ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนธันวาคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 ธันวาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 5 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 7 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 3 ธันวาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม ค่ะ

[ติวสอบ IELTS] สรุปเรื่อง Active-Passive Voice (ตอนที่ 2)

สรุปเรื่อง Active-Passive Voice (ตอนที่ 2)

เดือนที่แล้ว ได้มาแนะนำเรื่อง Active และ Passive Voice ขั้นพื้นฐานให้เพื่อนๆ ไปแล้วนะคะ ตอนนี้ เราจะมาว่ากันต่อถึงการใช้รูป Passive Voice ในภาษาอังกฤษและเกร็ดการใช้ในการสอบ IELTS กันค่ะ

Active and Passive Voice for IELTS Test

Active and Passive Voice for IELTS Test

สรุปรูปแบบของ Passive Voice ต่างๆ ของภาษาอังกฤษ

  • กริยาที่เป็น Ditransitive หรือกริยาที่สามารถมีกรรมได้สองตัวคือ กรรมตรง และกรรมรอง เช่น give, tell, ask, send, offer, teach หรือ pay ในประโยคแบบ Active Voice เมื่อแปลงประโยคเป็นรูป Passive Voice แล้ว ทั้งกรรมตรงและกรรมรองสามารถเป็นประธานของประโยคได้ เช่น

For Brexiteers, the vote to leave the EU has given Britons independence. (Active)

For Brexiteers, Britons have been given independence. (Passive) หรือ

For Brexiteers, independence has been given to Britons (by the vote to leave the EU). (Passive)

  • รูปประโยคโครงสร้าง Passive แบบ progressive คือ being ตามด้วย Past Participle (Verb ช่อง 3)

Most Gen Z kids do not like people telling them what to do. (Active)

Most Gen Z kids do not like being told what to do.. (Passive)

  • บางครั้ง โดยเฉพาะในภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ เราอาจใช้ get แทนกริยา be ได้ค่ะ

Hundreds of people got (were) injured from the gun and bomb attack at Istanbul’s Ataturk airport.

  • โครงสร้างประโยค It is said/thought/believed/reported/understood/known/expected/ alleged/considered that … มักจะใช้ในการเขียนหนังสือพิมพ์หรืองานเขียนทางวิชาการหรือในกรณีที่ผู้พูดไม่ทราบแน่นอนว่าใครเป็นผู้พูดที่แท้จริง เช่น

It is thought that Elvis Presley is still alive.

จากประโยคนี้มีความหมายว่า ยังมีคนเชื่อกันว่าเอลวิส เพรสลีย์ ยังมีชีวิตอยู่ ทั้งๆ ที่มีข่าวว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วกว่าสามสิบปี เพื่อนๆ จะเห็นว่า ไม่มีการระบุที่มาของข้อเท็จจริงนี้อย่างแน่นอนว่าใครเป็นผู้พูด ดังนั้น จึงต้องใช้ประโยคโครงสร้างเช่นนี้

It is reported that racial discrimination is on the rise in post-Brexit Britain.

ประโยคนี้มีความหมายว่า  การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติสูงขึ้นในอังกฤษหลัง Brexit ข้อมูลนี้เป็นเรื่องจริง แต่ผู้เขียนไม่จำเป็นต้องบอกว่าใครเป็นผู้รวบรวมสถิติ จึงใช้ It is reported ซึ่งเหมาะสมมากสำหรับการเขียนหนังสือพิมพ์หรืองานเขียนทางวิชาการ

It was expected that England would beat Iceland comfortably.  #EURO2016

ประโยคนี้มีความหมายว่า  มีการคาดการณ์กันว่า ทีมอังกฤษจะชนะทีมไอซ์แลนด์แบบสบายๆ เชือดนิ่มๆ (ที่ไหนได้)  ข้อมูลนี้เป็นการคาดการณ์ของคนทั่วๆ ไป ไม่จำเป็นต้องเจาะจงว่าใครค่ะ

  • โครงสร้างประโยค to be supposed to มีความหมายว่า ควร หรือ เขาว่ากันว่า ก็ได้ เช่น

Politicians are supposed to work for the people.

นักการเมืองควรทำงานเพื่อมวลชน

At this time of the year, it is supposed to be winter.

