ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

คณาจารย์สถาบันไอเอล

อาจารย์ของสถาบัน Oxbridge – our Lecturers

อาจารย์ เมย์
Ajarn May

อาจารย์เมย์

อาจารย์เมย์ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อจบการศึกษา ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ที่ University of Wisconsin-Madison ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำของประเทศ
อาจารย์เมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะในด้านการสอนให้นักเรียนรู้จักอ่านให้เป็น จับเนื้อความให้ได้ ในเวลาที่จำกัด โดยไม่เน้นการท่องจำ

Doctoral Degree: Ph.D. in Curriculum & Instruction (with specialization in Teaching English as a Second/Foreign Language and Educational Media), University of Wisconsin-Madison

Master Degree: Master of Arts in Applied English Linguistics, University of Wisconsin-Madison, United States of America

Bachelor Degree: Bachelor of Arts (First-Class Honors), Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Thailand

Current Position : Lecturer in the Faculty of Arts of a Top Government-Owned university in Thailand

อาจารย์ บี
Ajarn Bee

อาจารย์บี

อาจารย์ บี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อจบการศึกษา ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่ Harvard University หลังจากนั้น ได้ใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาต่ออีก 7 ปี แล้วกลับมาศึกษาปริญญาเอกที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยรัฐบาลอันดับต้นๆ ของประเทศ
อาจารย์บีมีความเชี่ยวชาญในด้านการสอนพูด เนื่องจากประสบการณ์การใช้ชีวิตในสหรัฐที่ยาวนานร่วมสิบปี บวกกับความเป็นกันเอง และความน่ารักของอาจารย์ ซึ่งช่วยให้นักเรียนไม่กลัวเรื่องการพูดภาษาอังกฤษอีกต่อไป

Doctoral Degree: Ph.D. in Comparative Literature, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Thailand

Master Degree: Master of Arts, Harvard University, United States of America

Bachelor Degree: Bachelor of Arts (First-Class Honors with Gold Medal Award), Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Thailand

Current Position : Lecturer in the Faculty of Arts of a Top Government-Owned university in Thailand

อาจารย์ บัว
Ajarn Bua

อาจารย์บัว

อาจารย์ บัว จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อจบการศึกษา ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก ที่ University of Exeter สหราชอาณาจักร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำของประเทศ
อาจารย์ บัวมีความเชี่ยวชาญในด้านการประยุกต์เอาเทคนิค ไหวพริบ และปฏิภาณที่ได้รับมาในสาขาการแสดง ผนวกรวมเข้ากับการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการทำข้อสอบประเภทต่างๆ โดยเฉพาะ IELTS เน้นการกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักการใช้เทคนิคต่างๆ ในการตอบข้อสอบ ในช่วงเวลาที่จำกัด นอกจากนี้ อาจารย์บัวยังเชี่ยวชาญด้านการเขียน ซึ่งได้ฝึกฝนมานานหลายปี ในการเขียนบทละครภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ การใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษ เป็นเวลา 5 ปี ยังทำให้อาจารย์บัวมีสำเนียงเหมือนชาวอังกฤษ และสามารถแนะนำการใช้ชีวิตในอังกฤษได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

Doctoral Degree: Ph.D. in Performance Practice (Writing for Performance), University of Exeter, United Kingdom

Master Degree: Master of Arts in Theatre Practice, University of Exeter, United Kingdom

Bachelor Degree: Bachelor of Arts (Second-Class Honors), Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Thailand

Current Position : Lecturer in the Faculty of Arts of a Top Government-Owned university in Thailand

อาจารย์ ฝน
Ajarn Fon

อาจารย์ฝน

อาจารย์ฝน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อจบการศึกษา ได้เข้าทำงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด แผนกพาณิชย์ แห่งสถานฑูตออสเตรีย ประจำประเทศไทย หลังจากนั้น ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่ SOAS, University of London ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยรัฐบาลอันดับต้นๆของประเทศ และเป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนมาแตร์ เดอี วิทยาลัย

อาจารย์ฝนมีความเชี่ยวชาญในด้านงานเขียนภาษาอังกฤษประเภทต่างๆ และมีความแม่นยำในเรื่องไวยากรณ์อย่างสูง

Master Degree: Master of Arts in Applied Linguistics, School of Oriental and African studies (SOAS), United Kingdom

Bachelor Degree: Bachelor of Arts (First-Class Honors with Gold Medal Award), Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Thailand

Current Position : Lecturer in the Faculty of Arts of a Top Government-Owned university in Thailand; Translator for DHL Express International (Thailand) Ltd.

