเร็จในการเรียนต่อต่างประเทศ เพราะนอกเหนือจากความอดทนและขยันหมั่นเพียรแล้ว ผมยังตั้งใจฟังสิ่งที่อาจารย์พูดและรู้วิธีสร้างสมดุลย์ระหว่างการเรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตรอีกด้วย

หรือถ้าเพื่อนๆ ต้องการอภิปรายเกี่ยวกับสภาพสังคม โดยเฉพาะประเด็นทางเศรษฐกิจ ก็อาจจะใช้สำนวนที่ให้มาสรุปความในการพูดทำให้ดูเก๋และทรงภูมิในเวลาเดียวกัน เช่น

In solving recent economic problems in Thailand, the government cannot bark up the wrong tree anymore. Doing so is like adding fuel to the flames, and make the situation even worse.

ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของไทยที่เป็นอยู่ขณะนี้ รัฐบาลไม่สามารถทำผิดพลาดจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอีกต่อไป การกระทำเช่นนี้ก็เหมือนกับการเทน้ำมันเข้ากองไฟและยิ่งทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีก

เห็นมั้ยคะ ใช้สำนวนให้ถูกต้อง โดยการปรับให้เข้ากับปริบทในการสื่อสารก็จะทำให้ภาษาอังกฤษของเพื่อนๆ ดูไฮโซขึ้นเยอะเลย ฝึกกันบ่อยๆ นะคะ โชคดีทุกคนค่ะ 🙂

Oxbridge Institute

 

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)