ในเวลานี้ของปี มันควรจะเป็นฤดูหนาวนะ

 

เราจะใช้ Passive Voice ในการสอบ IELTS ได้อย่างไร

          ในการสอบ IELTS ไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือการเขียน เพื่อนๆ สามารถจะใช้โครงสร้างรูปประโยคแบบ Passive Voice ได้ในหลายๆ กรณี ขอยกตัวอย่างกรณีที่สำคัญๆ ดังต่อไปนี้ค่ะ

  • เมื่อไม่ระบุว่าใครเป็นผู้กระทำกริยานั้นๆ ซึ่งในหลายๆ สถานการณ์ก็ไม่จำเป็นต้องระบุด้วยล่ะ เช่น

In my viewpoint, criminals should be given a second chance in society. (#IELTSTask2)

ประโยคนี้ แสดงความเห็นของผู้เขียนว่า อาชญากรควรได้รับโอกาสที่สองในการใช้ชีวิตแบบคนปกติ ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องระบุว่าใครเป็นผู้ให้โอกาสก็ได้ ไม่ได้จำเป็น

 

  • เมื่อเพื่อนๆ ให้ความสนใจกับผู้ถูกกระทำมากกว่าผู้กระทำ เช่น

A plunge was recorded in the value of pound. (#IELTSTask1 #Trendlanguage)

ประโยคนี้ เน้นว่า ค่าเงินปอนด์ดิ่งลง ผู้เขียนให้ความสนใจกับการดิ่งลงที่ว่า จึงใช้ A plunge เป็นประธานของประโยค

In the next 15 years, more metro lines in Bangkok will be completed. (#IELTSTask2)

ประโยคนี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้เขียนให้ความสนใจกับการสร้างทางรถไฟใต้ดินในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นกรรมของประโยคมากกว่าผู้สร้าง

  • เมื่อต้องการสร้าง Style ที่หลากหลาย เพื่อ boost คะแนนให้เริ่ดๆ  

ทั้งในข้อสอบ Writing & Speaking ผู้สอบไม่ควรใช้โครงสร้างประโยคแบบ Active ตลอดๆ นะคะ การใช้ประโยคโครงสร้างแบบ Passive จึงจะช่วยทำให้ examiner เห็นถึงระดับของภาษาที่สูงกว่าปุถุชนของเราได้ค่ะ

The incident that occurred on 9 September 2001 was not only shocking but also traumatizing for both American and other people over the world. Even after the incident, many of us still remember the big chaos on that day. The planes were hijacked and crashed. One of the highest buildings in the world collapsed. Above all, some families lost their beloved ones as they were tortured or even killed. (#IELTSTask2)

          จากตัวอย่างประโยคข้างต้น เพื่อนๆ จะเห็นว่ามีการใช้โครงสร้างแบบ Active และ Passive ผสมกัน เพื่อสื่อความหมายและสร้างความราบรื่นของการดำเนินเหตุการณ์ในประโยคอีกด้วย เขียนแบบใส่ทั้ง Past tense และ Passive voice แบบนี้ล่ะ ที่จะโดนใจ examiner ควรค่ากับ band 7.0 ขึ้นไปค่า

  • เมื่อต้องการจะให้คำแนะนำ ก็สามารถใช้รูปประโยคแบบ to be supposed to ได้ค่ะ เช่น

For the sake of our next generations, we should protect our environment. (#IELTSTask2)

หรือ

For the sake of our next generations, we are supposed to protect our environment. (#IELTSTask2)

เขียนแบบแรก ก็สื่อความหมายได้ แต่ว่า should + verb 1 ก็ดูพื้นๆ นะคะ ใช้ได้ แต่ไม่ควรใช้บ่อยค่ะ

เขียนแบบที่สอง  สื่อความหมายเหมือนกัน แต่ examiner จะให้คะแนนความยากเพิ่มขึ้นให้นั่นเองนะคะ ลองดูๆ

  • ในกรณีที่เพื่อนๆ ต้องการอ้างอิงความจริงหรือข้อเท็จจริงบางประการซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไป ก็อาจจะใช้โครงสร้าง It is believed/said that ก็ได้ค่ะ เช่น

It is considered/said that money laundering is illegal. (#IELTSTask2)

It is believed that females live longer than males. (#IELTSTask2)

          เห็นมั้ยคะว่า Passive Voice นี้ มีประโยชน์มากมายก่ายกองเลยล่ะ ไม่ว่าจะเป็นการสอบ IELTS หรือการสื่อสารภาษาอังกฤษให้มีสไตล์เป็นของตนเอง ขอให้เพื่อนๆ ลองฝึกฝนและใช้ให้เชี่ยวชาญนะคะ รับรองว่าจะช่วยอัพคะแนนให้ได้ชัวร์ค่ะ

Oxbridge Institute

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)