ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนธันวาคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 5 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 22 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 7 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 16 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม ค่ะ
Beginning a sentence with a number
Beginning a sentence with a number

การเขียน essay เพื่อตอบโจทย์ IELTS นั้น ค่อนข้างยากกว่าการเขียน essay ในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษหลายๆ ประเภท ทั้งนี้ เนื่องจาก examiner ตรวจละเอียดสุดๆ ค่ะ 1 ในประเด็นที่หลายคน มักพลาด ส่วนใหญ่ ก็ด้วยความไม่รู้ คือ เรื่องเกี่ยวกับการเขียนตัวเลข...

READ MORE
Some Difficult Questions in Speaking Part 3 (continued)
Some Difficult Questions in Speaking Part 3 (continued)

คาดว่าหลายๆ คน คงได้ลองคิดคำตอบสำหรับคำถามตัวอย่างในส่วนของการสอบพูดที่ครูโปรยไว้เมื่อวันก่อนแล้วนะคะ ครูจะลองแปลคำถามทั้ง 3 ข้อนี้ เป็นภาษาไทยให้ฟังนะ ว่าที่เราเข้าใจนั้น ถูกหรือไม่อย่างไร พร้อมจะเล่าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง...

READ MORE
Some Difficult Questions in Speaking Part 3
Some Difficult Questions in Speaking Part 3

หลายๆ ครั้ง การที่ นร. ตอบคำถามใน Part 3 ของการสอบ Speaking ได้ไม่ดีเท่าที่ควรนั้น เกิดจากการที่ นร. ไม่เข้าใจคำถามที่ examiner ยิงมาค่ะ ซึ่งครูคิดว่า ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการที่สมองของผู้สอบเริ่มล้าจากการตอบคำถามใน Part 1 และ Part 2...

READ MORE
"Myself" or "By myself" ???
"Myself" or "By myself" ???

คาดว่า คำถามนี้ ต้องเคยเด้งขึ้นมาในหัวของหลายๆ คน เวลาที่จะเขียนว่า ฉันทำสิ่งนั้น สิ่งโน้น ด้วยตัวเอง แต่ก็ไม่เคลียร์สักที ว่าตกลง จะต้องใช้ บุพบท by ก่อน myself หรือไม่ มองไปมองมา ไม่ว่าจะใช้ หรือไม่ใช้ by ก็ดูคลับคล้ายคลับคลาไปหมด...

READ MORE
Everyday vs Every Day ใช้อย่างไร ให้ถูกต้อง?
Everyday vs Every Day ใช้อย่างไร ให้ถูกต้อง?

มีนักเรียนถามเป็นประจำค่ะ ว่า เจ้า everyday กับ every day (เว้นวรรคตรงกลาง) แตกต่างอย่างไร เพราะเมื่ออาจารย์ ตรวจงานเขียนกลับไปให้ เจอตัวสีแดงๆ ตรงคำสองคำนี้เข้าให้ ทั้งๆ ที่มั่นใจว่าน่าจะถูก   ลักษณะที่นักเรียนชอบเขียนผิด เป็นประมาณนี้ค่ะ...

READ MORE
จากน้องที่ขอให้อาจารย์ตรวจ ESSAY IELTS ให้นะคะ
จากน้องที่ขอให้อาจารย์ตรวจ ESSAY IELTS ให้นะคะ

อาจารย์ช่วยตรวจ essay ให้ผมหน่อยครับว่าผมผิดตรงไหนแล้วช่วยประเมินคะแนนให้ด้วยครับ ขอขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าครับ In the past, I used to ask people that what do you choose between large amounts of money or comfortable living. Some people answer that...

READ MORE
Corrected IELTS Essay 6 (from Fundamentals of Academic Writing Class)
Corrected IELTS Essay 6 (from Fundamentals of Academic Writing Class)

Happiness is considered very important in life. Why is it difficult to define? What factors are important in achieving happiness? Give reasons for your answer. Happiness is the first thing that humans would like to achieve but they have different...

READ MORE
Corrected IELTS Essay 5 (from Fundamentals of Academic Writing Class)
Corrected IELTS Essay 5 (from Fundamentals of Academic Writing Class)

Nowadays we are producing more and more rubbish. Why do you think this is happening? What can governments do to help reduce the amount of rubbish produced? Now, there are various goods, produced to respond customer needs. Some components or...

READ MORE
Corrected IELTS Essay 4 (from Fundamentals of Academic Writing Class)
Corrected IELTS Essay 4 (from Fundamentals of Academic Writing Class)

Research indicates that the characteristics we are born with have much more influence on our personality and development than any experiences we may have in our life. Which do you consider to be the major influence? There is a participant to...

READ MORE
Corrected IELTS Essay 3 (from Fundamentals of Academic Writing Class)
Corrected IELTS Essay 3 (from Fundamentals of Academic Writing Class)

Some people think that a sense of competition in children should be encouraged. Others believe that children who are taught to co-operate rather than compete become more useful adults. Discuss both these views and give your opinion. Nowadays...

READ MORE
Corrected IELTS Essay 2 (from Fundamentals of Academic Writing Class)
Corrected IELTS Essay 2 (from Fundamentals of Academic Writing Class)

Some children find learning history at school very exciting, but many other think it is very boring. In what ways can history be brought to life for all school children? Give your views in no less than 250 words. Although history is considered as...

READ MORE
Corrected IELTS Essay 1 (from Fundamentals of Academic Writing Class)
Corrected IELTS Essay 1 (from Fundamentals of Academic Writing Class)

Should poor countries continue to receive international aids? Give your views in no less than 250 words. In poor countries, such as Nigeria, South Africa, Zimbabwe or Ghana is the top of countries who are infected in Aids. Many postgraduate...

READ MORE
Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)