Previous Position : Marketing Officer, Austrian Embassy Commercial Section, Thailand

อาจารย์ หวาน
Ajarn Wan

อาจารย์หวาน

อาจารย์หวาน จบการศึกษาระดับมัธยมปลายที่ประเทศอังกฤษ สอบ A-levels ได้คะแนน Maths (A), Furthermaths (A), Economics (A), Chemistry (A) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมและปริญญาโท จาก University of Cambridge
อาจารย์หวานมีความเชี่ยวชาญในด้านสำเนียงการพูดแบบชาวอังกฤษแท้ ด้วยประสบการณ์การใช้ชีวิตในอังกฤษร่วมสิบปี จึงเชี่ยวชาญในด้านการสอนส่วน Listening & Speaking

Master Degree: Master of Arts, University of Cambridge, United Kingdom

Bachelor Degree: Bachelor of Arts, Honours, University of Cambridge, United Kingdom

Current Position : PTT Plc.: Analyst and Planner

Previous Position : WTO, Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organisation, Geneva Switzerland: Trainee as a Thai delegate

อาจารย์ ไข่หวาน
Ajarn Kaiwarn

อาจารย์ไข่หวาน

อาจารย์ ไข่หวาน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม เอกภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อจบการศึกษา ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่ University of Warwick (U Top 5 ของอังกฤษ) หลังจากนั้นอาจารย์ได้กลับมาทำงานเป็นนักเขียน, นักแปลอิสระ และที่ปรึกษา ให้กับนิตยสารและบริษัทต่างๆมากมาย
อาจารย์ไข่หวานมีความเชี่ยวชาญในด้านไวยากรณ์เป็นอย่างสูง เนื่องจากอาจารย์ทำหน้าที่ทั้งเป็นผู้แปลและผู้ตรวจสอบความถูกต้องของภาษา และไวยากรณ์ใน Journal และ Magazine ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงมั่นใจได้ว่า นักเรียนที่ได้เรียนกับอาจารย์ไข่หวาน จะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มเปี่ยม

Master Degree: MA in British Cultural Studies(BCS), University of Warwick, United Kingdom

Bachelor Degree: Bachelor of Arts (Second-Class Honors), Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Thailand

Current Position : Freelance travel journalist for Traveller’s Companion Magazine; Freelance translator for Elle (Thailand), Seventeen (Thailand), Martha Stewart (Thailand), True Internet, True Corporation, Luxasia (Thailand), Club21 (Thailand), Everest Asia, Central Marketing Group, Goodwill Communications, Elca (Thailand), British Council (Thailand), Australian Education Centre (Thailand) etc…

อาจารย์ โน๊ต
Ajarn Note

อาจารย์โน๊ต

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ก่อนจะได้รับทุนรัฐบาล ไปศึกษาต่อด้านบริหารเทคโนโลยีที่ประเทศอังกฤษ โดยศึกษาระดับปริญญาโทที่ Cass Business School, City University ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกด้านบริหารเทคโนโลยีที่ Imperial College London

มีประสบการณ์ใช้ชีวิตในอังกฤษอยู่หลายๆเมือง ขณะที่เรียนอยู่ที่ Imperial College ได้รับเลือกให้ทำหน้าที่ PR ให้สมาคมนักเรียนไทยแห่ง Imperial College จึงมีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำ นักเรียนที่กำลังจะเดินทางมาศึกษาต่อในอังกฤษได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเขียนหนังสือ “สร้างเสริมประสบการณ์อิงลิช” เจ้าของนามปากกา “มาลี” ถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตเกือบ 4 ปีในประเทศอังกฤษ ปัจจุบันเขียนคอลัมน์ประจำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในประเทศอังกฤษให้กับนิตยสาร A Day

Master Degree: Master of Science in Management, Cass Business School, City University, United Kingdom

Bachelor Degree: Bachelor of Engineering, Faculty of Engineering, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Thailand

Current Position : Doctoral Candidate, Imperial College Business School, Imperial College, United Kingdom

อาจารย์ พลอย
Ajarn Ploy

อาจารย์ พลอย จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับเกียรตินิยม เอกภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อจบการศึกษา ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่ University of Warwick (U ระดับ Top 5 ของอังกฤษ) างด้านการสอนภาษาอังกฤษ หลังจากนั้น ได้ใช้ชีวิตทำงานอยู่ในสหราชอาณาจักรอีก 4 ปี
อาจารย์พลอยมีความเชี่ยวชาญในด้านการสอนพูดและเขียน โดยเฉพาะจากประสบการณ์ช่วยนักเรียนที่ศึกษาต่อปริญญาโทและเอก ในการตรวจสอบความถูกต้องของภาษาและไวยากรณ์ใน Report และ Dissertation ในประเทศอังกฤษมากกว่า 4 ปี จึงประกันได้ว่า นักเรียนที่ได้เรียนการเขียนกับอาจารย์พลอย จะได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเขียน สำหรับ Academic Purpose อย่างแท้จริง

Master Degree: MA in English Language Teaching (with a Specialism in English for Specific Purposes) , University of Warwick, United Kingdom

Bachelor Degree: Bachelor of Arts , Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Thailand

Current Position : Lecturer in the Faculty of Arts of a Top Government-Owned university in Thailand

อาจารย์ จ๋า
Ajarn Jah

อาจารย์จ๋า

อาจารย์ จ๋า จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เมื่อจบการศึกษา ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่ London School of Economics and Political Science (LSE) สหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยระดับ Top Ranking ของประเทศอังกฤษ เมื่อจบการศึกษา ได้มีโอกาสช่วยงานทางด้านการเงินและการธนาคาร ในบริษัทระดับแนวหน้าของโลก เช่น JP Morgan และ Citigroup ในกรุงลอนดอน, สหราชอาณาจักร
อาจารย์จ๋ามีความเชี่ยวชาญในทักษะด้านการอ่านและการฟังโดยเฉพาะ จากประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและศึกษาต่อและการทำงานกว่า 10 ปีในประเทศอังกฤษ จะช่วยนักเรียนแก้ปัญหาทั้งในเรื่องของการฟังและการอ่านจับใจความได้เป็นอย่างดี รวมทั้งความตั้งใจและเอาใจใส่ในการสอนของอาจารย์ จะทำนักเรียนมั่นใจได้ว่า จะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มเปี่ยม

Master Degree: MSc Management and Regulation of Risk, London School of Economics and Political Science, United Kingdom

Bachelor Degree: Bachelor of Economics (International Programme), Faculty of Economics, First Class Honours, Thammasat University, Thailand

Current Position : Legal Consultant in The World Top Law Firms

อาจารย์ ป่าน
Ajarn Parn

อาจารย์ป่าน

อาจารย์ ป่าน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก Hitotsubashi University กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และจบปริญญาโทเกียรตินิยม สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศจาก King’s College London, สหราชอาณาจักร
อาจารย์ป่านมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่สมัยเรียนที่ต่างประเทศ ด้วยบุคลิกและความเป็นกันเองของอาจารย์ ผนวกกับเทคนิคการสอน Grammar โดยเน้นความเข้าใจ จะทำให้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป
ประสบการณ์ต่างๆของอาจารย์
– ครูภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนด้านการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม สำาหรับเยาวชนชาวญี่ปุ่น
The Association for the Support of Intercultural Understanding กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
– ครูพี่เลี้ยงวิชาภาษาอังกฤษ โครงการในพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (Hands on English Program)
– ผู้อบรมการสอนภาษาอังกฤษให้แก่คณาจารย์โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน (หนึ่งในโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี)
– ล่ามและผู้อำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสำาหรับข้าราชการและผู้ประกอบการขณะศึกษาดูงาน ณ ประเทศ

Master Degree: Master of Arts with Merit (International Political Economy), King’s College London

Bachelor Degree: Bachelor of Laws (International Relations), Upper Second Class Honours equivalent, Hitotsubashi University
Current Position : นักการทูตปฏิบัติการ, กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

อาจารย์ นิ
Ajarn Ni

อาจารย์ นิ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับเกียรตินิยม คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อจบการศึกษา ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ที่ London School of Economics and Political Science (LSE) สหราชอาณาจักร และ Georgetown University, USA มหาวิทยาลัยระดับ Top Rank ปัจจุบันทำงานทางด้าน Law Firm ในบริษัทระดับแนวหน้าของโลก
อาจารย์นิมีความเชี่ยวชาญในทักษะด้านการฟังและเขียน โดยเฉพาะจากประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและศึกษาต่อทั้งอังกฤษและอเมริกา ทำให้สามารถแก้ปัญหาในเรื่องการฟังและการเขียนที่แตกต่างกันทั้งในแบบ American English และ British English ได้เป็นอย่างดี ด้วยบุคคลิกความเป็นกันเองและความน่ารักของอาจารย์จะทำให้การเรียนการสอน ภาษาอังกฤษไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

Master Degree: Master of Laws, Georgetown University Law Center, United States of America

Master Degree: Master of Laws, London School of Economics and Political Science, United Kingdom

Bachelor Degree: Bachelor of Laws , Faculty of Laws, Honours, Chulalongkorn University, Thailand

Current Position : Legal Consultant in The World Top Law Firms

อาจารย์ชาวต่างชาติ – British and Australian Lecturers

อาจารย์ เจฟ
Ajarn Goeff

อาจารย์ เจฟเป็นผู้มีความชำนาญและมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไทยโดยเฉพาะ เพื่อการสอบ IELTS เป็นระยะเวลายาวนานหลายปี อาจารย์ได้รับปริญญาโทเกียรตินิยม และประกาศนียบัตร สาขาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในออสเตรเลีย

Master of Education TESOL (2007) – Charles Sturt University, Australia – graduated with distinction

 • • High Distinction: language and language development
 • • High Distinction: professional writing in TESOL
 • • High Distinction: English as an international language
 • • Distinction: understanding and evaluating educational research
 • • Distinction: literature review

Graduate Certificate in TESOL (2003) – Holmesglen Institute, Melbourne, Australia

 • • High Distinction: language systems and linguistics
 • • Distinction: language development
 • • Distinction: program design

Cambridge CELTA (2003) – Latrobe University, Melbourne, Australia (Pass “B”)

อาจารย์ มาร์ค
Ajarn Mark

อาจารย์ มาร์ค สุดยอดอาจารย์ระดับปริญญาเกียรตินิยมทางด้าน English Language and Literature จาก University of Leeds, UK (U ระดับ Top 3 ทางด้านภาษาศาสตร์) คุณวุฒิ CELTA จาก University of Cambridge, UK จะมาสอนนักเรียนในส่วน Speaking และ Writing โดยเฉพาะ ด้วยบุคคลิกจริงจังและมุ่งมั่นในการสอนของอาจารย์ จะทำให้นักเรียนมีความเข้าใจ ไม่กลัวและกล้าที่จะโต้ตอบกับภาษาอังกฤษในสำเนียงอังกฤษแท้ๆ ด้วยประสบการณ์สอนนักเรียนไทยมากว่า 10 ปี ทำให้อาจารย์เข้าใจปัญหาที่นักเรียนไทยที่เตรียมสอบ IELTS เป็นอย่างดี

B.A. English Language and Literature – University of Leeds, UK

 • Obtained a CELTA Certificate from University of Cambridge in 2002.
 • Obtained a Certificate-Business English Teaching Qualification from EEC Teacher Training Centre in 2008.
 • Obtained TOEFL and IELTS training certificate

อาจารย์ กวิลลึ่ม
Ajarn Gwilym

อาจารย์ กวิลลึ่ม อาจารย์ทางด้านสอนภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการมาโดยตรงจากอังกฤษ ด้วยบุคคลิกที่เป็นคนเอาใจใส่และจริงจังในการสอน จะทำให้นักเรียนมั่นใจว่าจะได้เรียนกับอาจารย์ที่ตั้งใจสอนและดูแลเอาใจใส่ นักเรียนอย่างแท้จริง ด้วยความสามารถของอาจารย์ทำให้ได้รับเชิญไปสอนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมือง ไทย อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าฯ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และยังได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยายในคลาสเรียนภาษาอังกฤษในหน่วยงานรัฐและ บริษัทชั้นนำของไทยมากมาย อาทิเช่น Department of Agriculture, Director of Ministry of Welfare and Care for the Elderly, Provincial Electricity Authority, BOI, Amway, Chevron, Peninsula hotel, Connell Wagner, Toyota, Mazda, Mitsubishi, Nissan , TNT, FEDEX, DHL, etc.

 • Post-Graduate Diploma in TESOL
 • Post-Graduate Certificate in Teaching English for Academic Purposes
 • Trinity TESOL (2005) Universal Language Training Center, UK.
 • Cisco Certified Network Associate (CCNA) (2003) NESCOT college, UK.
 • Higher National Diploma in Computer Science (2002) Kingston University, UK
Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)